Medlemskap/Zynatic/Manuella utskick/GDPR

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den här sidan dokumenterar de meddelanden som skickades ut den 25 maj angående GDPR och vår nya Integritetspolicy. Ta fram html via wikitext-läget då meddelandena är automatgenereringar av html.

Meddelande till minderåriga

<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Wikimedia_Sverige_logo_-_horizontal.svg/400px-Wikimedia_Sverige_logo_-_horizontal.svg.png" alt="Wikimedia Sveriges logga" width="320" height="74" />

 

Du finns registrerad som minderårig i vårt medlemshanteringssystem

 

Hej %förnamn%,

Du får detta mejl då du är medlem i Wikimedia Sverige och vi nu särskilt vill kontakta minderåriga som finns i vårt medlemshanteringssystem, med anledning av dataskyddsförordningen, GDPR.

Är det en felaktig uppgift att du är under 13 år?

I så fall ber vi dig vänligen att logga in och ange ditt rätta födelsedatum bland dina medlemsuppgifter. Vi kommer annars att behöva säga upp ditt medlemskap i vår förening då vi inte kan hantera dina uppgifter i enlighet med vår policy.

Logga in och se över dina personuppgifter

 1. Logga in på din medlemssida på<a href="http://medlem.wikimedia.se"> http://medlem.wikimedia.se</a> med dina inloggningsuppgifter, tillgängliga från tidigare e-postutskick. Har du glömt ditt lösenord eller användarnamn? Se Har du glömt lösenordet? längst ner i mejlet.
 2. När du har loggat in möts du direkt av texten för samtycke som du behöver  godkänna.
 3. Efteråt kan du klicka på “Kontrollera dina medlemsuppgifter” för att se över och korrigera dina personuppgifter.

Stämmer det att du är under 13 år?

I så fall behöver vi hämta in din vårdnadshavares medgivande vilket du kan göra <a href="https://upload.wikimedia.org/wikimedia/se/9/95/Blankett_v%C3%A5rdnadshavares_medgivande.pdf">via denna blankett</a> och skicka till oss. Utan medgivandet behöver vi säga upp ditt medlemskap i föreningen då vi inte kan hantera dina uppgifter i enlighet med vår policy.

Om Wikimedia Sveriges nya har en ny integritetspolicy

Vi sätter högt värde i den personliga integritet som våra medlemmar, volontärer och allmänheten åtnjuter och ser den som en förutsättning för yttrandefrihet och ett demokratiskt samhälle där fri kunskap kan frodas. Wikimediaprojekten, så som Wikipedia, tillåter inte spårning av tredje part av den anledningen och vårt föreningsarbete följer i samma anda.

Idag den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla. Lagstiftningen ställer ytterligare krav på hur vi hanterar information om dig som medlem, samt ger dig ökade rättigheter att begära ut eller rätta den information vi har om dig. Som en del av föreningens arbete med den nya förordningen använder vi oss nu av ett medlemssystem där medlemmar lätt kan logga in och se, eller korrigera, den information som finns registrerad om sig. Vi har även tagit fram en ny <a href="https://se.wikimedia.org/wiki/Integritetspolicy">Integritetspolicy</a> som beskriver hur vi hanterar personuppgifter, inklusive de uppgifter vi samlar in i samband med medlemskap i föreningen.

Läs gärna vår ordförande Mattias Blomgrens <a href="https://wikimediasverige.wordpress.com/2018/05/16/wikimedia-sverige-och-dataskyddsforordningen-gdpr/">inlägg om föreningens förberedelser </a>för den nya dataskyddsförordningen. Vår integritetspolicy finns tillgänglig under fri licens så att den kan återanvändas och bearbetas av andra organisationer som önskar det.

Dataskyddsförordningen och dina personuppgifter hos Wikimedia Sverige ditt medlemskap

Under Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver var varje typ av personuppgiftsbehandling, som Wikimedia Sveriges (WMSE) hantering av medlemsuppgifter, en rättslig grund. Två av de godkända rättsliga grunder som kan användas är <a href="https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/rattslig-grund/samtycke/">samtycke</a> och <a href="https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/rattslig-grund/intresseavvagning/">intresseavvägning</a>. Läs mer om hur vi har använt dessa rättsliga grunder över hur vi behandlar personuppgifter på <a href="https://se.wikimedia.org/wiki/Integritetspolicy/Samtycke">integritetspolicyns sida om samtycke</a>.

Om du efter att ha läst vår <a href="https://se.wikimedia.org/wiki/Integritetspolicy">Integritetspolicy</a>, fortfarande har frågor ber vi dig höra av dig till <a href="mailto:integritet@wikimedia.se">integritet@wikimedia.se</a>.

Med vänlig hälsning,
John Andersson
Verksamhetschef
Wikimedia Sverige

Har du glömt lösenordet?

