Projekt:Föreningsengagemang 2018/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 186301 Ansvarig Sara
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 50 000 (arbetstid) 
FDC 25 000 (övrigt) 
Total: 75 000
Interna mål
 • M.3.1b - 20% fler medlemmar (167/167 stycken).
 • M.3.1c - 20% fler frivilliga (72/72 stycken). 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-10-25 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Det nya medlemshanteringssystemet är i bruk fullt ut
 • Återrekrytering av tidigare medlemmar har genomförts
 • Ny portal för nya medlemmar lanserad
 • Årsmötet genomfördes 14 april.
 • Andra upplagan av Wikipedia-dagen anordnades och utvärderades för att ge underlag inför nästa års arrangemang.
 • En enkätutvärdering gjordes efter Wikipedia-dagen för underlag för enkätrutiner och nästa Wikipedia-dag.
 • Medlemsmötet genomfördes med fokus på föreningsengagemang, ca 30 deltagare.
 • Material finns från medlemsmötet som underlag för kommunikation och åtgärdsplan.
 • Enkätutvärdering kopplades till medlemsmötet.
 • M.3.1b - Antalet medlemmar har ökat med 312 st (+124%)
 • M.3.1c - Antal frivilliga har minskat med 32 stycken jämfört med 2017.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Projektet har överspenderat sin budget med 12 135 i personalkostnader.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.

Inom projektet har flera anställda varit involverade, vilet delvis förklarar att projektet har gått över budget. Erfarenheten är att det har varit till stor nytta för kansliet att flera roller kunnat engageras i det nya medlemshanteringssystemet och i att arrangera Wikipedia-dagen/årsmötet och medlemsmötet i oktober och att det bidrar till att säkra det långsiktiga arbetet med föreningsengagemang och medlemsbasen.

Kommentar från verksamhetschefen