Mötesprotokoll/Protokoll 2020-04-25

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 26 april 2020 kl. 20.26 (CEST)[svara]
Justeringsman JONSSSVE (diskussion) 26 april 2020 kl. 18.03 (CEST)[svara]


Tid
Lördag 25 april 2020 klockan 14.30–16.25 (efter årsmötet) via Zoom.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sofie Jansson, Sven-Erik Jonsson, Bengt Oberger, Sofie Wennström, Johanna Berg, Göran Konstenius, Brit Stakston, John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Ylva Pettersson

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades,

Val av justeringsman

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Presentation av styrelsens ledamöter

 • Sofie W och och Johanna B hälsades välkomna till styrelsen och alla närvarande presenterade sig för varandra.

Styrelsens arbete/Schema för styrelsemöten

 • Styrelsen diskuterade arbetsformer för kommande år, dels generellt, men också utifrån den rådande covid-19-pandemin. Styrelsen kommer under året att behöva arbeta med organisationsfrågor, när organisationen växer internationellt. Mötena kan behöva fokusera på vissa frågor för respektive möte. Fysiska vs. digitala möten diskuterades.
 • Styrelsen beslöt att hålla följande styrelsemöten under verksamhetsåret:
  • Söndag 31 maj klockan 10.00–13.00 (online)
  • Söndag 28 juni klockan 10.00–13.00 (online)
  • Inget möte i juli
  • Torsdag 20 augusti klockan 18.30–20.00 (online)
  • Lördag 24 april 2021 – årsmöte i Stockholm. Plats beslutas senare.
  • Söndag 25 april 2021 på kontoret.
 • Beslut om möten under perioden september–mars tas på nästa styrelsemöte, då behovet av typ av styrelsemöte klarlagts.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

 • 2020-04-14
  • Protokollet togs inte upp för diskussion.

Beslutsuppföljning

 • Genomförande av krishanteringsövning bör planeras in. Ansvariga: Verksamhetschef och ordförande.
  • 2017-05-27: Styrelsen diskuterade hur ett scenario skulle kunna simuleras. Mattias och John kontaktar övriga ordförande och verksamhetschefer och hör efter vilka erfarenheter som finns i andra föreningar.
  • 2017-09-10: Punkten kvarstår. Offentlig konst-frågan har under sommaren varit en form av krishantering.
  • 2018-01-20: Föreslogs att ta upp frågan framåt sommaren.
  • 2018-03-17: Punkten kvarstår.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
  • 2018-09-22: Punkten kvarstår. Diskussion om krishantering har förts med WMF inför Wikimania.
  • 2018-10-21: Punkten kvarstår.
  • 2019-01-12: Punkten kvarstår.
  • 2019-03-16: Punkten kvarstår.
  • 2019-04-28: Kontakt med WMF:s krishanteringsteam inför Wikimania.
  • 2019-10-05: Punkten kvarstår. Följande krishanteringsåtgärder noterade:
   • Hjärt- & lungräddning i samband med Wikimania för volontärer.
   • Trust & safety team hos WMF i samband med Wikimania. Ett dokument, som kan användas framöver togs fram.
   • Inga övningar i teamet på kansliet har genomförts.
   • Sammanställning över kontaktuppgifter till anhöriga till anställda framtagen.
  • 2019-11-24: Punkten kvarstår.
  • 2020-01-11: Punkten kvarstår.
  • 2020-02-15: Arbetet har kommit igång i samband med material för volontärer och svar på frågor från lägerdeltagare.
Från styrelsemötet 2019-04-28
 • Styrelsen beslöt att John och Mattias tar fram en plan och prioritering för revidering av övriga policyer.

Projekt/budget 2020

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året.
  • Ekonomisk rapport hade skickats ut inför mötet.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

 • Rapport hade skickats ut till styrelsen inför mötet. John tog upp frågan om hubben och diskussionen med Wikimedia Foundation. Wikimedia Foundation kommer med beslut i nästa vecka och styrelsen diskuterade hur föreningen bör ställa sig i händelse av att finansieringen av hubben blir mindre än vad som varit uppe i förhandlingarna.

Styrelseutbildningar

 • Sven-Erik hade planerat att gå en utbildning hos Grant Thornton, vilken dock skjutits upp på grund av covid-19.

Personalfrågor

 • Inga personalfrågor diskuterades.

Övriga frågor

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.