Verksamhetsberättelse 2018/Story: Diskuterar Wikimedia med Sveriges lagstiftare

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2018

Wikimedia Sverige har under lång tid deltagit i de internationella insatserna som pågår för att informera lagstiftare om hur ny lagstiftning kan påverka, och ibland skada, Wikipedia och de andra Wikimediaplattformarna. Detta har emellertid huvudsakligen skett i form av stöd till det internationella arbetet och vi har haft en begränsad verksamhet i Sverige. År 2018 har detta förändrats.

År 2018 kunde vi använda en del av de donationer vi mottagit från allmänheten, vilka var upprörda av det faktum att delning av bilder online av det offentliga utrymmet kan skapa rättsliga risker för fotografen. I Riksdagen presenterades ett par motioner till ny lagstiftning, vilka var i linje med våra mål, för omröstning. Innan omröstningen ägde rum kontaktade vi riksdagsledamöterna i det ansvariga utskottet och begärde möten med dem för att presentera vår synvinkel och varför lagstiftningen var viktig för att uppdateras. Som en del av förberedelserna inför mötena diskuterade vi metoder och argument med Dimi Dimitrov i Bryssel. Vi hade positiva timslånga möten med representanter från tre av riksdagspartierna i Sverige.

Eftersom de föreslagna förändringarna av lagen framfördes av enskilda riksdagsledamöter, snarare än centralt av partierna, var det från början klart att motionerna inte hade någon möjlighet att gå igenom. Att lägga fram motioner från enskilda ledamöter är helt enkelt ett sätt att lyfta upp frågan på den politiska dagordningen. Som förväntat gick inte motionerna igenom vid denna tidpunkt.

Mötena gav oss en möjlighet att inleda en relation med politikerna och att informera riksdagsledamöterna om vårt intresse som ideell organisation att ge vårt unika perspektiv på exempelvis ny lagstiftning runt Internet eller upphovsrätt.