Verksamhetsberättelse 2019/Story: Ökat volontärengagemang genom riktade insatser

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Möjliggörande
2019

I den här Storyn beskriver vi hur en riktad insats under året har ökat antalet volontärer och deras engagemang. Genom framtagande av några nya resurser hoppas vi kunna öka volontärengagemanget ännu mer.

Ett av Wikimedia Sveriges mål, både för 2019 och på längre sikt, är att öka både antalet stödmedlemmar och antalet volontärer som medverkar i föreningens aktiviteter. Vi tror att en stor och aktiv medlemsbas bidrar till att påverka samhället i den riktning föreningen strävar.

Som en del av den processen har två av Wikimedia Sveriges anställda deltagit i utbildning hur människor effektivare kan engageras i en rörelse och hur engagemanget kan bibehållas över tid. Några framgångsfaktorer är att ha tydliga uppgifter och förväntningar, att skapa en känsla av att bli sedd och att tillhöra en gemenskap, och att medlemmar och volontärer har möjlighet att utveckla sina roller och att växa i sitt engagemang. Efter utbildningen genomfördes en internutbildning för resten av personalen.

För att få en enhetlighet och långsiktighet i arbetet med medlemsvärvning och engagemang hos våra volontärer har föreningen börjat ta fram en volontärstrategi. Delar av arbetet med strategin kommer inte att vara synligt utåt för medlemmar eller volontärer. Det handlar om begrepp som behöver definieras, strukturer och arbetssätt som behöver ifrågasättas och omarbetas samt visioner som behöver formuleras och implementeras.

Nästa steg är att utveckla tydliga beskrivningar av olika volontäruppgifter, och en struktur för hur utbildning och volontärers engagemang kan se ut. Under utbildningarna kommer vi även att presentera återkommande uppgifter och aktiviteter och hur de fördelas över året. Utbildningstillfällena kommer därtill att bygga gemenskap mellan nya och erfarna volontärer samt personalen, och att leda till att medlemmar och volontärer får uppgifter de känner sig inspirerade av och nöjda med.