Verksamhetsberättelse 2022/Story: Möten, diskussioner och samarbeten med länsmuseer

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2022

I den här storyn fokuserar vi på utvecklande samarbeten med länsmuseerna. I år deltog vi på länsmuseernas höstmöte och har även arbetat med enskilda museer i projektet Wikipedia för hela Sverige. Som en följd av pandemin ser vi en ökning av digitalt internt arbete hos museerna och det sker även mellan organisationer. Här passar Wikimedias plattformar väldigt bra in då de skapar en gemensam yta för samarbete och en digital plats att mötas på.

Dalarnas museums magasin vid Tallen i Falun, Länsmuseernas höstmöte, oktober 2022.

Länsmuseernas höstmöte genomfördes på Dalarnas museum och det är Länsmuseernas samarbetsråd som står bakom det årliga mötet. Det var första gången Wikimedia Sverige deltog och det gav flera bra samtal med representanter för museer i bland annat de län som vi valt för det inledande arbetet i projektet Wikipedia för hela Sverige.

Det finns ett stort och ökande intresse för vad vi gör och för att genomföra samarbeten framöver. Detta intresse kan också härledas till Riksförbundet Sveriges museers årliga rapport över digitala museibesök där Wikimedias plattformar har en framträdande roll i statistiken. Länsmuseernas höstmöte gav också bra samtal och fördjupade kontakter med representanter för Riksantikvarieämbetet och Kulturrådet. Vi har också ett pågående projekt om auktoritetskontroll och sammankopplat kulturarv som finansieras av Riksantikvarieämbetet och som på längre sikt kan beröra alla museer i Sverige.

Genom projektet Wikipedia för hela Sverige ser vi möjligheter med hur olika organisationer i länen kan hitta nya samarbetsformer på Wikimedias plattformar. Länsmuseerna är ofta tongivande och en sammanhållande länk för arbetet med historia och kulturarv i länen. Tillsammans med biblioteken och organisationer i civilsamhället kan det skapas gemensamma uppgifter där arbetet på Wikimedias plattformar blir en naturlig digital mötesplats som kompletterar fysiska träffar.

Kontakten med länsmuseerna har också gett möjligheter och förfrågningar till andra projekt som Kulturhistoria som gymnasiearbete och samtal kring Wikibase som databasplattform för hela eller delar av samlingar. Samarbeten som sker på gemensamma plattformar blir ju platsoberoende och förhållandevis enkla att skala upp. Vid fortsatta kontakter med länsmuseerna via länsmuseernas samarbetsråd kan vi nu utveckla mer generella erbjudanden för Sveriges största museum.