Medlemsmöte 2013-08-24/Anteckningar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Medlemsmöte 2013-08-24

10.30 - 10.45 Introduktion 10.45 - 11.30 Gruppuppdelad utvärderingssession 11.30 - 12.30 Diskussion och sammanfattning av utvärdering 13.00 - 13.45 Lunch 13.45 - 14.30 Gruppuppdelat målarbete 14.30 - 15.00 Diskussion och sammanfattning av mål 15.00 - 15.15 Rast 15.15 - 16.15 Idéer till projekt - gruppövning baserat på målarbetet 16.15 - 17.00 Prioritering

Vision

http://se.wikimedia.org/wiki/Vision Visionen presenterades och en diskussion att utöka gruppen under skribenter, då det inte är enbart skribenter, utan även personer som bidrar genom skapande genom data och program.

Diskussion om att byta ut ordet Skribenter mot något bredare. Förslag:

 • Skapare
 • Innehållsskapare
 • Skribenter/Skapare
 • Kreatör
 • Frivilliga
 • Alla som bidrar till projekten

Strategi

http://se.wikimedia.org/wiki/Strategi Strategin, som legat till grund för Verksamhetsplanen, gicks igenom. Det framfördes att biblioteken borde kunna lyftas in även som kunskapsspridare i vissa fall. Skribenter skulle ha högre prioritering som Kunskapsspridare?

Verksamhetsplan

Det fördes en diskussion om vikten av att formulera bra mål. Det är dock inte alltid möjligt att ange mätetal, men då bör man lägga mer arbete på att formulera mer än en mening.

Utvärdering

http://se.wikimedia.org/wiki/Ledningsrapport_2013

http://meta.wikimedia.org/wiki/FDC_portal/Proposals/2012-2013_round1/Wikimedia_Sverige/Progress_report_form/Q1 http://meta.wikimedia.org/wiki/FDC_portal/Proposals/2012-2013_round1/Wikimedia_Sverige/Progress_report_form/Q2

Uppgift: Titta på de olika projekten och vilka mål de har samt hur de matchar mot verksamhetsplanens mål.

Frigöra innehåll

http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt_2013#3000_Frig.C3.B6ra_inneh.C3.A5ll

Öka kännedom om fria licenser, sprida matrial
 • Målformuleringen är flera gånger att "Få färdigt en broschyr vi kan dela ut", vilket inte pepakr på vilken effekt man vill nå med att få ut broschyren till rätt målgrupper och fått effekt att fler får kännedom om fria licenser.
 • Öppen databas för offentlig konst har inget att göra med information om fria licenser.
 • För Vasamuseet finns inga delmål uppsatta.
 • Riksdagsfoto - målet att fotografera samtliga riksdagsledamöter bidrar indirekt till att sprida kunskap om fria licenser.
Påverka organisationer att använda fria licenser
 • Målen för Samarbete med föreningen psykisk hälsa är relativt väl satta. Dock bidrar de inte till att ytterligare organisationer använder fria licenser i sin organisation, utan snarare att uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten.
 • Öppen databas för offentlig konst - väl formulerade mål och som bidrar till påverkan på organisationer att använda fria licenser.
 • Vasamuseet saknar mål inom området.
Praktiskt stöd
 • Arbetslivsmuseer 2013 - mätbara mål.
 • Vasamuseet saknar mål.
 • Batchuppladdningsmöte - mätbart.
 • Det saknas projekt för att få fler Wikipedian in residence.

Fri kunskap i utbildning

http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt_2013#4000_Fri_kunskap_i_utbildning

Frigöra forskning
 • Inga projekt inom Frigöra forskning genomförda.
 • Målen för Fri offentlig forskning är väl formulerade och bidrar till de övergripande målen.
Wikipedia i utbildning
 • SFI: Övergripande målet bidrar till strategin för Kunskapsspridare. Målen är väl formulerade
 • Wikiskills saknar mål.
 • Skolforum 2013 har ambitiösa och mätbara mål. De bidrar till strategin för Kunskapsspridare.
 • Wikipedia i utbildning 2013: Tydliga och mätbara mål som bidrar till det övergripande målet.

