Verksamhetsberättelse 2020/Story: Att föreställa sig den tekniska framtiden för innehållspartnerskap

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Verksamhetsberättelse 2020/Story: Envisioning the technical future of content partnerships. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Tillgång
2020

I den här berättelsen fokuserar vi på hur Wikimedia Sverige försöker utveckla Wikimedia-rörelsen till en nyckelpartner för organisationer som har innehåll som de vill dela med världen. Vi tror att vår nuvarande tekniska infrastruktur hindrar oss från att komma så långt som vi skulle kunna komma. Utmaningarna är ännu större om vi som rörelse vill bilda innehållspartnerskap i mindre digitaliserade länder över hela världen, eftersom fler typer av tjänster kommer att behövas. Det arbete vi hoppades kunna inleda 2020 har skjutits upp till 2021 på grund av pandemin och den osäkra ekonomiska situationen, men vi hoppas fortfarande att arbetet kommer att äga rum.

Under årens lopp har WMSE haft många typer av intressanta och värdefulla innehållspartnerskap. Vi har arbetat hårt för att engagera våra partners i varje steg i processen och uppmuntra dem att arbeta kontinuerligt med oss, såväl som att dela sina erfarenheter med sina gelikar. Detta arbete har på många sätt varit framgångsrikt, men vi har identifierat många förbättringsområden tillsammans. Om dessa förbättringar skulle kunde göras, kan Wikimedia-rörelsen bli den viktigaste platsen för innehållsägare som vill dela sin kunskap med världen. För partners med begränsad digital närvaro behövs mer stöd från Wikimediarörelsen. Dedikerat stöd skulle gynna de partner som för närvarande inte har den infrastruktur eller de medel som behövs för att få sin kunskap online. Detta skulle också tillåta mindre Wikimediaföreningar och volontärer i olika delar av världen att bilda framgångsrika partnerskap med lokala aktörer.

Under 2019-2020 testade Wikimedia Sverige att ladda upp ett stort antal olika typer av data till Wikimediaplattformarna, för att utforska vad som kan göras och vad som fortfarande behöver utvecklas. Våra lärdomar sammanfattades i en vitbok bestående av sju fallstudier.

Tillsammans med Toby Negrin, Ben Vershbow och deras team på Wikimedia Foundation arbetade vi med att utveckla en tekniskt inriktning för innehållspartnerskap. I den beskriver vi områden som vi tror kan förbättras avsevärt under en tolvmånadersperiod. Verktygen valdes utifrån ett antal faktorer, till exempel möjligheten för ett helt nytt team att lägga till den funktionalitet som identifierats som saknat, om verktygen efterfrågats av innehållspartner eller om någon aktiv utveckling ägt rum. Efter den inledande utvecklingen skulle verktygen behöva långsiktigt underhåll och support för att täcka de luckor som för närvarande finns hos innehållspartner över hela världen.

På grund av covid-19 och osäkerheten kring den årliga penninginsalmingen stoppade Wikimedia Foundation all utökning av personalstyrkan och nya projekt under 2020. Detta fick en direkt påverkan på våra planer. Istället för att budgeten ökade i enlighet med den ursprungliga planen förlängdes planeringsprojektet i ytterligare ett år, utan att budgeten ökade. Med den nuvarande budgeten kunde vi fortsätta arbeta med partnerorganisationer och team som arbetar med verktyg för partnerskap, och förfina vår tekniska inriktning. Finansieringen gjorde det också möjligt för oss att stödja andra föreningar med massuppladdningar såväl som med evenemang, samt att utveckla vår organisationskapacitet så att vi kan bygga bättre verktyg i framtiden.