Verksamhetsberättelse 2022/Story: Wikibase som ett informationshanteringssystem för innehållspartners

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2022

I den här storyn fokuserar vi på utvecklingen av Wikibase för att aktivt kunna söka partners för samarbeten. Wikibase är den underliggande mjukvaran för Wikidata och genom Wikidata finns det kunskap och erfarenheter som gör att vi kommer kunna erbjuda bra och utvecklade lösningar och stöd för de organisationer som vill sätta upp egna databaser och instanser av Wikibase.

Wikibases logga.

Wikibase är en databas som utvecklades till Wikidata. När Wikimedia Deutschland såg att det fanns stora mängder data hos många organisationer som inte riktigt passade på Wikidata så utvecklade man 2019 Wikibase till en egen produkt. Wikibase är ett tillägg till MediaWiki och låter användaren strukturera sin data och göra den enkel att ställa frågor till. Samtidigt är den enkel att länka till andra instanser och till Wikidata. Wikiba.se och Wikibase.cloud är två ställen där man kan ladda ner respektive sätta upp sin egen Wikibase.

Det är öppen programvara så det finns inga kostnader för en Wikibase men det krävs kunskap för att komma igång (förutom serverkostnaderna om man sätter upp sin egen instans, det är dock kostnadsfritt att använda Wikibase Cloud). Det är förhållandevis låg tröskel och det finns flera projekt att ta inspiration från. Utvecklingen i Tyskland visar att det finns ett växande intresse och det finns även konsulter som kan sköta drift och underhåll om man skulle vilja lägga ut detta.

Vi har haft inledande möten med Wikimedia Deutschland för att diskutera hur Wikibase utvecklas och hur intresserade samarbetspartners i Sverige kan erbjudas stöd och hjälp att komma igång med databasen. Vi har fokuserat på GLAM-institutioner och främst då museer. Med samarbetspartners har diskussionerna inledningsvis rört sig kring behoven och de lösningar som finns på marknaden för att röra sig mot alternativa open-source lösningar.

I våra inledande kontakter har vi fått blandat gensvar. Flera har visat stort intresse, men större institutioner har ofta en integrerad lösning med webbgränssnitt som de vill arbeta vidare med, medans mindre organisationer inte har resurser eller tillräckligt med tid eller kunskap för att hantera ett samlingssystem utöver den egna webbplatsen. Biblioteken ligger längre fram och har mer förståelse för hantering av stora datamängder. Personal på bibliotek arbetar också direkt mot systemen. Det finns samlingar som till exempel småtryck eller lokala samlingar där Wikibase skulle kunna testas (Kungliga biblioteket i Nederländerna gjorde en test med Wikibase.cloud sommaren 2022). Här kan det bli svårt då det redan finns systemlösningar som i sådana fall måste kunna fungera med Wikibase.

Vi har gjort tester med Wikibase.cloud och anser att det finns möjligheter för både expansion och utveckling av flera instanser av Wikibase. Grundläggande kunskap om hantering av data liknande hantering och modellering på Wikidata är nödvändig och det än så länge inte vanligt inom museisektorn. På grund av relativt stora insatser som kräver resurser i form av arbetstid behöver vi göra projektfinansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartner. Wikibase ligger helt i linje med den utveckling som sker inom länkade öppna data i Sverige och därför tror vi kommer finnas goda förutsättningar för den typen av samarbeten mellan organisationer framöver.

Ett nära samarbete kring Wikibase och Wikibase.cloud fortsätter med Wikimedia Deutschland. Då det är förhållandevis enkelt att komma igång så tror vi tiden är mogen för ett större svenskt projekt, som kan bli det positiva exempel som behövs för att fler ska våga gå mot Wikibase som plattform för olika sorters samarbeten. Här skulle man till exempel kunna ha en avgränsad grupp av museer, med liknande samlingar, som kan samarbeta i en gemensam Wikibase. Nytta och fördelar kan direkt kopplas till Wikimedias plattformar och samtidigt fyller den alla krav på en vanlig samlingsdatabas men utan någon större kostnad.