Stöd till gemenskapen

http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt_2013#5000_St.C3.B6d_till_gemenskapen

Underrepresenterade grupper
 • Kvinnor på Wikipedia 2013: Målet om användarunderöskningen är bättre på nivån Verksamhetsplan, än på detta enskilda projekt. Det är svårt att avgöra om detta enskilda projekt givit x% fler kvinnor.
 • Det finns enbart ett projekt inom kategorin Underrepresenterade grupper. SFI-projektet skulle kunna haft mål relaterade till underrepresenterade grupper.
 • Försöka få in fler äldre, 60-64
  • Har varit svårt tidigare att konvertera dem
   • Av de som är 70 (se nedan) är kanske 15-20 kvinnor
Möten för aktiva skribenter
 • Europeana awareness: Saknar koppling till aktiva skribenter.
 • Minibidrag 2013: Bra mål. Borde vara "minst 10".
  • Bra sorts projekt
  • Kan det göras mindre byråkratiskt?
  • En intimare samverkan så att det inte är lika mycket bidragssökare och bidragsgivare
  • Det finns kanske en målgrupp på 15-70 (beroende på hur man räknar) kan göras närmare
 • Frivilligutbildning: Bra och tydliga mål.
 • Wikifikaturné: Målet "Wikipedia Editor satisfaction" mäter inte det enskilda projektet, utan är mer övergripande.
  • Räcker inte med ett fika, kanske inte ens är rätt sätt


Teknikpool
 • Succé, framförallt med abbedabb
 • Konkret mål.
Referenslitteratur
  • För byråkratiskt
  • Behöver ställa upp mer med support och göra arbetet åt de frivilliga snarare än att erbjuda pengar
 • Delmål saknas i projektlistan.
Lättläst
 • Bra sorts satsning, service till gemenskapen
 • Konkret mål, utfört på gemenskapens begäran.
Ämnesexperter
  • Mycket svårt att få dem att fortsätta själva.
  • Se dem som innehållsägare snarare än skribenter.
  • Svårt att få acceptans att alla kan redigera allas artiklar.
  • Vill ha kred?
  • Gillar inte meritokrati?
 • Samarbete med föreningen psykisk hälsa: Målen är OK.
 • Arbetslivsmuseer 2013: Precist mål, som mäter långsiktig effekt av genomförd aktivitet.
 • Det övergripande målet att testa olika koncept för att nå ämnesexperter har inte använts som mål i något projekt.

Läsardeltagande

http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt_2013#6000_L.C3.A4sardeltagande

 • Projekten i stort sett väldigt väl överlappande med målen.
 • Saknas projekt för återkoppling. Ingen större fara??
 • Läsare jämfört med de som tittar på bilder
 • Sökbarhet på Commons, användbarhet på commons
 • Marknadsföra Commons och tala om licenserna
 • Orolighet om Commons och trovärdighet? Finns det en risk med att marknadsföra det?
 • Bättre att gå ut med info om upphovsrätt än att mörka.
 • Mer fokus på Commons. Kanske inte de andra projekten utan framförallt WP och Commons.


Information om fri kunskap

http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt_2013#7000_Information_om_fri_kunskap Allmän disksussion om lobbying och vilka medel som ska användas.

 • Alla sätt kan vara behövliga, både gräsrot och hög nivå.
 • Kan vara viktigt att komma ihåg att nå ut till allmänhet också.
 • Mycket bra att producera sakliga skrifter och sprida i många kanaler.
 • Korsbefruktning av skrifter över olikamålgrupper.

