Verksamhetsberättelse 2022/Fail fest: Insamling skjuts upp

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Möjliggörande
2022

I den här fail festen fokuserar vi på hur arbetet med insamling togs vidare på ett annat sätt än vad som var tänkt. Vår planerade F2F-kampanj fick skjutas på framtiden, men viktiga steg har tagits för att underlätta för insamlingskampanjer framåt.

Under 2020 värvade föreningen nya givare bland annat vid Telefonplan i Stockholm, där många intresserade stannade för att lyssna och swisha.

Under 2022 skulle arbetet med F2F-insamling återupptas. F2F är en insamlingskanal där personal (och frivilliga) finns ute på gator och torg för att engagera människor i samtal och berätta om organisationen. Ett engagemang kan bestå i att bli givare och eller medlem. De lärdomar vi hämtat in från 2020 och 2021 skulle tas vidare och utvecklas till en kampanj. Men kampanjen kunde inte genomfördes som planerat under 2022 på grund av brist på personal. Då personal slutade behövde arbetstid användas för att täcka upp för dessa vilket gjorde att planerna för en F2F-kampanj pausades.

Att planera och starta upp F2F med nyanställning av värvare är tidskrävande och tar stora resurser. Delar av det som istället prioriterades var att få till en struktur och verktyg för framtida insamlingskampanjer. Ett verktyg som togs fram och testades var manus som utgick från våra projekt/ämnesområden. Val av projekt/ämnesområde styrde sedan vart vi skulle placera oss, med utgångspunkt att befinna oss där vi tror att de som är intresserade av det specifika ämnet kan tänkas röra sig. Målet med att testa dessa manus var att få en idé om vad som lockar människor att gå med och hur vi bäst och enklast ska lägga upp ett samtal för att fånga personens intresse och förklara föreningen. Genom testerna hoppades vi även utröna om det var så att något projekt fungerade bättre än något annat, eller om det kanske inte spelade någon roll. Detta arbetet fortsätter en bit in på 2023. En slutsats som vi kunde hämta från testen var att många av de som stannade ville prata om Wikipedia och redigering kopplat till källkritik, även WikiGap var det spontant många som lyfte trots att vi pratade om annat.

Ytterligare en anledning till att F2F-kampanjen sköts på framtiden var att arbetet med att hitta ett nytt CRM-system drog ut på tiden och innebar större kostnader än förväntat. Se storyn: Ett nytt CRM-system för vårt arbete med insamling och medlemskap. Att ha ett CRM-system på plats är dock något som kan förenkla en framtida större insamlingskampanj och det efterföljande arbetet med att kontakta och informera medlemmar och givare om föreningens arbete och om olika möjligheter.