Verksamhetsberättelse 2020/Story: Höj rösten!

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Verksamhetsberättelse 2020/Story: Raise your voice. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Tillgång
2020

I den här Storyn fokuserar vi på det löpande arbete som Wikimedia Sverige gör för att förbättra hur ljudfiler hanteras på Wikimediaprojekten, vilket inkluderar att stödja uppladdningar av nyinspelad musik, storskaliga uppladdningar av musik med utgången upphovsrätt, arbete med musikblad, information om musiker samt verktyg och strukturer för röstinspelningar.

Ett musikblad ur Musikverkets samlingar.

Just nu är Wikimediaprojekten inte väl lämpade till att hantera ljudfiler och deras stödmaterial. Detta har lett till att det inte finns så mycket ljudmaterial tillgängligt och de som vill bidra saknar hjälpresurser och vägledning. Vi har nu i flera år arbetat för att förbättra denna situation genom ett antal initiativ som vi fortsatt att skala upp under 2020 och 2021. Några av frågorna är: hur kan man samla ihop information om ljudfiler på ett strukturerat sätt för att göra den användbar och sökbar; hur kan vi försäkra oss om att ett visst ämnesområde är väl täckt; hur kan vi källhänvisa informationen och filerna på ett korrekt sätt; samt hur kan vi snabbt och effektivt både ladda upp befintliga inspelningar och uppmuntra gemenskapen till att producera nya.

Vi tror att detta är väldigt viktigt eftersom musik har varit en del av vår civilisation sedan urminnes tider och ingår i de flesta kulturer. Som ett samhällsfenomen är musik mer och mer betydande, och ses allmänt som något positivt. Många utövar musik och som kulturuttryck kan det både särskilja och förena grupper av människor runt om i världen.

Musicerande är ett sätt att bevara lokal och nationell kultur och ett område som är tätt förknippat med andra kulturella uttryck som film och dans. När digital medieproduktion ökar leder det till ett större behov av fritt material som kan återanvändas.

Sveriges kulturarvsinstitutioner är bra på att dokumentera musik, i synnerhet svensk folkmusik. Folkmusik kan inte definieras, då den är levande och utvecklas medan den spelas men ett sätt att bevara kunskapen om den är att dokumentera liveutföranden. Vi har jobbat tillsammans med Musikverket för att tillgängliggöra en del av Sveriges Radios inspelningar från 1940- och 1950-talen under en fri licens.

En annan möjlighet är att spela in gammal musik på nytt; en modern tolkning av musikblad av verk som skapades för hundratals år sedan. Det är roligt när både gammal musik och nya tolkningar återfinns på Wikimediaplattforma och ger användarna en möjlighet att lyssna på musiken samtidigt som de läser en artikel om den. Musik är en vanligt och populärt uttrycksform som många gladeligen utövar och bidrar till. Vi vill gärna se att lokal musik från olika delar av världen får en självklar plats i öppen kunskap-ekosystemet.

Vi tror att genom att beskriva ljudfilerna i ett strukturerat format och länka dem till andra resurser kan Wikimediaplattformarna bli till en unik lärresurs samtidigt som sökbarheten inom musik- och röstinspelningar förbättras.

Genom att beskriva ljudfilerna på ett strukturerat sätt och länka dem till andra resurser kan Wikimediaplattformarna bli till en unik lärresurs samtidigt som musik- och röstinspelningar blir mer sökbara. Vi har byggt upp processer och struktur för filer och metadata i samarbete med andra organisationer. Det är här, tidigt i processen, som vi har experimenterat med olika sätt att, till exempel, modellera dataobjekt på Wikidata och strukturerade data på Wikimedia Commons. Det tar flera försök innan man kommer fram till en "best practice" som man är nöjd med och som kan återanvändas med en annan uppsättning material. Det är ett iterativt arbete som förbättras ständigt.

Vårt arbete med musikfiler kommer också att hjälpa oss med förberedelserna inför att strukturera upp talinspelningar, vilket vi hoppas att kunna genomföra inom projektet Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 under 2021. Detta arbete kommer att bestå av att samla in taldata för att utveckla bättre språkteknologiska lösningar samt berika Wikimediaplattformarna genom att lägga till uttalsininspelningar till Wiktionary, Wikidatas lexemsamling och Wikipedia (såsom uttal av ortnamn). Lite senare är det möjligt att de strukturerade inspelningarna kan återanvändas som muntliga källor.