Årsmöte 2015/Kallelse

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hej,

Nu är det dags för årsmöte i Wikimedia Sverige. I år håller vi årsmötet i Göteborg i Litteraturhuset.

Plats

Föredragningslista

Anmälan

Anmälan är inte obligatorisk men ni får gärna svara på detta brev och meddela om ni avser att komma så att vi lättare kan ställa i ordning lokalen för lämpligt antal samt beställa fika. Anmäl också eventuella kostpreferenser.

Resebidrag

Det går att få resebidrag till årsmötet på upp till 100 kr mot redovisning av kvitto. Detta ska ansökas om i förväg på denna e-postadress.


Förnya medlemskap

Glöm inte att betala årets medlemsavgift. Du kan göra det via denna länk: https://www.wikimedia.se/sv/wmse/membership/renew eller genom att sätta in 100 kr på bankgiro 5822-9915 (skriv då "Medlemsavgift, namn och epost")

I råformat

Hej,

Nu är det dags för årsmöte i Wikimedia Sverige. I år håller vi årsmötet i Göteborg i Litteraturhuset.

== Plats ==
Plats: Litteraturhuset i Göteborg.
Datum: Lördag 21 mars
Tid: 13-16

== Föredragningslista ==
Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd för mötet
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av justerare, tillika rösträknare
Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Fastställande av föredragningslista
Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning
Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust
Revisionsberättelse
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Verksamhetsplan
Fastställande av budget för verksamhetsåret
Motioner och propositioner
Fastställande av medlemsavgift för följande år
Val av ordförande
Val av styrelseledamöter 
Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Val av valberedning och sammankallande 
Övriga frågor
Årsmötets avslutande

== Anmälan ==
Anmälan är inte obligatorisk men ni får gärna svara på detta brev och meddela om ni avser att komma så att vi lättare kan ställa i ordning lokalen för lämpligt antal samt beställa fika. Anmäl också eventuella kostpreferenser.

== Resebidrag ==
Det går att få resebidrag till årsmötet på upp till 100 kr mot redovisning av kvitto. Detta ska ansökas om i förväg på denna e-postadress.

== Förnya medlemskap ==
Glöm inte att betala årets medlemsavgift. Du kan göra det via denna länk: https://www.wikimedia.se/sv/wmse/membership/renew eller genom att sätta in 100 kr på bankgiro 5822-9915 (skriv då "Medlemsavgift, namn och epost")

== Möteshandlingar ==
Finns länkade på sidan https://se.wikimedia.org/wiki/Årsmöte_2015