 1. Gå till <a href="http://medlem.wikimedia.se">http://medlem.wikimedia.se</a> och klicka på Har glömt lösenordet.
 2. Ändra från Användarnamn till Medlemsnummer och ange ditt medlemsnummer: %medlemsnr%.
 3. Ange din e-postadress (den dit detta mejl skickades)
 4. Klicka på Skicka säkerhetskod och följ instruktionerna. I det e-post du får står även ditt användarnamn.

<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Wikimedia_Sverige_logo_-_vertical.svg/581px-Wikimedia_Sverige_logo_-_vertical.svg.png" alt="Wikimedia Sveriges logga" width="150" height="112" />

c/o Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm

Organisationsnr 802437-8310 · Bankgiro 900-6859

info@wikimedia.se · http://wikimedia.se

Meddelande till medlemmar

<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Wikimedia_Sverige_logo_-_horizontal.svg/400px-Wikimedia_Sverige_logo_-_horizontal.svg.png" alt="Wikimedia Sveriges logga" width="320" height="74" />

 

Ditt medlemskap i Wikimedia Sverige och dataskyddsförordningen

 

Hej %förnamn%,

Vi är glada att du stödjer Wikimedia Sverige genom att vara medlem!

Vi sätter högt värde i den personliga integritet som våra medlemmar och volontärer åtnjuter och ser den som en förutsättning för yttrandefrihet och ett demokratiskt samhälle där fri kunskap kan frodas. Wikimediaprojekten, så som Wikipedia, tillåter inte spårning av tredje part av den anledningen och vårt föreningsarbete följer i samma anda.

Wikimedia Sverige har en ny integritetspolicy

Idag den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla. Lagstiftningen ställer ytterligare krav på hur vi hanterar information om dig som medlem, samt ger dig ökade rättigheter att begära ut eller rätta den information vi har om dig. Som en del av föreningens arbete med den nya förordningen använder vi oss nu av ett medlemssystem där du lätt kan logga in och se, eller korrigera, den information som finns registrerad om dig. Vi har även tagit fram en ny <a href="https://se.wikimedia.org/wiki/Integritetspolicy">Integritetspolicy</a> som beskriver hur vi hanterar personuppgifter, inklusive de uppgifter vi samlar in i samband med medlemskap i föreningen.
Läs gärna vår ordförande Mattias Blomgrens <a href="https://wikimediasverige.wordpress.com/2018/05/16/wikimedia-sverige-och-dataskyddsforordningen-gdpr/">inlägg om föreningens förberedelser </a>för den nya dataskyddsförordningen. Vår integritetspolicy finns tillgänglig under fri licens så att den kan återanvändas och bearbetas av andra organisationer som önskar det.

Dataskyddsförordningen och ditt medlemskap

Under GDPR kräver varje typ av personuppgiftsbehandling, så som vår hantering av dina medlemsuppgifter, en rättslig grund. Den rättsliga grund som vi använder för hantering av medlemsuppgifter är <a href="https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/rattslig-grund/intresseavvagning/">intresseavvägning</a>. Läs mer om hur vi har använt dessa rättsliga grunder för hur vi behandlar personuppgifter på <a href="https://se.wikimedia.org/wiki/Integritetspolicy/Samtycke">integritetspolicyns sida om samtycke</a>.
Om du är under 13 år ber vi att du kontaktar oss på <a href="mailto:medlem@wikimedia.se">medlem@wikimedia.se</a>, så att vi kan inhämta vårdnadshavares medgivande.

Logga in och se över dina personuppgifter

 1. Logga in på din medlemssida på<a href="http://medlem.wikimedia.se"> http://medlem.wikimedia.se</a> med dina inloggningsuppgifter, tillgängliga från tidigare e-postutskick. Har du glömt ditt lösenord eller användarnamn? Se Har du glömt lösenordet? längst ner i mejlet.
 2. När du har loggat in möts du direkt av texten för samtycke som du behöver  godkänna.
 3. Efteråt kan du klicka på “Kontrollera dina medlemsuppgifter” för att se över och korrigera dina personuppgifter.

Om du efter att ha läst vår <a href="https://se.wikimedia.org/wiki/Integritetspolicy">Integritetspolicy</a>, fortfarande har frågor ber vi dig höra av dig till <a href="mailto:integritet@wikimedia.se">integritet@wikimedia.se</a>.

Med vänlig hälsning,
John Andersson
Verksamhetschef
Wikimedia Sverige

Har du glömt lösenordet?

 1. Gå till <a href="http://medlem.wikimedia.se">http://medlem.wikimedia.se</a> och klicka på Har glömt lösenordet.
 2. Ändra från Användarnamn till Medlemsnummer och ange ditt medlemsnummer: %medlemsnr%.
 3. Ange din e-postadress (den dit detta mejl skickades)
 4. Klicka på Skicka säkerhetskod och följ instruktionerna. I det e-post du får står även ditt användarnamn.

