Verksamhetsberättelse 2020/Story: Förväntningarna förändras

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Verksamhetsberättelse 2020/Story: Expectations are changing. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Tillgång
2020

I den här Storyn fokuserar vi på hur covid-19 verkar ha skyndat på övergången till fler digitala möten och aktiviteter inom GLAM-sektorn. Detta är en möjlighet för Wikimediarörelsen att gå snabbare med nya partnerskap runt om i världen och bidra med ett intressant tillskott till digitalt engagemang som alla organisationer numera brottas med.

GLAM-sektorn undergår stora förändringar i samband med covid-19-pandemin. Det finns behov av och förväntningar på mer digitala arbetssätt. Spridningen av digital kunskap ser ut att ha ökat; även om digitalisering länge har varit på agendan, är digital utveckling ett krav för organisationerna för att vara relevanta.

Det är sannolikt att GLAM-personal numera är betydligt mer vana av att organisera digitala möten med sina partners, vilket i sin tur ökar våra möjligheter att stödja partners runt om i världen som en del av vårt internationella GLAM-arbete. Detta då de känner sig bekväma med att träffas digitalt i stället för fysiskt. Vi tror att det kan förkorta uppstartssträckan för nya projekt, samt låta oss schemalägga efterföljande möten snabbare än förr. Det kommer att bli intressant att se hur detta utvecklas efter att pandemin lagt sig och vi kan återkomma till en mer normal tillvaro med institutioner som mötesplatser.

Wikimediaplattformarna är kollaborativa – det är en av deras styrkor. I samband med vårt samarbete med bibliotek har vi sett ett stort behov av kommunikationsverktyg och plattformar för strukturerat samarbete. Kommunikation har skett huvudsakligen genom videomöten, som tillsammans med kalkylblad och versionshanteringsverktyg har bidragit till mycket effektivt arbetssätt.

Vi har även fått spontana förfrågningar från organisationer som håller på att utveckla sin digitala närvaro – till exempel arrangörer av festivaler, möten och andra fysiska evenemang som undrar hur vi kan hjälpa till, och om det är möjligt att skriva artiklar eller ladda upp filer samtidigt som man planerar och implementerar sitt digitala engagemang.