Ändra från push till pull. Ställa upp när det efterfrågas snarare än att pusha. Dock inte omöjligt att ta egna initiativ när möjligheter öppnas

Nya mål

Målen för 2013: http://se.wikimedia.org/wiki/Verksamhetsplan_2013

Först gjordes Innehållsägare 7 Kunskapsspridare 5 Skribenter 11 Läsare 6 Främjare av kunskapsspridare 1

Behöver målen uppdateras eller förtydligas? På vilka sätt ska måluppfyllnad mätas/bedömas?Frigöra innehåll

 • Föreningen ska skapa och sprida information och kunskap om fria licenser.
  • Målet är att skapa och sprida material om fria licenser för att öka kännedomen om dessa.
   • Publicera minst en debattartikel om varför fria licenser är viktigt.
   • Skapa ett enkelt sätt att påtala felanvändning av fritt material.

Bör omformruleras eller kompletteras så att vi internt vet vad vi ska göra. Målet att jobba med licenser är viktigt.

   • Fler presstjänster använder fria licenser på ett korrekt sätt, så att det är lätt att välja fri licens och användarna förstår vad det innebär.


Målet är att skapa och sprida material om fria licenser för att öka kännedomen om dessa.Målet är att ytterligare organisationer använder fria licenser i sin organisation. Kan denna kvantifieras på något sätt? Kan vi klargöra vad som menas med "i sin organisation"

 • Föreningen ska påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser.
  • Målet är att ytterligare organisationer använder fria licenser för eget material.
   • 50% av de organisationer som släppt material under fri licenser fortsätter att göra det under året*.
   • Minst X nya organisationer släpper material under fri licens.
    • Ska vi säga något om vad effekten är? Antal filer som används i artiklar??
   • Alla organisationer som släpper material under fri licens skall aktivt informera om detta, t ex på egen webbplats, pressmeddelanden eller genom gästblogginlägg på Wikimedia Sveriges blogg.
   • Målet är att det finns Wikipedians in Residence i minst 2 nyckelorganisationer.


 • Föreningen ska ge praktiskt stöd till organisationer som vill släppa sitt material under fri licens.
  • Alla organisationer som vill släppa sitt material under fri licens skall få det stöd de behöver, så att de även kan göra det själva fortsättningsvis.

Målet är att få 2 ytterligare frivilliga som hjälper institutioner regelbundet. Dåligt strykas? Mål är att det finns Wikipedians in Residence i minst 3 nyckelorganisationer Dåligt. Stryks. Ersätts med följande: Nytt mål: Föreningen ska hjälpa till så att material som släpps fritt hamnar i Wikimediasfären. Eller ska vi bara nöjda med att de själva gör det fritt och tillgängligt.


Fri kunskap i utbildning

Målet är att frågan om fria licenser (även viasavi Open Acess) uppmärksammas på olika offentliga sätt och av olika instanser. Dåligt formulerad Ska det bara vara uppmärksamma eller ska det vara ett annat mål? Föreningen anordnar en konferens med de som har lyckats Tydlighet och definitioner av fria licenser ska göras mer känt? Målet är att arbete i Wikipedia av lärare anammas som ett lärmedel såsom andra för närvarande accepterade medel lärmedel. Otydligt mål bör omformulera Ett produktionsmål i stället - att x bra artiklar har skapats från studenter i kurser Antal skolor som har deltagit? Kan mätas genom enkät i början år och slut Kan mätas genom att man anmäler artiklar och vi ger ett tack - plus att etablera rutinen


Stöd till gemenskapen

Målet är att utveckla och testa olika koncept för att underrepresenterade grupper kan öka sin närvaro.

 • Föreningen ska arbeta för att få grupper som idag är underrepresenterade som skribenter att bli mer aktiva.
  • Målet är att öka närvaron av underrepresenterade grupper.
   • Femton nya användare som är aktiva under minst tre månader efter genomförd aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.

