Verksamhetsberättelse 2022/Story: Vi arbetar med internationella organ utanför FN

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2022

I den här storyn fokuserar vi på de samarbeten vi initierat med mellanstatliga organisationer utanför FN, och i synnerhet hur de mellanstatliga organisationerna har visat sig vara bra samarbetspartner för att snabbt göra ny expertkunskap tillgänglig på Wikimediaplattformarna.

Grafik som laddades upp av IEA under 2022, i det här fallet med råd om hur man kan minska sin energiförbrukning.

Wikimedia Sverige har i många år byggt upp kontaktnät med FN-organ. Under 2022 har vi dock också i betydligt högre grad börjat arbeta med mellanstatliga organisationer utanför FN-systemet. Många av dessa mellanstatliga organisationer har mindre byråkratiska eller mer snabbfotade strukturer, vilket gör det möjligt att arbeta på andra sätt.

I samband med den ryska invasionen av Ukraina påbörjade vi ett samtal med IEA, Internationella energirådet, om att sprida kunskap om energi, förnybar energi, grön energi, ryska invasionens påverkan på energisektorn och liknande frågor, via Wikimediaplattformarna. Vi höll inledande samtal, tränade deras personal och inom några veckor hade vi igång ett fungerande samarbete. Energiområdet är ett område som har varit eftersatt, även på engelskspråkiga Wikipedia, så samarbetet fyllde en tydlig lucka, och innebar samtidigt att experter bidrog med kunskap i en mycket föränderlig tid. Det innebar också nästan ett hundratal exempel på grafik uppladdad till Wikimedia Commons, som kan användas i Wikipediaartiklar.

Vi förklarade tidigt vikten av transparens, tydlighet och neutralitet gentemot IEA, och med de föreslagna strukturerna för arbetet byggdes en hög grad av tillit mot deras arbete upp i Wikipediagemenskapen. Det innebar i sin tur att arbetet stötte på väldigt lite problem, utan att det snarare blev uppskattat både bland aktiva Wikipedianer och hos allmänheten.

När det inledande stödet för att arbeta med Wikimediaplattformarna hade byggts upp inom IEA slutförde de också arbetet med en Open Access-policy för alla sina rapporter, och under hösten satte de CC BY 4.0 på alla texter och alla rapporter. Det innebär helt nya möjligheter för volontärer att arbeta med material från IEA.

Exemplet med IEA visar värdet av att också arbeta med snabbfotade organisationer som fokuserar på specifika områden. På samma tema har vi inlett diskussioner med bland annat OECD, Europeiska investeringsbanken och EU:s utrikestjänst. Om Wikimediarörelsen historiskt har gjort lite med FN-organen är de mellanstatliga organisationerna dock nästan helt ny mark, och det ska bli väldigt spännande att följa hur den möjligheten och de dörrar som det öppnar upp ter sig framöver.