Mötesprotokoll/Protokoll 2016-01-11

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 14 februari 2016 kl. 19.08 (CET)[svara]
Justeringsman Bristakston (diskussion) 6 februari 2016 kl. 10.46 (CET)[svara]


Tid
Måndag 11 januari 2016 klockan 18.30-21.10 på kontoret/via Skype
Närvarande
Mattias Blomgren, Holger Motzkau, Maria Arneng, Brit Stakston, Kristina Berg, Anna Troberg, Bengt Oberger (fr.o.m Ekonomihanteringen mm)
Frånvarande
Karin Åström Iko, Ylva Pettersson

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

 • Brit Stakston valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Ekonomihanteringen mm

 • För avlastning av Holger som kassör behöver systeminfrastrukturen läggas över på annan person (enligt tidigare uppdrag), systemägarskap för CiviCRM läggas över på annan person och rådgivare beträffande mer komplicerade ekonomiska transaktioner införskaffas.
  • Holger och Mattias rapporterade från möte som hållits den 4 januari mellan Holger, Anna, valberedningens ordförande Anders W, revisorn Kristoffer M och Mattias för att diskutera hur frågan kan lösas.
  • Anna rapporterade att hon börjat titta på frågan i samband med rekrytering av tekniker.
  • Maria hör med kontakter inom redovisning gällande rådgivning och årsredovisning.
  • Styrelsen gav förnyat uppdrag till verksamhetschefen att lösa serverfrågan.

Wikimedia Conference 2016

Årsmöte 2016

 • Per capsulam-beslut har tagits om att hålla årsmötet lördagen den 19 mars 2016 i Stockholm. Konstituerande styrelsemöte hålls på söndagen den 20 mars.
 • Styrelsen beslöt att hålla mötet på Stakston Digital Academy, Wallingatan 37 (gatuplan) med start klockan 13.00.
 • Styrelsen beslöt att ge Anna i uppdrag att fundera över programpunkt utöver årsmötesförhandlingar.
 • Styrelsen beslöt att avsätta en pott för resesubventioner. Det gavs i uppdrag till Anna och Holger att fastställa totalsumma.
 • Styrelsen beslöt att ge Anna i uppdrag att begära in offerter från revisorer.
 • Motionstiden går ut den 5 februari. En motion har hittills inkommit.

Stadgerevision

 • Revidering av föreningens stadgar inför årsmötet 2016.
  • Stadgerevision 2016 har inletts och förslag på nya formuleringar finns framtagna. Beslut om förslag till årsmötet tas av styrelsen den 6 februari.

Styrdokument för jämställdhet och mångfald

Övriga frågor

 • Styrelsen beslöt att konstituerande styrelsemöte hålls söndagen den 20 mars klockan 9.30-17.00 på kontoret.
 • Styrelsen beslöt att stryka Jan Ainali som firmatecknare från firmateckningsordningen.
 • Anna informerade om att ny kommunikatör kommer att rekryteras under våren.
 • Wikipedia 15 år: Det kommer att gå ut information på fredag, i övrigt kommer föreningen att försöka att göra 15-årsaktiviteter kontinuerligt under året.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.