Verksamhetsberättelse 2020/Story: Undersöka sätt att fysiskt aktivera människor utan att träffas

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gemenskapen
2020

I den här Storyn fokuserar vi på hur vi var tvungna att hitta sätt att uppmuntra människor att delta i våra aktiviteter under pandemin. Vi lyckades genom att ändra hur vi kommunicerade och genom att bygga verktyg som förstärkte våra budskap.

För att hjälpa deltagarna i Wiki Loves Earth hitta naturskyddsområden i deras omnejd byggde vi ett kartverktyg som visar data från Naturvårdsverket.

Covid-19-pandemin tvingade oss att ompröva många av våra planerade aktiviteter. Ett exempel på det var Wiki Loves Earth-kampanjen. Medan Sverige aldrig, till skillnad från många länder, förhindrade den enskildas rörlighet så fanns starka rekommendationer om att undvika resor över större avstånd. Större sammankomster och evenemang förbjöds. Samtidigt var det vår övertygelse att Wiki Loves Earth kunde ge mening i en svår tid, en övertygelse som till synes delades av deltagarna.

För att göra det möjligt för oss att genomföra kampanjen, samtidigt som vi följde rekommendationer och regler, valde vi att fokusera vår kommunikation till att uppmuntra besök i naturområden nära hemmet: att utforska sin närhet genom Wiki Loves Earth-kampanjen.

Det största hindret för detta fokus var svårigheten att identifiera skyddade naturområden i sin närhet med befintliga verktyg, så vi undersökte möjligheterna att göra det lättare. Vi insåg snart att Naturvårdsverket hade data som vi kunde ladda upp på Wikidata, om informationen kunde göras tillgänglig under rätt licens. Vi kontaktade Naturvårdsverket, och de gick med på att omlicensiera flera datamängder. De hade också flera uppsättningar med shapefiler som vi laddade upp till Wikidata och Wikimedia Commons. Mängden shapefiler på Wikimedia Commons fördubblades genom uppladdningen, vilket verkar vara den första massuppladdning av shapefiler till Wikimedia Commons. Detta är en fortsättning på de många experimentella massuppladdningarna av nya typer av filer till Wikimedia Commons som vi fokuserade på under FindingGLAMs-projektet. Vi hoppas att detta kommer att visa sig vara värdefullt för andra Wikimediaföreningar och att vi kommer att kunna stödja dem om de försöker lägga till shapefiler för sina lokala tävlingar.

Med data på Wikidata och shapefilerna på Wikimedia Commons kunde vi utveckla ett kartverktyg som visade alla naturliga platser i ens närhet, och om de redan hade ett foto på Wikidata (och därmed Wikipedia) eller inte. Verktyget hade två fördelar: det visualiserade värdet av en sådan massuppladdning och det hjälpte nykomlingar att se var de kunde bidra med nya bilder.

Kartverktyget och kampanjens något förändrade fokus verkar ha varit framgångsrikt. Antalet tävlingsbidrag ökade och var mer än 1 000 foton högre än förra året. Även antalet deltagare – både erfarna och nykomlingar – ökade kraftigt. Vi lyckades sänka barriärerna, vilket var ett viktigt mål, och samtidigt lyckades vi uppmuntra människor att utforska lokalområdet i en tid där deras möjligheter att resa var begränsade.

Att bygga verktyget var viktigare för oss än att göra det perfekt. Det verkar ha räckt och uppfyllt vårt mål om att sänka trösklarna. Källkoden är tillgänglig på GitHub och vi svarar gärna på frågor från andra Wikimediaorganisationer som skulle kunna tänka sig utveckla en liknande lösning.