Strategi/Framtagandet av Strategi 2021-2025

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Strategi 2025 – nu drar vi igång!

Wikimedia Sveriges strategi löper ut i år. Nu behöver vi din hjälp med att ta fram en ny!

Processen för att ta fram en ny strategi inleddes 25/6, med ett medlemsmöte. Vi som förening behöver gemensamt komma fram till vilka strategiska mål vi ska sikta mot fram till år 2025. Du som medlem kommer att kunna engagera dig i arbetet på olika sätt under processens gång och nu bjuder vi in dig till de första stegen. Följ strategiarbetet på föreningswikin.

Steg 1. Medlemsmöte

Mattias Blomgren, ordförande i Wikimedia Sverige, inleder medlemsmöte om strategi 2025.

25 juni klockan 18.00-20.00 bjöd styrelsen in till digitalt medlemsmöte via Zoom. Under medlemsmötet sattes strategiarbetet igång, och mötet bestod av en workshop för att prata om övergripande inriktningar. I en introduktion presenterades processen för arbetet presenteras mer ingående. Vi fick också veta med om Wikimedia Foundations strategiska rekommendationer, som vi har att förhålla oss till under resans gång.

Presentationerna till kvällens möte finns uppladdade på Commons här.

Anteckningar från kvällens möte finns här!

Steg 2: Arbete i arbetsgrupper

Nästa möjlighet till engagemang är att vara med i en arbetsgrupp under hösten, som arbetar med ett specifikt strategiområde. Grupperna kommer att träffas 3-4 gånger fram till sista oktober. Mötena hålls i första hand digitalt, så det spelar ingen roll var du bor.

Föreningens styrelse har fattat beslut om att arbeta vidare utifrån nuvarande fyra strategiområden, och fyra arbetsgrupper kommer därför att arbeta med varsitt strategiområde. Områdena är Gemenskap, Möjliggörande, Användning och Tillgång.

John Andersson, verksamhetschef Wikimedia Sverige, presenterar rekommendationerna som Wikimedia Foundation har föreslagit.

Du som är intresserad av fri kunskap, föreningsfrågor, strategier, medlemsutveckling, samhällsförändring och annat som kan vara relevant i en strategiprocess är hjärtligt välkommen att fylla i formuläret och beskriva varför du vill vara med och vad du har att bidra med. Önska också vilken av grupperna du helst vill vara med i, och vilken du kan tänka dig i andra hand. Grupperna kommer att ha varsin sammankallande medlem som utses i förväg och hjälper till att göra ett urval bland alla som ansöker, för att få en så stor bredd som möjligt i fråga om tankar, åsikter och erfarenheter.

När arbetsgrupperna är klara lämnas underlaget till styrelsen som arbetar vidare med att ta fram strategin, och vi i arbetsgrupperna firar att vi fullföljt vårt uppdrag med en fest! Den hålls digitalt eller fysiskt tillsammans, beroende på omständigheter i världen.

Anmäl dig här: https://docs.google.com/forms/d/1Jo-AP6Qfcfmc-xzd43xqqOFhqw8rAju9deZSJHhLNls/

Om du inte känner dig bekväm med att fylla i ett Google-formulär kan du mejla svaret på följande frågor till eric.luth@wikimedia.se:

 • Jag är intresserad av att vara med i en av Wikimedia Sveriges arbetsgrupper för Strategi 2021-2025.
 • Skriv några rader om hur Wikimedia Sverige skulle kunna utvecklas till en ännu bättre förening i framtiden.
 • Eric Luth, projektledare på Wikimedia Sverige, berättar om processen för hur Wikimedia 2025 ska tas fram.
  Vilken av dessa fyra arbetsgrupper skulle vara ditt förstahandsval: Tillgång, Användning, Gemenskap, Möjliggörande
 • Vilken av dessa fyra arbetsgrupper skulle vara ditt andrahandsval: Tillgång, Användning, Gemenskap, Möjliggörande
 • Vad har du för tidigare erfarenheter som du tror kan vara värdefulla i den här processen?

För att kunna kontakta dig som vill vara med i strategiarbetet kommer vi be om ditt namn och din epost-adress. Vi kommer enbart att använda dessa uppgifter för att kontakta dig i samband med strategiarbetet, och när arbetsgrupperna är klara med sitt arbete kommer de ursprungliga svaren att raderas.

Vi kommer även att be om ett åldersspann. Det är viktigt för att veta att vi får en bra blandning och mångfald i gruppen. Vi kommer inte att kommunicera ut åldersspann till någon annan, och vi kommer inte använda den uppgiften på något annat sätt än för grupptillsättning. Även den uppgiften kommer att raderas efter arbetsgruppernas arbete. Ange alltså din ålder i något av följande spann: Under 18, 18-25, 26-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, Över 70.

Du kan läsa mer om hur vi använder personuppgifter här: https://se.wikimedia.org/wiki/Integritetspolicy.

Steg 3: Referensrunda

Nästa möjlighet för dig som medlem att påverka efter det är när en referensrunda på första strategiversionen genomförs under december–januari. Mer information kommer!

Tidsplan

 • Arbetsgrupper utses Första veckan i augusti (kommunikation påbörjas)
 • Tid för inläsning och egna funderingar 1 september-15 oktober
 • Arbetsgruppers arbete pågår 15 oktober-15 december
 • Arbetsgruppernas resultat sammanställs 15 december-5 januari
 • Styrelsen får tid att läsa igenom sammanställningen 5 januari-16 januari
 • Wikimedia Sverige anordnar 20-årsfest 15 januari
 • Arbetsgruppernas resultat bearbetas på styrelsemöte, där styrelsen workshoppar kring strategiarbetet 16 januari
 • Referensgrupp får komma med input på styrelsens utkast 18 januari-31 januari
 • Kansliet sammanställer kommentarer och gör ändringsredigerat förslag utifrån inkomna kommentarer 1 februari-5 februari
 • Styrelsen läser igenom ändringsredigerat förslag 5 februari-12 februari
 • Styrelsen behandlar förslaget på styrelsemöte, lämnar slutgiltigt förslag 13 februari (+ sammanställning av kansli)
 • Förslaget går ut med handlingarna till årsmöte Senast 1 april
 • Årsmötet beslutar om strategin