Projekt:Sänkta trösklar för WikiGap/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2022 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Tillsammans med En gemenskap för alla 2022 var projektet centralt för att "hjälpa människor och organisationer att skapa och bevara fri kunskap", och i synnerhet kunskap som är underrepresenterad och där delar av världen och olika grupper av människor är osynliga på Wikimediaplattformarna.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Projektet uppmärksammades av Svenska Institutet, som finansierade projektet, liksom lokala partner och mediaorganisationer i Uganda.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Det var ett krävande projekt i det att det innebar djupt internationellt samarbete i ett projekt med relativt lite finansiering. Samtidigt lärde vi oss mycket av det.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Projektet bygger vidare på WikiGap och utvecklar och finslipar flera delar av WikiGap-projektet, vilket innebär att mycket material från WikiGap har kunnat återanvändas.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande? Om inte, fanns det särskilda anledningar? Behöver budgeten förändras nästa år?
  • Mycket mer hade kunnat göras med en större budget. Projektet var dock externfinansierat, det var de pengarna vi hade.
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Tidsplanen höll för stora delar men inte fullständigt. Mycket påverkades av pandemin liksom av det faktum att vi behövde skapa nya former för samarbete,
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Mer resurser, mer tid åt förberedelser för verktyg för projektadministration, fysiska möten med projektpartner för att tillsammans utarbeta dessa verktyg.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Många insikter om djupa samarbeten i projekt med partner i andra länder och andra kulturella kontexter.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Med större resurser, externfinansierade, har grunden lagts för att kunna skala upp. Ett skalat projekt kan också bidra till viktiga insatser för att "bygga på och bidra till lärande och omvärldsbevakning".