Verksamhetsberättelse 2020/Fail fest: Upphovsrättsbekymmer

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Verksamhetsberättelse 2020/Fail fest: Copyright issues. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Tillgång
2020

I denna Fail fest beskriver vi några av de svårigheter som upphovsrätten och liknande lagbestämmelser kan ställa till med. Det handlar ofta om tolkningar och tidigare praxis. Vi tror att dessa frågor måste hanteras med en stor dos öppenhet och ödmjukhet för att inte göra fel, samt att det är mycket viktigt att ta in juridisk hjälp.

Under arbetet med projektet Fri musik på Wikipedia blev det tydligt att många aspekter av upphovsrätten är svåra att förstå när man vill tillgängliggöra mediefiler på öppna plattformar. Lagstiftningen skiljer sig inte bara från land till land, det kan även finnas olika skillnader inom landet, och reglerna kan tolkas på olika sätt. Till exempel i Sverige skiljer man på fotografiska verk och fotografiska bilder. Ett verk omfattas av upphovsrätt i 70 år efter upphovspersonens död. Reglerna för fotografiska bilder har förändrats genom åren, men en bild tagen innan 1969 är även fri från upphovsrätt i USA i enlighet med Uruguayavtalet (Uruguay Round Agreements Act).

Det räcker alltså inte att fastställa vem som är upphovspersonen; man måste känna till relevanta svenska och amerikanska lagbestämmelser och hur dessa har förändrats över tid. När det gäller musik så kan även nyinspelningar av upphovsrättsfria verk omfattas av upphovsrätt. Det är inte bara själva sången som måste vara fri från upphovsrätt, utan även arrangemanget och noterna. De som arbetar i studion kan alltså också räknas som upphovsrättsinnehavare och man måste ta reda på i vilken grad de bidragit till arbetet.

De upphovsrättsfrågor som dyker upp innan man tillgängliggör materialet kan vara svåra och tidskrävande att besvara. Vad man kan göra är att dokumentera alla steg i processen och vara transparent. Det är viktigt att kunna förklara varför man anser sig ha rätt att publicera materialet under en fri licens. Många vill gärna bidra och tillgängliggöra fler resurser, men vi behöver enklare lösningar för att vägleda dem genom upphovsrätten och låta dem sprida materialet vidare.