Verksamhetsberättelse 2022/Story: Nästa steg i påverkansarbetet i Bryssel

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2022

I den här storyn fokuserar vi på etableringen av den regionala hubben Wikimedia Europe. Wikimedia Europe kommer bland annat att bidra till Wikimediarörelsens möjligheter att informera beslutsfattare om hur olika lagstiftningsförslag kan komma att påverka Wikimedias plattformar och den verksamhet som sker i Europa. Wikimedia Sverige är en aktiv part i arbetet.

Wikimediaföreningar (i grönt) och användargrupper (i blått) som är medlemmar i Wikimedia Europe i augusti 2022.

Under 2022 etablerades organisationen Wikimedia Europe i Bryssel, där Wikimedia Sverige är med bland de grundande organisationerna. Wikimedia Europe är tänkt att utvecklas till en så kallad regional hubb inom Wikimediarörelsen, där organisationen koordinerar arbetet inom vissa delar i Europa. Under året gick 24 stycken Wikimediaorganisationer med som formella medlemmar i Wikimedia Europe. Genom Wikimedia Deutschlands försorg säkrades ett par större externa bidrag, vilket har täckt det inledande arbetet.

Genom arbetet med den tematiska hubben ökar Wikimedia Sveriges aktiviteter och synlighet internationellt, och en ökad omvärldsbevakning blir då allt viktigare. Det finns även behov av att koordinera arbetet som sker i vår tematiska hubb för innehållspartnerskap med de olika regionala hubbarna, och ett medlemskap förenklar det och ger föreningen en röst vid bordet.

Wikimedia Europes huvudsakliga fokus är på politiskt påverkansarbete i Bryssel samt på koordinering med de nationella Wikimediaorganisationerna runt den implementering i nationell lagstiftning som senare är aktuell. Detta är en direkt fortsättning på det arbete som skett inom ramen för Free Knowledge Advocacy Group EU de senaste åren, till vilket Wikimedia Sverige aktivt har bidragit med både personal och pengar.

Planen är att Wikimedia Europe även kommer att arbeta med att på olika sätt bidra till arbetet med att söka EU-medel samt med kunskapsutbyte. Exakt hur insatser på de två områdena ska genomföras, hur prioriteringar ska ske m.m. är något som ännu är på ett tidigt diskussionsstadium.

På ett möte i Bryssel den 12 maj träffades verksamhetschefer från europeiska Wikimediaföreningar samt företrädare för Wikimedia Foundation för att diskutera hur påverkansarbetet i Europa kan koordineras. Där nåddes en överenskommelse om att Wikimedia Foundation bekostar en ytterligare heltidstjänst för påverkansarbete i Bryssel. Det innebär att tre anställda kommer att arbeta där. Detta beslut var ett viktigt steg mot lokalt beslutsfattande i Wikimediarörelsen, då istället för att bygga upp parallella strukturer kommer arbetet att koordineras och ledas på regional nivå – även om vissa politiska frågor förstås är av större relevans för Wikimedia Foundation än för lokala Wikimediaföreningar.