Verksamhetsberättelse 2020/Story: Globala partnerskap som ett sätt att åtgärda obalansen mellan kön

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Verksamhetsberättelse 2020/Story: Experimenting with global partnerships to combat gender imbalance. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
Gemenskapen
2020

I den här Storyn beskriver vi hur vi har använt den mycket framgångsrika WikiGap-kampanjen för att engagera starka internationella aktörer i vårt arbete, som FN-organ och stora aktörer inom civilsamhället. WikiGap öppnar nya dörrar, men vi har även arbetat internationellt för att varje nytt partnerskap också skulle inkludera andra aspekter, som att hjälpa våra partners dela sitt innehåll, stödja våra kommunikationsinsatser eller arbeta med gemensamma projektansökningar.

Vi har nu, tillsammans med Utrikesdepartementet, organiserat WikiGap tre år i rad. I början av 2020 års kampanj hade över 35 000 artiklar om kvinnor redigerats eller skapats som en del av kampanjen, en gemensam insats av över 3 000 Wikipedianer på över 35 olika språk. I slutet av 2020 hade denna siffra ökat till över 5 000 Wikipedianer som skapat eller förbättrat över 50 000 artiklar.

Kampanjens kärna är alla de evenemang som hålls runt om i världen på, eller i samband med, internationella kvinnodagen i mars. Evenemangen anordnas av Sveriges ambassader i samarbete med lokala Wikimediaorganisationer och partners inom civilsamhället. Hittills har dock dessa partnerskap varit beroende av lokala initiativ och kontakter. Det är såklart positivt, men i år jobbar vi med att lägga till ytterligare ett lager av globala partnerskap utöver detta. Vi har etablerat ett partnerskap med UNFPA (FN:s befolkningsfond), involverat Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i WikiGap Challenge, en onlinetävling som genomförs i samband med kampanjen, samt initierat samtal med andra FN-organ, aktörer inom civilsamhället med global räckvidd och andra organisationer som skulle kunna tänka sig gå med i kampanjen.

WikiGap-deltagare i Jerevan, Armenien.

Detta har potential att lösa ett problem som blivit mer och mer påtagligt i samband med att kampanjen har vuxit: att Sverige inte har ambassader i alla världens länder. Genom att involvera andra institutioner, organisationer och partners med global räckvidd kan vi både skala upp partnerskapen och göra det möjligt för Wikimediaorganisationer i andra länder att gå med i kampanjen.

En annan möjlighet med denna typ av partnerskap är att vi kan variera temat ytterligare. I år hade WikiGap Challenge, tack vare samarbetet med FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR), fokus på kvinnor som arbetar inom mänskliga rättigheter. OHCHR föreslog 20 kvinnor som borde vara omskrivna på Wikipedia; efter tävlingen hade 338 artiklar på 38 språk skrivits om kvinnorna. Detta är ett ganska enkelt sätt för nya partners att engagera sig i vårt arbete och, förhoppningsvis, en startpunkt för en djupare förståelse och engagemang i Wikimediarörelsen.

Genom att involvera fler FN-organ, organisationer inom civilsamhället och andra partners kan vi arbeta mer strategiskt med att fylla de luckor vi vet finns, samtidigt som det möjliggör för kampanjen att växa. Det stora intresset för kampanjen utnyttjar vi för att initiera samarbeten i andra områden. Exempelvis inledde vi kontakten med FN:s befolkningsfond på grund av WikiGap, med vi kom även att jobba med dem kring covid-19 till följd av pandemins dramatiska påverkan på världen. Samtidigt jobbar vi även på att ta fram koncept för hur mellanstatliga organisationer kan tillgängliggöra relevant material som de förfogar över, antingen med koppling till WikiGap eller andra ämnesområden.

Vi diskuterade även möjliga partnerskap kring WikiGap med flera organisationer inom civilsamhället, så att deras medlemmar skulle kunna gå med i kampanjen och engageras både online och offline. Bland dessa finns RFSL och World Pulse, ett kvinnolett, globalt socialt nätverk som jobbar för social förändring. På lång sikt kan detta leda, hoppas vi, till en möjlighet att ansöka om mer externa medel och finansiering (något som vi redan börjat arbeta med), för att fortsätta skala upp WikiGap.