Bör skrivas om helt. Kan inte vara koncept varje år. Ska målet var en specifik aktivitet Ska målet vara en andelsökning? Föreningen ska organisera och stödja olika typer av möten för aktiva skribenter. Behöver strategin ändras? Dialog istället för möten. Och vi ska delta? Förtydliga att möten innebär alla tillfällen som skribenter fysyiskt träffar varandra. Målet är att intresset för sådana möten ökar. Dåligt mål? Målet är att alla aktiva skribenter som vill ha stöd upplever att de får det. Nytt mål(?): Att arrangera möten så att tio användare som inte normalt är aktiva på möten är delaktiga Idé: att formulera mål efter olika sorters av aktivtetsgrad på skribenter Målet är att utveckla och testa olika koncept för att locka ämnesexperter. Ta bort att testa - utveckla en strategi istället. Kan målet vara att det ska finnas upparbetade kontakter med ämnesexperter i olika områden Föreningen ska undersöka vilket stöd aktiva skribenter behöver och arbetar med att tillmötesgå dessa på egen hand eller genom att vidarebefordra informationen till lämplig instans. Stryka undersöka och isttället bara ha "ge stöd" sättta vidarebeforda som en underpunkt istället? Målet är att intresset för stöd från föreningen ökar. Målet är att alla aktiva skribenter som vill ha stöd upplever att de får det. Uppdela målen istället på teknisk support och kontaktsupport Att hjälpa X seniora wikimedianer med att lösa tekniska frågor Att hjälpa Y wikimedianer med att få tillgång till de resurser de behöver för att lösa visst problem

Läsardeltagande

Mål att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimedia i media. Bra mål Mål är att media ska känna till föreningen som ämneskunnig talesperson. Bra mål Mål är att öka den allmänna kunskapen om hur Wikipedia fungerar. Dåligt mål, stryks. Föreningen ska, som kontaktförmedlare mellan Wikimedia Foundation och användare inom Sverige, medverka till ökad användbarhet av plattformen, speciellt vad gäller sökningar och lokalisering. Klumpigt utformad strategi. Målet är att gemenskapen ska uppleva att föreningen hjälper till med att få plattformen funktionell. Dåligt formulerat mål. Behöver ha ett nytt förslag Föreningen ska verka för att läsarens återkoppling ska bidra till förbättring av fri kunskap. Strategipunkten bör strykas.

Information om fri kunskap

Föreningen ska ge råd till politiker och myndigheter om fri kunskap.
 • Målet är att etablera nya och underhålla befintliga relationer med beslutsfattare.
Föreningen ska påverka politiker att verka för fria licenser.
 • Mål är att fria licenser ska hamna på den politiska agendan.
 • Mål är att öka samarbetet med likasinnade organisationer.
 • Båda dessa strategier och mål bör övervägas.
 • Kanske ska man rikta sig mer mot tjänstemän som är praktiker
 • Målet är att de utbildningsövergripande institutionerna ser wikipedia som ett av de etablerade lärmedlen.
 • Försöka hitta mer konkreta mål. X träffar, eller möten. Ge gemensamma seminarium Wikipedia Academy.
Föreningen ska söka ekonomiskt stöd från främjare av kunskap för sitt arbete.
 • Nytt mål: analysera regelverket och ta fram strategi

Idéer till projekt

Baserat på de mål som tagits fram, lista idéer på projekt som kan uppfylla dem. Om det inte är jättetydligt, kommentera hur de uppfyller målen.

Frigöra innehåll

Kristina och Axel och André

 • Information om fria licenser
 • Påverka organisationer
  • Identifiera nyckelpersoner/organisationer - hitta de som redan är organiserade
  • Identifiera tekniskt wikikunniga
 • Praktiskt stöd
  • + färdiga mallar för att korttidsanställda
  • + Batchuppladdningshjälp, media mot Commons, Best practices
  • Wiki Loves Monuments/Public Art
  • Öppen databas för offentlig konst (ÖDOK)
  • + Wikidata, bättre information, kontinuerlig uppdatering
  • + WikiAir

Var ska projekt där individer gör innehåll tillgängligt placeras?

