Verksamhetsberättelse 2018/Story: Partnerskap för bättre källhänvisningar på Wikipedia

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2018

Som nämnts i tidigare avsnitt har vårt samarbete med Kungliga biblioteket huvudsakligen fokuserat på bibliografiska data. Kungliga biblioteket har tidigare erfarenheter från arbete med öppna data; stora delar av de data de framställer, Nationalbibliografin och Auktoritetsdatabasen, omfattas sedan 2011 av den fria licensen CC0. År 2018 tog de nästa steg mot att göra dessa resurser mer tillgängliga och återanvändningsbara: som världens första nationalbibliotek att flytta sin samkatalog (Libris) till en plattform som bygger på länkade data, Bibframe 2.0.

Denna moderniseringens tid erbjöd en gyllene möjlighet för både Wikimedia Sverige och Kungliga biblioteket att utforska Wikidata som en plattform för bibliografiska data. Volontärer inom projektet WikiCite hade visserligen laddat upp data om miljontals forskningsartiklar från fritt tillgängliga databaser, men en liknande insats hade inte genomförts, såvitt vi förstått, med bokdata. Infrastrukturen för bokdata på Wikidata var i själva verket bristfällig. Mot denna bakgrund blev vår målsättning att knyta Wikimediaplattformarna och Libris tätare samman genom att ladda upp en delmängd av KB's data till Wikidata.

Källmaterialets blotta storlek – Nationalbibliografin ämnar att täcka Sveriges samlade bokproduktion och omfattar för närvarande över 650 000 poster – tvingade oss tidigt att göra ett urval av poster att inkludera i en pilotuppladdning. Vi valde att fokusera på böcker som ofta används som källor på svenskspråkiga Wikipedia. Genom att framhäva dessa verk och Wikidatas möjligheter som en bibliografisk databas hoppades vi väcka den svenskspråkiga gemenskapens intresse för vårt projekt.

Resultatet blev ca. 500 bokposter som konverterades från Librisformat och laddades upp på Wikidata. Vidare kopplade vi ca. 60 000 Wikidataobjekt för författare med deras auktoritetsposter i Libris för att göra det lättare för Wikidataanvändare att upptäcka Kungliga bibliotekets resurser. Detta togs emot med mycket uppskattning av den involverade personalen på KB, som uttryckte ett intresse för att även inkludera Wikidatalänkar i Libris.

Vi fick hålla en presentation om projektet på konferensen WikiCite som ägde rum i USA i november 2018. Det blev inte bara ett tillfälle för att informera gemenskapen om vårt arbete, utan även en möjlighet för oss att ta del av andras erfarenheter och ideér kring bibliografiska data på Wikidata – både hur det ser ut i dag och hur det kan utvecklas i framtiden.

Vårt långsiktiga mål med detta samarbetsprojekt är att använda oss av data tillhandahållen av Kungliga biblioteket för att göra det lättare för Wikimediagemenskapen att forska och källbelägga information. Kungliga biblioteket och Wikimediarörelsen har nämligen en gemensam vision: att sprida kunskap till så många som möjligt. Med detta i åtanke vill vi utveckla verktyg som kan göra det lättare för Wikipedianer att hänvisa till KB:s material i sina artiklar. Vi tittar därtill på Wikisource som en möjlig resurs i projekt. Trots att det inte är det mest kända plattformen bland den svenskspråkiga gemenskapen erbjuder den en intressant lösning för att dela sig av och transkribera upphovsrättsligt fria publikationer. En förutsättning för detta är, givetvis, att det fysiska materialet har digitaliserats. Som nästa steg i vårt samarbete med Kungliga biblioteket vill vi därför engagera den svenska wikigemenskapen för att identifiera intressanta verk vars upphovsrätt har gått ut men som ej finns tillgängliga online. Kungliga biblioteket skulle då kunna prioritera dessa i sitt digitaliseringsarbete.

Även ett annat projekt som vi planlägger anknyter till temat om källbeläggning. Vi tittar nu på att utveckla ett projekt runt Fake News, d.v.s. fejkade nyheter. Webbplatser som Facebook och Youtube har härförleden börjat förse användargenererat innehåll av kontroversiell art, såsom konspirationsteoretiska inlägg, med Wikipedialänkar i ett försök att få bukt med vilseledande information. Vi vill gärna undersöka vad effekterna av detta kan bli och vad det kan betyda för Wikimediarörelsen i längden. Vi kommer att söka finansiering för projektet i mitten av 2019.