Strategi/2012/Förslag till årsmötet 2014

Från Wikimedia
< Strategi‎ | 2012
Hoppa till navigering Hoppa till sök

styrelsemötet 2013-08-25 lades följande förändringsförslag fram att tas upp på årsmöte 2014.

Skribenter

 1. Föreningen ska stödja aktiva skribenter både med kompetens och andra resurser. (Ersätter:Föreningen ska undersöka vilket stöd aktiva skribenter behöver och arbetar med att tillmötesgå dessa på egen hand eller genom att vidarebefordra informationen till lämplig instans.)
 2. Föreningen ska arbeta för ett mer diversifierat användarunderlag och ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya skribenter. (Ersätter:Föreningen ska arbeta för att få grupper som idag är underrepresenterade som skribenter att bli mer aktiva.)
 3. Föreningen ska verka för en underlättad kommunikation med och mellan aktiva skribenter. (Ersätter:Föreningen ska organisera och stödja olika typer av möten för aktiva skribenter.)
 4. Föreningen ska ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten. (Oförändrad)

Innehållsägare

 1. Föreningen ska skapa och sprida information och kunskap om fria licenser. (Oförändrad)
 2. Föreningen ska påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser. (Oförändrad)
 3. Föreningen ska ge praktiskt stöd till organisationer som vill släppa sitt material under fri licens. (Oförändrad)

Läsare

 1. Föreningen ska verka för en positiv attityd till, och ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap, genom att bedriva både PR och utbildning mot allmänheten och potentiella användare inom Sverige. (Oförändrad)
 2. Föreningen ska verka för att projekten ger en bra läsarupplevelse. (Ersätter:Föreningen ska, som kontaktförmedlare mellan Wikimedia Foundation och användare inom Sverige, medverka till ökad användbarhet av plattformen, speciellt vad gäller sökningar och lokalisering.)
 • (Borttaget:Föreningen ska verka för att läsarens återkoppling ska bidra till förbättring av fri kunskap.)

Kunskapsspridare (utbildningsinstitutioner)

 1. Föreningen ska verka för att forskning finansierad med offentliga medel ska publiceras under en fri licens. (Oförändrad)
 2. Föreningen ska utbilda lärare att integrera Wikipedia i utbildningen, framförallt genom att stimulera elever och studenter att skriva och aktivt bidra. (Oförändrad)

Främjare av kunskap

 1. Föreningen ska verka för att fri kunskap och fria licenser hamnar på den politiska agendan. (Ersätter:1.Föreningen ska ge råd till politiker och myndigheter om fri kunskap. 2.Föreningen ska påverka politiker att verka för fria licenser)
 2. Föreningen ska påverka övergripande myndigheter att uppmuntra användandet av Wikimedias projekt inom sina områden. (Ersätter:Föreningen ska påverka institutioner att själva uppmuntra användandet av Wikipedia i utbildning.)
 • (Borttaget:Föreningen ska söka ekonomiskt stöd från främjare av kunskap för sitt arbete.)