Fri kunskap i utbildning

Jan och Arild

Forskning:

Förslag på mål: Etablera kontakt med tre finansiärer av forskning (få fria licenser) glöm inte humaniora Tid för lobbying och påverkan,

Utbildning

Wikipedia i utbildning Mål om produktion att artiklar ska ha skapats i 25 olika klasser alt. - att 5 bra och 10 rekommenderade artiklar (av totalt 100) har skapats från studenter i kurser (på universitet och högskolor) Uppnås genom att: Konkret bör ett färdigt paket för högskolor&universitet och ett för gymnasium som direkt kan användas av skolor tas fram, inklusive övningar, kontakter med frivilliga, annat läromaterial mm samlat på en enkel webbportal som innehåller förklaring av innehållet. Utbilda Pedagoger Utbilda Wikipedia-Ambassadörer Återkopplingssystem för högstadie och gymnasium man anmäler artiklar och vi ger ett tack efter bedömning - etablera rutinen 25 olika klasser får diplom för tillräckligt bra bidrag Synas på skolkonferenser i syfte att marknadsföra paketet och återkopplingssystemet Skolforum SETT Mötesplats skola

Sekundära projekt, genomförs om hög extern finansieringsgrad uppnås SFI Kan ge ett antal bidrag, men förmodligen inte högkvalitativa Wikimini Uppfyller kanske inte något av de ovanliggande målen. Det man kan säga att det gör är att ungdomar blir medvetna om hur kunskap skapas.


Stöd till gemenskapen

Anders och Holger

Underrepresenterade grupper
 • Kvinnor på Wikipedia
 • Umepedia
 • Undersöka vad andra chapters har gjort/planerar
Möten för aktiva skribenter
 • (Stödja) Direktkontakt med nyckelkontakt i gemenskapen (15 mest aktiva)
 • Wikifikaturné (70 mest aktiva plus nyfikna)
 • Fotosafaris/Edit-a-thons
 • Wikimaniastipendium
 • Resestipendium till aktiva användare/Minibidrag
 • (Frivilligutbildning)
 • (Skattkistan)
 • (FSCONS/WikiSwedia)
Ämnesexperter
 • underhåll av kontakter med ämnesexperter/institutioner
 • Intyg till skribenter
 • Peer review
 • (Samarbete med föreningen psykisk hälsa)
 • (Arbetslivsmuseer)
 • (Fotomässan)
Stöd till aktiva skribenter
 • Teknikpool
 • Referenslitteratur
 • Teknikstöd/"Support" (t.ex. för Wikidata, Lokalisera coola verktyg, ...)
 • Minibidrag (dela upp Resestipendier, )
 • Gemenskapens projekt
 • (Lättläst Wikipedia)
 • Kontaktstöd (följa med till Institutioner)
 • Informera om olika aktiviteter/stöd
 • e-postadresser
 • Ackreditering
 • Juridiskt stöd till skribenter
 • positiv anrop till användare (Text, Skattkistan)
 • Paraply för botskapande (internationella kontakter (NL, VT, IT, ), nätverk, grepp över Wikidata)

Läsardeltagande

Mattias och Bengt

 • Umepedia
 • Wiki Loves Monuments
 • Wiki loves public art
 • QR-koder
 • Bokmässan
 • Exponering på någon/några fackkongresser
 • Nystart av aktivera läsare genom t.ex. VisualEditor

Information om fri kunskap

Bengt och Mattias

 • Internutbildning för att utbilda wikipedianer, inklusive styrelsen och personal, om fri kunskap med syfte att de skall kunna missionera om detta.
 • Wikipedia-dag/-konferens
 • Framtagande av strategi för lobbying
 • Externa blogginlägg på vår blogg med syfte att skapa debatt

Prioritering

1. Prioritering av områden gentemot varandra. 2. Prioritering av mål inom områden. 2. Prioritering av projekt inom områden.


Färdiga möjligheter

 • Senioruniversitetet
 • Fortsätta projekt kvinnor (+ presentation på kvinnoforum)
 • WLM
 • WLPA
 • SFI presentation
 • GLAM Camp
 • Wikimania?