Mötesprotokoll/Protokoll 2009-12-14

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 5 februari 2010 kl. 10.53 (CET)[svara]
Sekreterare Kristo 8 februari 2010 kl. 20.52 (CET)[svara]


Datum
2009-12-14
Närvarande
Lennart, Kristoffer, Lars, Johan, Anna, Jan (fram till punkten om Arbetsgrupp om upphovsrätt).

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare

 • Kristoffer valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering om händelser i vår omvärld av vikt för vår förening

Rapportering från våra projekt

Projekt:Wikipedia Academy 2009

 • Arr genomfört, sammanställa och publicera dokumentation kvarstår.
 • Videoredigering kommer att kräva mycket jobb, Einar har inte riktigt förutsättningar att göra det och åtar sig inte att göra det själv. Vi borde bestämma lägstanivå för hur det skall se ut och hitta personer som kan arbeta med det.
 • Diskussion om att lägga upp på blogg, men inget beslut.
 • Vi väntar på enkätresultat, har fått förfrågan från Stockholms Universitetsbibliotek att utbilda.
 • Einar och Anna utsågs till ansvariga för att dokumentera Wikipedia Academy 2009, Stockholm.

Projekt:Wikipediastöd 2009

 • Punkten kommer att tas upp på planeringsmötet.
 • Ingen har äskat pengar till den tysk-svenska fotoworkshopen.

Rapport från dialog med museer och arkiv

Västerbottens museum
 • Inget nytt att rapportera.
Regionarkivet i Göteborg mm
 • Provtryckt bok med de donerade bilderna kommer efter nyår.
Stadsmuseet i Göteborg
 • Inget nytt att rapportera.
Möte i Stockholm för att åstadkomma en mer samlad insats (Lennart)
 • Sker troligen i anslutning till planeringsmöte eller årsmöte.

Arbetsgrupp för att lyfta fram upphovrättsfrågor

 • Beslut fattades om att be en grupp bestående av Johan Schiff samt tre akademiskt verksamma jurister ingå i en arbetsgrupp tillsammans med ännu en person med Wikipedia-erfarenhet för att ta fram ett (eller två närbesläktade) dokument om tolkning av upphovsrättslagen och möjliga lösningar för Wikipedia.
 • Budgeten för arbetet är SEK 5000 och tidsramen är 2010.

Rapportering av medlemsaktiviteter

Wikifikor

 • Jan har börjat med regelbundna fikor i Stockholm, det senaste lyckat, vi diskuterade ganska mycket om WMSEs

professionalisering. En fika till är inplanerad, kommer att vara den första torsdagen i varje månad, 18:00 på Café Panorama.

Lokala ombud

Roslagen

 • Inget nytt att rapportera.

Skellefteå-Luleå

 • Fotosafari, ganska ad hoc, tre pers. Stora delar av Skellefteå med omnejd är redan fotograferat, så de försökte illustrera abstrakta begrepp.

Gävle-Sandviken

 • Inget nytt att rapportera.

Västerås

 • Inget nytt att rapportera.

Nedre Dalarna

 • Inget nytt att rapportera.

Umeå

 • Inget nytt att rapportera.

Värmland

 • Inget nytt att rapportera.

Rapportering från andra föreläsningar etc

 • Lennart har hållit presentation för SVT genom Leo Wallentin som ordnade lunchföreläsning med ovanligt många besökare föranmälda. Nu skall Lennart skicka önskelista till Leo Wallentin - Vad vill WMSE ha av SVT?
 • Einar har varit i Oslo och hållit föredrag biblioteksvar.no strax innan WP:Academy. En enkät gjordes, de var välvilliga till Wikipedia, mer välvilliga än lärare i Sverige. Dock var det färre deltagare så det är svårt att säga något definitivt utifrån det.

Rapportering om PR-aktiviteter (Johan, Lennart)

Pressmeddelanden mm

 • Pressmeddelande med mer personligt tilltal, bland annat DN skrev om Wikipedia Academy första dagen det var igång, inklusive ledarsidan. Lite debattartiklar också. Stockholms Universitetsbibliotek var väldigt nöjda med att det var i DN.
 • Karl Sigfrid skrev ett svar i Computer Sweden att han tycker politiker skulle sluta klaga och anamma det istället.
 • I morgon släpps ett pressmeddelande om att vi skapat en grupp om upphovsrätt.
 • Peter Isotalo och Mary Rose: Peter skrev en välbesökt artikel om Vasaskettet på ENWP som blev trefaldigt uppmärksammad, först Did you know?, sedan utvald artikel och sedan en utvald bild. Vasamuséet fick sedan massor besök. Nu har han fått 58 bilder från Mary Rose-museet, vilket vi skall skriva pressrelease om tillsammans med WMUK.

Rapportering om vårt marknadsmaterial (Jan)

 • Inget att rapportera.

Rapportering om vår ekonomi mm

Medlemsstatus

 • Några nya medlemmar under hösten och vi har nu 200 medlemmar. Jag har skickat välkomstbrev till de som har blivit medlemmar via bankgirobetalning eller payson och som jag inte har träffat personligen.

Ekonomisk redogörelse

 • Jag och Lennart har nu tillgång till kontot.
 • Den senaste tiden har det trillat in lite donationer.

Adressändring (Jan)

 • All vår post går hem till Anders, detta skall ändras till en postbox à 1350 per år. Ny adress: Klarabergsviadukten 84.

VERKSAMHETSPLANERING

Samarbeten och partnering

 • Diskussionspunkt.

Föreläsningar och mässor

 • Diskussionspunkt.

Vår wikicommunity

Norden möte (chapters möte?)

 • Einar har hittat en plats i Norge där man ev. kunde vara kostnadsfritt. Borde kanske i så fall organiseras av WMNO.

Fundraising

 • Vi deltar inte i årets fundraising.

Nästa nyhetsbrev

 • Förra har inte gått iväg, delvis på grund av att vi skulle migrera till blogg istället.

Övrig verksamhetsplanering

Bot-server

Inget att rapportera. Sista läget var att Lars meddelade Fluff och Micke om att vi har ett beslut att gå vidare.

Planerings- och strategimöte

Årsmöte 2010

Artikelskrivartävling(spris) (Jan)

 • Frågan bordlades.

Twitter (Jan)

 • Frågan bordlades.

Blogg

 • Diskussionspunkt.

AVSLUTNING

Övriga frågor

 • Diskussionspunkt.

Nästa möte

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.