Strategi/2016/Strategiarbete 2015

Från Wikimedia
< Strategi‎ | 2016
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Föreningen antog vid årsmötet 2012 en vision och vid ett medlemsmöte samma år antogs den nuvarande strategin. Strategin anger fokus för verksamheten på två till fyra års sikt och har varit grunden för verksamhetsplanerna de senaste åren.

Sedan dess har föreningen utvecklats och har numera en stabil och bra verksamhet. Wikimedia Sverige är en respekterad organisation med stort förtroende hos våra samarbetspartners och föreningen driver många intressanta projekt för att verka för fri kunskap och ett bättre Wikipedia.

Att allt fungerar bra nu innebär inte att vi skall slå oss till ro, utan vi skall fundera över hur vi skall arbeta framöver. Sedan strategin antogs har föreningen utvecklats och befinner sig på en annan nivå än 2012. Samtidigt har omvärlden förändrats och medvetenheten om nyttan med fri kunskap har ökat och allt fler vill bidraga i det arbetet.

Styrelsen för Wikimedia Sverige ser det därför som angeläget att ta föreningens strategi vidare och har därför startat ett arbete med att utvärdera den nuvarande strategin och ta fram en ny strategi för de kommande åren.

Nedanstående diagram illustrerar föreningens utveckling.

Bakgrund

Rörelseintäkter 2007-2014

Ajdå! Här skulle det egentligen finnas en graf eller ett diagram. Detta har tillfälligt inaktiverats men vi hoppas att de kommer åter snart igen.

Medlemsantal 2007-2014

Ajdå! Här skulle det egentligen finnas en graf eller ett diagram. Detta har tillfälligt inaktiverats men vi hoppas att de kommer åter snart igen.

Frågor

Följande frågor ligger till grund för det fortsatta strategiarbetet. Svara gärna på frågorna för att vara säker på att dina åsikter kommer med i diskussionerna. Skicka dina svar, eller andra strategitankar, till info(at)wikimedia.se

  • Wikimedia Sverige arbetar för fri kunskap till alla. Hur ska vi göra?
  • Om föreningen hade mycket mer resurser, vad borde vi göra då?
  • Vilken organisation borde vi ha som förebild? Varför?
  • Möjliga samarbeten för att nå visionen/mission?
  • Vad ska föreningen fokusera på/är främsta uppgift?
  • Vilket är det bästa/sämsta projektet föreningen har gjort?
  • Hur upplever du visionen och strategin idag?
  • Ska verksamheten förändras helt och hållet eller gradvis?
  • Vad saknas i strategin?