Verksamhetsberättelse 2018/Story: Att engagera nya volontärer utifrån onlinegemenskapen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Möjliggörande
2018

Frivilligas engagemang är en viktig resurs för att genomföra framgångsrika Wikimediaaktiviteter över hela landet och på ett långsiktigt sätt. Det här åsyftar de aktiviteter som sker utanför engagemanget online på Wikimediaplattformarna. Vi har tidigare identifierat utbrändhet som en risk bland våra frivilliga och ökat frivilligengagemang kan innebära att vi ökar risken att de som redan bidrar aktivt till Wikimediaplattformar blir utslitna. Ett annat problem som identifierats är att det saknas stöd för att engagera sig i våra projekt och aktiviteter för nya frivilliga. I år har vi tagit flera viktiga steg för att kunna erbjuda denna grupp av frivilliga bättre möjligheter att engagera sig.

Ett exempel är evenemangsmanualen, som kan användas som utgångspunkt för att samordna frivilliga som fungerar som wiki-guider vid större event, såsom WikiGap i Stockholm där 50 deltagare redigerade på Wikipedia för första gången. Manualen är ett offline-komplement till sidor på wikin, som innehåller övergripande instruktioner för evenemanget, information om deltagarna och troliga scenarier för vilken typ av hjälp de kommer att behöva från guiderna och när. Manualen svarar inte på detaljfrågor om hur man redigerar, utan beskriver hur evenemanget fungerar och var instruktioner om hur man redigerar finns. Fem frivilliga utan förkunskaper om Wikipedia stöttade med framgång eventet i Stockholm. De erfarna frivilliga redaktörerna som deltog i eventet var imponerade av hur väl gruppen med nya frivilliga ledde aktiviteterna.

Vi har lanserat en användarmanual för vår förenings wiki, så att nyanställda, medlemmar och partner som inte är erfarna wiki-redaktörer kan bidra och delta på lika villkor. Manualen tar hänsyn till de stora skillnaderna i syfte mellan Wikipedia och föreningens wiki, och fokuserar alltså inte på hur man bidrar till en digital encyklopedi. Vi har identifierat flera funktioner på vår wiki som vi vill berätta om på ett bättre sätt, såsom lokal uppladdning av filer och diskussionssidor. Manualen har också en avancerad del, med resurser som är användbara för anställda och andra som gör mer än grundläggande redigering på wikin.

Vi har också lanserat en ny landningssida för nya medlemmar, för att visa att Wikimedias identitet och gemenskap inte är begränsade till medlemmar med många års erfarenhet av redigering på Wikipedia bakom sig. Vi arbetar för att synliggöra detta när vi visar upp våra frivilligas arbete i sociala medier.

Vi har också fått en fungerande hjälpsida på plats på vår wiki, något som vi saknade fram till för några månader sedan.