Verksamhetsberättelse 2018/Fail fest: Ett lågt antal nya GLAM-partners

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2018

Här beskriver vi de problem vi kämpade med och vad vi lärde oss från dem.

Bland det första som hände 2012 när Wikimedia Sverige byggde upp en professionell organisation var att vi skrev under en avsiktsförklaring om samarbete med Centralmuseernas samarbetsråd. En stor framgång och ett sätt att nå ut till många viktiga partners. Året efter fortsatte vi med en liknande avsiktsförklaring med Arbetslivsmuseernas samarbetsråd, vilka representerar runt 1 500 mindre museer. Med så många både stora centralmuseer och små volontärdrivna museer hade vi mer än fullt upp med att tillgängliggöra och ladda upp bilder och data, hålla kurser, genomföra skrivstugor och andra aktiviteter. Det finns värre saker än att ha fullt upp, och med våra existerande partners kan vi jobba i många år innan alla fria bilder är tillgängliga, de relevanta artiklarna förbättrade och alla inblandade utbildade.

Å andra sidan har andra GLAM-institutioner frågat om samarbeten, både betalda och gratis, där vi tvingats tacka nej då vi inte haft personal nog att genomföra aktiviteter på ett tillfredsställande sätt. För att kunna hantera nya samarbeten kommer vi att arbeta för att öka kapaciteten hos personalen, både genom att effektivisera uppgifterna men också genom att utöka personalstyrkan. Vi kommer att fortsätta skala upp under 2019, men vi kommer också att fokusera på intern samordning av aktiviteter till en större utsträckning.

För att säkerställa möjligheten till långa hållbara partnerskap med nya partners inom GLAM-världen har vi startat projektet FindingGLAMs. Inom projektet kommer vi att identifiera bästa sätt att samarbeta med nya GLAM-institutioner, initiera samarbeten med personal på GLAM-institutioner samt skapa en global databas över GLAM-institutioner. Databasen kommer att underlätta i planeringen och göra det lättare att hitta lämpliga partners till olika projekt. Vi undersöker också möjligheten att utöka arbetet med strategiska partnerskap, se avsnittet Strategiska partnerskap på hög nivå.