Verksamhetsberättelse 2022/Story: Vad ska vi fokusera på? En behovsundersökning för hubben

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Möjliggörande
2022

I den här storyn fokuserar vi på det inledande arbetet med intervjuer och bakgrundsmaterial som genomfördes och togs fram för att kunna identifiera behov och förslag inom Wikimediarörelsen. Arbetetet var en del av grunden för hur struktur och vidare samarbeten organiseras i hubben för att möta behoven framöver.

En av filerna som laddats upp efter en förfrågan från Helpdesken. Vår behovsundersökning har hjälpt oss identifiera områden där sådant stöd behövs som mest.

I arbetet med de strategiska rekommendationerna framstod det tydligt Wikimediarörelsen behöver samordning och fler möjligheter att stödja varandra. Ett av dessa områden där dessa behov identifierades var området kring externa samarbetspartners. Här behöver vi arbeta tillsammans över gränserna på en global nivå. För att ta reda på mer om de behov som finns kring att arbeta med externa samarbetspartner sökte vi efter personer inom Wikimediarörelsen som har erfarenhet av externa samarbeten eller som vill komma igång och utveckla och fokusera mer på den delen av verksamheten.

Vi började med intervjuer under hösten 2021 och fortsatte sedan våren 2022 och har tillsammans genomfört 35 intervjuer med totalt cirka 50 personer. De utvalda är representanter från olika delar av Wikimediarörelsen där vi både tagit direkt kontakt och även uppmanat gemenskapen att kontakta oss, genom våra sidor på Wikimedias plattformar. Vi utgick från respondenternas aktuella arbete med samarbetspartners och vilka behov som fanns för att genomföra framgångsrika innehållspartnerskap. Syftet var att få insikter och förslag på processer som bör tas tillvara och prioritera mellan olika bra fungerande lösningar. Vi identifierade fem teman runt de utmaningar som deltagarna pekat ut, och där stöd var efterfrågat.

  • Stöd för samverkan.
  • Ledning och kommunikation.
  • Tekniska färdigheter och verktyg.
  • Finansiering och personal.
  • Dokumentation.

En fördjupad beskrivning av dessa områden finns i rapporten. Baserat på insikterna anpassade vi vårt arbete med den tematiska hubben iterativt. Det samlade utfallet av behovsbedömningen är att Wikimediarörelsen både vill och har förmågan att samarbeta mer globalt och det kommer att påverka hur vi organiserar oss och skapar ökad genomslagskraft.

Kommande samarbeten med hubben kan börja med en förfrågning om att arbeta tillsammans inom något av de områden där det fanns förslag från respondenterna. Denna begäran kan initialt rikta in sig på mindre grupper och projekt som har möjligheter att bjuda in personer med liknande behov i processen. För att få tidiga resultat kan fokus ligga på mindre uppgifter och begränsade delar av samlingar och datauppladdningar. Målet är en process som visar att korta ledtider och direkt stöd ger ett synligt resultat. Lärdomen av insatsen blir förhoppningsvis den kunskap man behöver för att fortsätta det egna arbetet men nu med ett utökat nätverk.

Vi arbetar inom hubben med att utöka internationella partnerskap, med kapacitetsuppbyggnad, mjukvaruutveckling, strategiska datauppladdningar och med att upprätta en så kallad helpdesk, så att intresserade Wikimedianer kan engagera sig mer och effektivare i innehållspartnerskap.