Verksamhetsberättelse 2018/Story: Vi bygger ett nationellt OER-nätverk

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2018

Det svenska öppen kunskap-landskapet saknar på ett påtagligt sätt policyer och strategier för öppen utbildning och öppna lärresurser (OER), särskilt om man jämför det med Open Data och Open Access – två områden som just nu åtnjuter mer och mer stöd och uppmärksamhet av regeringen. Även i jämförelse med andra europeiska länder är bristen på OER-vänliga policyer i Sverige påfallande.

Vi har nu i flera år haft ett nära samarbete med utbildare och beslutsfattare på högskolor, skolor och bibliotek, vilket har fått vårt nätverk att växa. Vi har uppmärksammat ett tilltagande intresse i att öppna upp lärresurser för att göra det möjligt att dela och återanvända dem utanför ursprungsinstitutionen. Det saknas dock stödjande policyer för att ge intressenterna makt att agera.

Baserat på den expertis inom öppna utbildningsresurser och fria licenser som finns inom vår organisationer, samt med inspiration från Wikimedia Deutschlands arbete med öppna lärresurser i Tyskland, vi bedömer att vi har kapacitet för att bli ett centralt nav där den svenska OER-gemenskapen kan träffas och diskutera policy. För oss skulle det innebära en möjlighet att bjuda in till och koordinera diskussioner och träffar för att ensa OER med Open Access och Open Data-policyer. Dessutom kan vi föra samman de mindre pilotinitiativ vi känner till så att de blir mindre isolerade och den övergripande kapaciteten för påverkan kan förbättras.

Vi bildade en arbetsgrupp för att besvara UNESCO's uppmaning om att kommentera deras rekommendationer kring OER. I gruppen ingick åtta OER-engagerade personer från fyra svenska lärosäten. Arbetsgruppen tog fram många ideér och identifierade ytterligare flera kärnfrågor för OER förutom dem som skickades in till UNESCO. Vi vill därför hålla drivkraften uppe och koordinera uppföljningar och mer stöd för ett öppet nätverk av OER-förespråkare i Sverige. Vi kan bland annat bidra med vår erfarenhet av att anordna evenemang, och vi har identifierat flera samarbetspartners som kan tänka sig sponsra ett nationellt OER-evenemang tillsammans med oss år 2019.