Mötesprotokoll/Protokoll 2021-07-05

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 28 augusti 2021 kl. 10.18 (CEST)[svara]
Justerare Forbiddensounds (diskussion) 28 augusti 2021 kl. 10.15 (CEST)[svara]


Tid
Tisdag 5 juli 2021 klockan 19.00–19.45 via Google Meet.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sofie Jansson, Sofie Wennström, Bengt Oberger, Johanna Berg, John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Sven-Erik Jonsson, Ylva Pettersson, Per Hasselberg, Brit Stakston

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justerare

 • Sofie Wennström valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Projekt/budget 2021

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året.
  • Ekonomisk sammanställning hade skickats ut inför mötet.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

Ansökningar
 • Finansiering för att etablera en hubb för innehållspartnerskap har fastslagits. Efter förhandling landade summan på 3 344 000 kr, vilket har betalats in. Projektet är officiellt på 2 år, men förväntas nyttjas de kommande 12 månaderna.
 • Vi har fått initial positiv feedback på vår ansökan till Postkodstiftelsen. Projektet har namnet “Ett Wikipedia för hela Sverige” och inom ramen för det kommer omfattande kommunikations- och informationsinsatser och evenemang att organiseras i hela landet. Projektets budget uppgår till 3,3 miljoner kr, där ca. 3 miljoner söks från Postkodstiftelsen och resten är egenfinansiering.
 • En ansökan till Vinnova för Wikispeech har färdigställts i juni 2021. Projektet är planerat att pågå i 24 månader med en totalbudget på ca 3,1 miljoner SEK där 2,5 söks från Vinnova. Ca. 2 miljoner går till Wikimedia Sverige om ansökan godkänns.
 • En ansökan till Erasmus har färdigställts. Processen har letts av Wikimedia Tjeckien och har fokus på digitalt utbildningsmaterial. Ansökan är på totalt ca. 1,36 miljoner fördelat på Wikimedia Sverige, Wikimedia Polska, Wikimedia Česká republika och Wikimedians of Slovakia User Group.
 • De två ansökningar till Svenska Institutets utlysning Creative Force för såddfinansiering (100 000 kr per ansökan) söks i september 2021. Den första tittar på WikiGap-inspirerade skrivstugor med HBTQI+-fokus i Ukraina. Den andra tittar på att ta fram utbildningsmoduler för nya skribenter i Uganda. Såddfinansiering är inte ett krav för att få fortsättningsprojekt (på upp till 1 miljon kr) men en starkt rekommendation från SI.
 • Ytterligare en ansökan till Erasmus undersöks. Fokuset på den är i så fall det planerade utbytesprogrammet The Grand Tour of Europe.
Viktiga händelser
 • Ett extrainsatt årsmöte samt efterföljande workshop genomfördes i maj.
 • Slutrapporten för projektet Fri musik på Wikipedia är färdigställd och håller på att publiceras på föreningswikin.
 • Kanslipersonalen har genomgått en internutbildning om Strukturerad data på Wikimedia Commons.
 • En presentation om Wikispeech har getts på Arctic knot-konferensen. Konferensen fokuserar på minoritetsspråk. Vår förhoppning att ha baskiska redo för lansering i tid till konferensen grusades dock.
 • Vi har genomfört en mjuk lansering av Wikispeech som en finess som måste aktiveras på Wikipedia. Vi har som förväntat fått ett stort antal buggar rapporterade och kommer att arbeta för att lösa dem de kommande månaderna.
 • Det finns nu fastslagna skriftliga mål för organisatorisk och social arbetsmiljö som tagits fram av personalstyrkan på kansliet.
 • Vi har två volontäradmins på wikin som hjälper till att rensa bort klotter som kommer på kvällar och helger.
 • Kansliet förbereder för ett deltagande på Deloitte Impact Day där de kommer att hjälpa till inom fyra områden: 1. Att ta fram en mall och struktur för den årliga rapporten om klimatpåverkan. 2. Material för en kampanj på sociala medier. 3. Översättningshjälp med tekniska meddelanden (mjukvaran) samt översättning av juridiska texter. 4. En juridisk granskning av de upphovsrättssidor som finns för att säkerställa enhetlighet och hög kvalitet.
 • Fototävlingen Wiki Loves Earth rundas av och juryns arbete påbörjas.
 • Fototävlingen Wiki Loves Monuments förbereds inför september 2021.
 • Fyra fallstudier om de uppladdningar med strukturerad data på Wikimedia Commons som skett har färdigställts och publicerats.
 • Portalen för strukturerad data på Wikimedia Commons har utvecklats genom föreningens arbete i samarbete med Wikimedia Foundation.
 • Kanslipersonal deltog på diskussion om digitala visioner för Centralmuseerna och lyfte fram värdet och behovet av fria licenser i arbetet.
 • Ett pilotevent genomfördes för att testa möjligheten att engagera allmänheten i att spela in taldata genomförs tillsammans med Dyslexiförbundet.
 • En av eleverna i som deltagit i Wikipedia i utbildning har mottagit Lokalhistoriskt ungdomsstipendium för sin Wikipediaartikel om IOGT:s historia i Skellefteå.
Kommande händelser
 • Vårt White paper om det arbete som krävs av en Wikimediaförening som vill arbeta mer internationellt och bli en hubb färdigställs.
 • Sammanställning av lärdomar av de tre olika insamlingspiloterna under 2020 sker (Face2Face, telefonsamtal med företag samt donationskampanj på Facebook) och rekommendationer för 2021 och framåt ges.
 • Slutrapporten för Wikispeech färdigställs och skickas in till Post- och telestyrelsen.
 • Wikispeech vidareutvecklas baserat på initiala kommentarerna efter att finessen lanserats.
 • Vi har mottagit en del förbättringsförslag från Postkodstiftelsen och dessa kommer nu att inkluderas i en ny version av ansökan.
 • En portal för hubben sätts upp för att kommunicera våra planer till Wikimediarörelsen. Som en del av detta kommer detaljerade planer för alla hubbens delar upprättas nu när finansieringen är säker. De detaljerade planerna hjälper oss att fördela arbetet intern i organisationen.
 • Planer för insamlingsarbete i Sverige fortsätter och vi kommer att delta i det nätverk av insamlare som håller på att upprättas inom Wikimediarörelsen.
 • Halvårsrapporten, Progress Report, till WMF färdigställs i juli.
 • Alkoholpolicy och riktlinjer, visselblåsarpolicy och riktlinjer, samt distansarbetesriktlinjer arbetas vidare på.
 • En första version av Verksamhetsplan 2022 tas fram under augusti.
 • En första version av Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar 2023 tas fram under augusti.
 • Ett praktikantprogram förbereds och lanseras under sommaren 2021.
 • En arbetsgrupp för att vidareutveckla föreningen håller på att upprättas.
 • Stödjande dokument för föreningsengagemang kommer att utarbetas.

Wikipediadagen

 • Datum för Wikipediadagen 2021 diskuterades och John informerade att kansliet arbetar med planer för dagen.

Övriga frågor

 • Inga övriga frågor behandlades.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.