<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Wikimedia_Sverige_logo_-_vertical.svg/581px-Wikimedia_Sverige_logo_-_vertical.svg.png" alt="Wikimedia Sveriges logga" width="150" height="112" />

c/o Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm

Organisationsnr 802437-8310 · Bankgiro 900-6859

info@wikimedia.se · http://wikimedia.se

Meddelande till tidigare medlemmar

<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Wikimedia_Sverige_logo_-_horizontal.svg/400px-Wikimedia_Sverige_logo_-_horizontal.svg.png" alt="Wikimedia Sveriges logga" width="320" height="74" />

 

Du finns registrerad i vårt medlemshanteringssystem

 

Hej %förnamn%,

Du får detta mejl då vi genom ditt tidigare medlemskap i vår förening har personuppgifter om dig i vårt system. Enligt vår <a href="https://se.wikimedia.org/wiki/Integritetspolicy">integritetspolicy</a> kommer dina personuppgifter att rensas två år efter ditt utträde.

Vi sätter högt värde i den personliga integritet som våra medlemmar, volontärer och allmänheten åtnjuter och ser den som en förutsättning för yttrandefrihet och ett demokratiskt samhälle där fri kunskap kan frodas. Wikimediaprojekten, så som Wikipedia, tillåter inte spårning av tredje part av den anledningen och vårt föreningsarbete följer i samma anda.

Om Wikimedia Sveriges nya integritetspolicy

Idag den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla. Lagstiftningen ställer ytterligare krav på hur vi hanterar information om dig som medlem, samt ger dig ökade rättigheter att begära ut eller rätta den information vi har om dig. Som en del av föreningens arbete med den nya förordningen använder vi oss nu av ett medlemssystem där du lätt kan logga in och se, eller korrigera, den information som finns registrerad om dig. Vi har även tagit fram en ny <a href="https://se.wikimedia.org/wiki/Integritetspolicy">Integritetspolicy</a> som beskriver hur vi hanterar personuppgifter, inklusive de uppgifter vi samlar in i samband med medlemskap i föreningen.
Läs gärna vår ordförande Mattias Blomgrens <a href="https://wikimediasverige.wordpress.com/2018/05/16/wikimedia-sverige-och-dataskyddsforordningen-gdpr/">inlägg om föreningens förberedelser </a>för den nya dataskyddsförordningen. Vår integritetspolicy finns tillgänglig under fri licens så att den kan återanvändas och bearbetas av andra organisationer som önskar det.

Dataskyddsförordningen och dina personuppgifter hos Wikimedia Sverige

Under GDPR kräver varje typ av personuppgiftsbehandling, så som vår hantering av dina medlemsuppgifter, en rättslig grund. Den rättsliga grund som vi använder för hantering av medlemsuppgifter är <a href="https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/rattslig-grund/intresseavvagning/">intresseavvägning</a>. Läs mer om hur vi har använt dessa rättsliga grunder för hur vi behandlar personuppgifter på <a href="https://se.wikimedia.org/wiki/Integritetspolicy/Samtycke">integritetspolicyns sida om samtycke</a>.
Om du är under 13 år ber vi att du kontaktar oss på <a href="mailto:medlem@wikimedia.se">medlem@wikimedia.se</a>, så att vi kan agera enligt våra riktlinjer för minderåriga.

Logga in och se över dina personuppgifter

 1. Logga in på din medlemssida på<a href="http://medlem.wikimedia.se"> http://medlem.wikimedia.se</a> med dina inloggningsuppgifter, tillgängliga från tidigare e-postutskick. Har du glömt ditt lösenord eller användarnamn? Se Har du glömt lösenordet? längst ner i mejlet.
 2. När du har loggat in möts du direkt av texten för samtycke som du behöver  godkänna.
 3. Efteråt kan du klicka på “Kontrollera dina medlemsuppgifter” för att se över och korrigera dina personuppgifter.

Om du efter att ha läst vår <a href="https://se.wikimedia.org/wiki/Integritetspolicy">Integritetspolicy</a>, fortfarande har frågor ber vi dig höra av dig till <a href="mailto:integritet@wikimedia.se">integritet@wikimedia.se</a>.

Med vänlig hälsning,
John Andersson
Verksamhetschef
Wikimedia Sverige

Har du glömt lösenordet?

 1. Gå till <a href="http://medlem.wikimedia.se">http://medlem.wikimedia.se</a> och klicka på Har glömt lösenordet.
 2. Ändra från Användarnamn till Medlemsnummer och ange ditt medlemsnummer: %medlemsnr%.
 3. Ange din e-postadress (den dit detta mejl skickades)
 4. Klicka på Skicka säkerhetskod och följ instruktionerna. I det e-post du får står även ditt användarnamn.

<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Wikimedia_Sverige_logo_-_vertical.svg/581px-Wikimedia_Sverige_logo_-_vertical.svg.png" alt="Wikimedia Sveriges logga" width="150" height="112" />

c/o Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm

Organisationsnr 802437-8310 · Bankgiro 900-6859

info@wikimedia.se · http://wikimedia.se