Verksamhetsberättelse 2018/Story: Strategiska partnerskap på hög nivå

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2018

Föreningen har haft en långvarig samverkan med GLAM-institutionerna i Sverige och har tillhandahållit träningar och massuppladdningar till dem. Detta har gett oss en bra position att nå ännu längre i våra gemensamma ansträngningar. År 2018 arbetade vi för att utveckla strategiska partnerskap på hög nivå med de GLAM-institutioner som är så stora att det har en samordnande roll i landet. Detta så att vi ska kunna arbeta produktivt med dem under de kommande åren. Det här är organisationer som innehar rådgivande funktioner och som säkerställer best-praxis, vilket ger dem möjlighet att påverka andra organisationer (inom sina kompetensområden) att stödja och anta öppen licensiering samt engagera sig i Wikimediarörelsen.

I slutet av 2017 delgav vi vår feedback till gruppen på Kungliga biblioteket som arbetar på att ta fram Sveriges nationella biblioteksstrategi. Där lyfte vi fram hur Sveriges bibliotek kan samverka med Wikimedia. Under 2018 påbörjade vi den första delen av vårt strategiska projekt för att knyta samman oss med bibliotek på flera sätt, för ömsesidig nytta. Detta är ett projekt som finansieras av Kungliga biblioteket och om detta inledande projekt anses vara framgångsrik är det möjligt att motta kontinuerlig finansiering under 3-4 år. Diskussionerna med deras team fortsatte under 2018.

"Riksantikvarieämbetet" är en långvarig partner. År 2017 blev fick de uppgiften att fungera som samordnande myndighet för Sveriges museer och i år hade vi ett första utvecklingsprojekt tillsammans med dem. Projektet syftade till att skapa ett verktyg för enkel uppladdning av 3D-modeller till flera plattformar parallellt samt evenemang för att diskutera och främja 3D-skanningar av historiska objekt. År 2018 organiserade vi ett antal evenemang tillsammans med dem, fick finansiering för arbete med 3D-objekt samt säkrade finansiering för 2019 för att arbeta med rasistiskt eller annat problematiskt innehåll i gamla GLAM-samlingar. Vi deltog även i planeringen av ett projekt kring att föra tillbaka data från Wikimedia Commons om GLAM-samlingar tillbaka till GLAM-institutionens egna datasystem. Vi fortsatte även att arbeta med dem för att organisera fototävlingen Wiki Loves Monuments.

Riksarkivet har efterfrågat ett fördjupat samarbete runt hur Wikimedia kan arbeta närmare med arkiven i landet, och vi kommer att ha vårt årsmöte under 2019 i deras lokaler.

Genom en kontakt från WMF-personal hade vi ett första möte med en representant från "International IDEA". Vi kommer att arbeta för att engagera deras personal och ledning under de kommande månaderna för att se om detta kan utvecklas till ett fruktbart partnerskap. Om så är fallet, skulle detta vara vårt första partnerskap med en hjälporganisation och om det lyckades skulle det kunna vara en intressant ny grupp av organisationer att samarbeta med.

Genom initiativet WikiGap som vi startade tillsammans med Utrikesdepartementet har vi kunnat arbeta med svenska ambassader runt om i världen, stödja lokala Wikimediaorganisationer och volontärer samt det lokala civilsamhället. Partnerskapet har potential att även bidra till vårt arbete med Wikimania 2019 (detta då ansökningar om visum hanteras av ambassaderna). Det kan även bidra till finansiering för Wikimediarörelsen (då ambassader finansierar olika utvecklingsprojekt i länderna) samt kan hjälpa rörelsen att nå många nya partners och volontärer, inte minst i länder där Wikimediarörelsens tidigare aktiviteter varit begränsade. Vi har diskuterat en fortsättning i 2019.

Under årets andra halva startade vi vårt nya projekt FindingGLAMs där vi kommer att fortsätta vårt partnerskap med UNESCO. Vi avser också att engagera ICOM, IFLA och Europeana i projektet. Wikimedia Foundations GLAM-team samarbetar med oss i dessa ansträngningar. Med projektets struktur, där ett flertal olika separata fallstudier kommer att genomföras, har det fungerat utmärkt att utnyttja medel från FindingGLAMs för att hitta andra projektbidrag kopplade till GLAM-arbetet, och vi har haft två framgångsrika ansökningar.