Verksamhetsberättelse 2019/Story: Automatiskt skapande av struktur för det nya året

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Möjliggörande
2019

I den här Storyn beskriver vi hur Wikimediaorganisationer som använder wikis kan spara mycket tid varje år genom automatisering. Vi implementerade unde året en bot som automatiskt sköter en hel del av arbetet vid projektuppstart som sker i början av varje år.

Som vi nämnde i förra årets verksamhetsberättelse valde vi att automatisera några av de uppgifter som måste genomföras varje år. Mer specifikt ville vi använda en bot för att skapa nya sidor på föreningens wiki och nya projekt på Phabricator. Bägge dessa uppgifter krävde en betydlig arbetsinsats med manuellt, repetitivt arbete, även om vi använde oss av mallar m.m. för att återanvända material.

I början av 2019 använde vi oss av boten för första gången. Boten skapade wikisidor för de årliga projekten, samt sidor på Phabricator vilket var dess ursprungliga mål. I samband med denna första körning skapades även flera andra wikisidor som var relevanta för årets verksamhet, såsom ansökningar, arbetsresor och rapporter. Beroende på in- respektive utdatat var detta ibland lite mer krångligt.

Vi lyckades med att implementera boten för att genomföra det vi ville, men det blev tydligt att lägga till ytterligare element till en etablerad struktur kräver en större arbetsinsats. Om vi hade tänkt på det från början skulle vi kunna bygga en struktur som bättre lämpar sig för automatisering. Detta är något som andra Wikimediaorganisationer som befinner sig på ett tidigare utvecklingsskede kan ha i bakhuvudet om de vill använda sig av våra verktyg. Om andra Wikimediaorganisationer vill implementera en liknande lösning så ger vi gärna stöd.