Verksamhetsberättelse 2018/Story: Förändring av vår ekonomiska situation med nya bidragsansökningar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Möjliggörande
2018

Wikimedia Sverige har ansökt om projektbidrag från externa finansiärer sedan 2012. Tidigare var de bidrag vi ansökt om små och kompletterade bara det verksamhetsstöd vi får från Wikimedia Foundation (WMF). År 2015 beslutade styrelsen att sätta upp ett strategiskt mål om att ingen enskild finansiär skulle stå för mer än 50% av föreningens verksamhet varje år. År 2016 lyckades vi med målet (endast 41% kom från WMF) och år 2017 uppnådde vi nästan målet (52% kom från WMF, och vi passerade 50-strecket då vi organiserade konferensen Wikimedia Diversity Conference och därmed mottog extra finansiering från WMF). Vi lyckades inte nå vårt mål för 2018 då de bidrag vi ansökt om förlängdes till 2019-2021 och vi höll nere våra omkostnader under året. För 2019, och därtill sannolikt även för 2020, är vi nästan säkra på att nå detta mål.

Vi har fokuserat mer och mer på att ansöka om stora projektbidrag vilka spänner över flera år. År 2018 har vi lett arbetet med 9 olika ansökningar för projektbidrag från finansiärer utanför Wikimediarörelsen, med en framgångsgrad på 78%. Samtliga intäkter som säkrades under 2018 uppgick till totalt 10 361 225 kronor (cirka 1,1 miljoner USD), för arbete 2018-2021.

Många av de projekt som har fått bidrag har ett internationellt fokus. Eftersom många av projekten är mycket stora (miljontals kronor) har vi spenderat mycket resurser på att identifiera starka partners och utveckla stabila projektförslag. I år ingår många välkända och starka organisationer som partners i våra projektansökningar (se Story: Strategiska partnerskap på hög nivå).

Dessutom har vi deltagit i framtagandet av två EU-ansökningar (arbetet leddes inte av oss). Dessa applikationer lyckades inte. Vi kommer emellertid att fortsätta att utveckla dessa tillsammans med våra internationella samarbetspartners under 2019, eftersom ansökningarna fortfarande fick positiv feedback och de kommande utlysningarna är identiska med utlysningarna under 2018, vilket innebär att vi kan återanvända allt arbete som gjordes under 2018.

Vi har också framgångsrikt ansökt om finansiering från WMF:s Conference & Event Grants-program för evenemanget Wikimedia Northern Europe Meeting (WikiNEM) och Wikimania 2019.

Det fleråriga verksamhetsstödet från WMF är en viktig orsak till vår framgång, eftersom vi har kunnat arbeta med långsiktiga initiativ och har kunnat bekräfta att vi har en budget tillgänglig i förväg. Med detta sagt skulle ännu mer värde skapas för ekonomisk stöd som sträcker sig över en ännu längre period (4-5 år). Detta eftersom långsiktiga investeringar då kan genomföras. Om det görs rätt bidrar långsiktigt stöd också till långsiktigt tänkande och planering.