Verksamhetsberättelse 2018/Fail fest: Felmeddelande – Wiki på Windows

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2018

Här beskriver vi de problem vi kämpade med och vad vi lärde oss från dem.

I samarbete med sju svenska högskolor genomför vi ett nytt externt finansierat, treårigt projekt kallat Samsyn. Projektet syftar till att tillsammans, genom en projektwiki, identifiera och utveckla en svensk nomenklatur för högskolesektorns samverkan med samhället i stort inom områden som uppsökande verksamhet, öppen forskning och forskningens genomslag. Föreningens roll i projektet är att tillhandahålla teknisk support och utbildning till deltagarna för att stärka deras samarbetsmöjligheter i denna för dem nya wikimiljö. I ett senare stadium kommer vi även att hjälpa deltagarna att bidra till Wikipedia med utgång i de färdigheter de utvecklat och det källmaterial de sammanställt under arbetet med projektwikin.

Vår allra första uppgift blev att skapa en projektwiki, installera MediaWiki och nödvändiga tillägg samt att sätta ihop handböcker och manualer. Då Stockholms universitet erbjöd full support för Windowsservrar föll vårt val på detta operativsystem. Enligt MediaWikis dokumentation skulle mjukvaran fungera problemfritt på Windows. Lättare sagt än gjort: under den allra första utbildningsdagen, med 10 deltagare från de involverade högskolorna, visade sig den nyinstallerade wikin oförmögen att hantera tio inloggade användare samtidigt. Sidorna tog mycket lång tid att ladda och användarna överraskades till och med av serverfelmeddelanden. Problemen fortsatte trots omfattande felsökning och att servern tilldelats mer resurser. MediaWikis dokumentation teg om den sortens Windowsrelaterade problem som vi upplevde.

Till slut kände vi oss nödgade att flytta wikin till en Linuxserver hos Stockholms universitet. Där ligger den nu, fungerar stabilt och utnyttjar en bråkdel av resurserna. Emellertid erbjuder universitetet inte support för Linuxservrar, och vi besitter inte heller den nödvändiga kompetens inom vår egen organisation, varför vi fick anlita en underleverantör för att sköta det löpande underhållet.

Problemet och jakten efter en lösning försenade projektet när det befann sig i en sårbar fas: samarbetspartners skulle introduceras till projektwikin och behövde bekanta sig med den tekniska miljön. Det förtjänar dock att nämnas att flytten till en Linuxmiljö löste alla problem. Den nya och förbättrade wikin har fått både ett positivt mottagande av användarna och lovord av projektledningen – samtidigt som vi har fått värdefulla insikter och erfarenheter som vi kommer att kunna använda i liknande framtida projekt. Det här var nämligen första gången som vi fick jobba med en särskild projektwiki inom ett större projekt.