Verksamhetsberättelse 2022/Story: Skulle Wikibase kunna krossa skämtet "Det finns på Meta"?

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Möjliggörande
2022

I den här Storyn fokuserar vi på vårt initiativ att ta fram ett nytt sätt att sammanställa kunskapen om en Wikimediaorganisations arbete och aktiviteter. Vi drar nytta av mjukvaruplattformen Wikibase och länkade strukturerade data i ett försök att bygga upp en struktur som enkelt kan användas av flera inom Wikimediarörelsen.

Projektet Stöd för innehållspartnerskap blev det första objektet i databasen. För den som har redigerat Wikidata ser mjukvaran bekant ut.

Wikimediarörelsen har varit aktiv i drygt 20 år. Det som började med engelskspråkiga Wikipedia är i dag en världsomspännande, flerspråkig rörelse vars arbete är utspritt på många plattformar. Bara Wikipedia finns på 300 språk, för att inte tala om dess systerprojekt, som Wikimedia Commons, Wikidata, Wiktionary och så vidare. Var och en av vilka har sin egen gemenskap, sina egna regler och sina egna initiativ.

Förutom Wikimedia Foundation i USA finns det i flera länder mer eller mindre uppstyrda grupperingar som föreningar (Wikimedia Sverige är en av dem) och användargrupper. Därför är det inte konstigt att det finns ett stort behov av kommunikation, koordinering och erfarenhetsutbyte bland Wikimedianerna. Vi lär oss av varandra, vilket är en av rörelsens styrkor. Men gör vi det verkligen på ett optimalt sätt?

Plattformen Meta-Wiki var tänkt att vara en plats för just detta: att samordna kommunikation och gemensamma insatser mellan gemenskaperna, att berätta om intressanta projekt man har gjort och dokumentera sådant som alla Wikimedianer kan ha nytta av, oavsett var de redigerar. Över åren har plattformen vuxit, precis som alla våra plattformar, och det är inte alltid lätt att hitta rätt bland all information. Letar man efter något konkret, säg en beskrivning av en aktivitet en Wikimediaförening genomfört – för att man vill göra något liknande med sin lokala gemenskap – går man in på Meta-Wiki med en känsla av att det visst borde finnas där, var annars, och man går lätt vilse i mängden av information. Därav rubriken på detta kapitel, det är ett skämt som refererar till den självklara känslan av att något torde vara dokumenterat på Meta-Wiki, och det roliga – det som gör det till en lustighet – består i att en del upplever att det inte alls gör sökandet lättare och att det är svårt att se vad som saknas.

Detta hade vi i åtanke när vi beslöt oss att experimentera med Wikibase, en databaslösning, för att dela information om våra projekt och aktiviteter med den globala gemenskapen. Wikibase är mjukvaran bakom Wikidata och gör det möjligt att hantera strukturerat, länkat data. Vem som helst kan använda Wikibase för att sätta upp sin egen databas, och har man arbetat med Wikidata, vilket många Wikimedianer har, är man van vid tankesättet och den underliggande strukturen. Att installera databasmjukvara på sin egen server kräver ofta en viss grad av tekniskt kunnande, men den nyutvecklade plattformen Wikibase Cloud gör det betydligt lättare. På Wikibase Cloud kan man skapa sin egen Wikibaseinstans i "molnet" (därav namnet), det vill säga en server man inte själv äger, och det tar inte många klick förrän man blivit stolt administratör av en egen Wikidataliknande plattform.

Så blev Metabase till, Wikimedia Sveriges egen databas av projekt, aktiviteter och dokument, som rapporter och presentationer. Att strukturera informationen i en databas öppnar upp för helt nya möjligheter jämfört med beskrivande texter på wikisidor. Informationen kan nämligen sökas igenom utifrån vilka kriterier som helst, till exempel: vilka samarbetsprojekt har vi genomfört tillsammans med svenska konstmuseer under de senaste fem åren? Hur många skrivstugor med fokus på Wikidata har vi organiserat? Vilka rapporter har skrivits om vårt arbete och var kan man läsa dem?

Vi är inte den första Wikimediaorganisationen att ta oss an ett sådant projekt. Wikimedia Belgien har gjort en insats på Wikidata där de skapade objekt för sina aktiviteter, som jämställdhetsprojektet Wiki Women Design @ La Cambre Horta eller skrivstugan Women in Tech Edit-a-Thon Brussels 2018. Där kan man se hur man med hjälp av strukturerade data kan uttrycka grundläggande fakta om en aktivitet: när och var den pågick, vilket ämne den berörde, vem som organiserade den och vilka partnerorganisationer, som museer och andra institutioner, som deltog.

Vårt arbete med Metabase är fortfarande i ett tidigt stadium. Att bygga upp en egen databas är en aning mer komplext än att jobba med Wikidata, då vi måste bestämma från grunden hur datat skall modelleras och länkas sinsemellan. Alla val måste vara försvarbara ur ett långsiktigt perspektiv så att plattformen kan användas inte bara av oss, utan varför inte av andra Wikimediaföreningar. Särskilt när det gäller innehållspartnerskap – samarbeten mellan Wikimediarörelsen och kulturarvsinstitutioner och andra innehållsägare – är det mycket värdefullt att kunna få en överblick över vad andra har gjort, hitta deras dokumentation och kunna lära sig vad som har fungerat mer eller mindre bra. Därför har Metabase potentialen att göra det lättare för andra Wikimediaföreningar som väljer att ansluta sig till plattformen att inspireras och utveckla sin verksamhet. Vi hoppas därigenom att vi kan bidra till uppfyllande av den strategiska rekommendationen att förbättra hanteringen av Wikimediarörelsens interna kunskap.

En viktig del av arbetet med Metabase är att dokumentera våra val; både datastrukturen och dokumentationen skall vara lättförståeliga så att andra, inte bara nuvarande anställda på WMSE, kan fylla Wikibaseinstansen med data om föreningens och rörelsens arbete. Vi undersöker just nu möjligheterna att erhålla stöd från Arbetsförmedlingen för att deltidsanställa en person – en individ med erfarenhet av frivilliga insatser som Wikipedian – som skulle kunna göra detta. Vi ser fram emot att se Metabase växa och bli användbart under 2023.