Verksamhetsberättelse 2020/Fail fest: Att hålla engagemanget uppe – erfarenheter från Wikimania

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Verksamhetsberättelse 2020/Fail fest: Keeping up the involvement – the experience from Wikimania. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Gemenskapen
2020

I denna Fail fest beskriver vi vår kamp med att effektivt engagera volontärer i stor omfattning. Problemet blev tydligt efter Wikimania då vi hade fått många nya intresserade, engagerade och kunniga volontärer, men saknade strategier, verktyg och planer för att behålla dem över tid.

Wikimania hade inte varit möjligt utan sina volontärer. De gillade upplevelsen, men vi lyckade ändå inte med att bibehålla de flestas engagemang efter konferensen.

Ett viktigt mål med att organisera Wikimania var att attrahera, involvera och behålla ett stort antal volontärer. De första två delarna, att attrahera och involvera, lyckades vi med, men att behålla dem har det gått sämre med. Wikimaniavolontärerna fick en intensiv utbildning i hur Wikimediarörelsen fungerar. Utvärderingarna efteråt visade att de var mycket nöjda med att volontärarbeta under konferensen, och vi satsade hårt på att behålla dem inom rörelsen. Det visade sig dock vara svårt, och engagemanget i volontärgruppen har inte ökat.

Vi har identifierat några grundläggande orsaker till detta. För det första så är det ganska otydligt vad det egentligen innebär att vara volontär i Wikimedia Sverige. Våra anställda har över åren byggt upp en kompetens, effektivitet och erfarenhet av att arbeta med öppen kunskap-projekt, något som kan ha lett till en högre barriär för aktivt engagemang för volontärer. Vi har inte heller varit tydliga om vilka andra områden man kan engagera sig i som volontär förutom att arbeta direkt med Wikimediaplattformarna, särskilt för de volontärer som vill engagera sig i föreningens arbete på en djupare nivå. Wikimania, ett mycket konkret projekt med tydliga mål, var ett undantag.

Den andra anledningen har en koppling till detta: roller och ansvarsområden har varit otydliga. Detta innebär att det är svårt att veta vad volontärens ansvar är, och i förlängningen hur engagemanget skulle kunna fördjupas. Under hösten satte vi igång med en stor satsning för att förtydliga dessa roller och ansvarsområden, och tog fram en vägkarta där volontärer som engagera sig mer kan tydligt se hur detta kan göras. Detta var en början på ett mer långsiktigt strategiskt arbete som inkluderar både volontärengagemang och utbildningsstöd och som kommer att fortsätta under 2021. Vi skriver mer om detta i avsnittet “Developing strategies for the future during a year when the world took a pause”.

Slutligen var många av volontärerna engelsktalande internationella studenter, inklusive utbytesstudenter. Wikimania var i praktiken en engelskspråkig miljö, men Wikimedia Sveriges medlemmar talar huvudsakligen svenska, där en del inte känner sig bekväma med engelska. Det innebär att många av volontärerna hade svårt att engagera sig i föreningens arbete, varför det är väldigt få som fortfarande är aktiva.