Verksamhetsberättelse 2018/Story: Tekniska lösningar som ett verktyg för att bygga en stark medlemsbas

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Möjliggörande
2018

Under 2017 bytte vi ut vårt medlemshanteringssystem, som hade krånglat länge. Såsom vi beskrev i 2017-års Impact Report hann inte den offentliga delen av systemet sättas i drift innan det var dags att skicka ut påminnelser om att förnya medlemskap. Medlemsantalet sjönk därför med 80%. Vi bedömde att efter att vi fått det nya systemet att fungera skulle vi kunna få tillbaka de flesta av dessa medlemmar. Det gjorde vi: vid slutet av 2018 hade vi 453, medlemmar, det vill säga några personer fler än 2016, och en ökning med 325% sedan 2017.

Arbetet med det nya medlemssystemet var nära knutet till våra GDPR-förberedelser. Vi valde ett medlemshanteringssystem som kunde integreras med vårt nya bokföringssystem för att så långt som möjligt minska behovet av manuell hantering av nya medlemmar. Den utvalda leverantören är mindre, vilket orsakade en viss del merarbete för oss, men samtidigt gav oss utrymme till att påverka hur GDPR-kompatibiliteten byggdes in i systemet. Dessutom var det enkelt för oss att begära nya funktioner och göra förslag. Vi tror inte att en större leverantör hade kunnat erbjuda oss denna flexibilitet.

Under den första halvan av 2018 fokuserade vi på systematiskt arbete med medlemskommunikation, både med våra nuvarande medlemmar och med nyrekrytering av medlemmar; dessutom kommunicerade vi om de förändringar som skedde i samband med att GDPR trädde i kraft. Vi lade fokus på att använda det nya systemet för att etablera en praxis av hållbar kommunikation med våra medlemmar (vi övergick från att enbart fokusera på nyrekryteringar till att ta hand om befintliga medlemmar på ett holistiskt sätt), och vi kommer att fortsätta med det under 2019.

Vi vill gärna lära oss mer om hur vi kan engagera frivilliga som kommer utanför kärngemenskapen. I och med att vi har lagt grunden till vår medlemsbas har vi nu en möjlighet att lära oss mer om hur våra medlemmar vill engagera med och bidra till Wikimedia. Med den kunskapen kommer vi att kunna investera i resurser och stöd anpassade särskilt för denna grupp. Att vi inte lyckas få medlemmarna att bli volontärer är en svaghet som vi identifierade förra året.

Dessutom glädjer vi oss åt möjligheten att utnyttja tekniska lösningar, såsom det nya medlemshanteringssystemet, för att öka våra nyrekryteringar av medlemmar. Vid slutet av 2018 undersökte vi möjligheten att nyttja Google Ad Grants för AdWords för att nå ut till potentiella medlemmar genom webbannonser. Till slut beslöt vi dock att inte göra det, eftersom systemet AdWords spårar användarna på ett sätt som ej är förenligt med Wikimedia Sveriges syn på onlineintegritet.

Vid årsslutet påbörjade vi arbetat med att bygga en ny, uppdaterad webbplats. Det finns flera anledningar till detta. Först och främst vill vi att webbplatsen skall vara lättare att administrera, vilket kommer att uppnås genom att byta innehållshanteringssystemet från Drupal till Wordpress. Samtidigt har vi ingått ett avtal med en webbyrå som kommer att hantera annat tekniskt underhåll för oss. Detta är viktigt för oss eftersom vi i fortsättningen vill fokusera på att tillhandahålla intressant och relevant innehåll till en större läsarskara, vilket är svårt just nu på grund av det nuvarande innehållshanteringssystemets begränsningar.

En annan anledning är att vi vill att vår webbplats skall vara mer lättillgänglig: besökaren skall lätt kunna få en översikt över innehållet. Besökare som inte har bakgrundskunskaper om Wikimedia Sverige skall kunna få en begriplig introduktion till vår förening. Den uppdaterade webbplatsen kommer att bestå av färre sidor med mindre text, vilket innebär att innehållet kommer att vara kraftfullare. Vår wiki och blogg kommer att komplettera webbplatsen och erbjuda mer lässtoff för den informationshungrige.