Verksamhetsplan 2012/Teknologi/Projektbeskrivning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Från verksamhetsplanen

  • Kvaliteten och mängden på innehållet är tyvärr alltför ofta beroende av teknisk utrustning. Detta projekt syftar till att skapa en rutin för att hjälpa gemenskapen att få tillgång till sådan utrustning såsom (men inte nödvändigtvis begränsat till) inscanning, foto- och videoutrustning genom att skapa en välutrustad teknikpool eller låna särskild teknik.
  • Målet är att utlånandet ska ha lett till uppladdningar vid minst 50 olika tillfällen.
  • En koordinator som hanterar inköp, förfrågningar och ser till att utrustning kommer till rätt person kommer att utses.

Projektfakta

Budget

100 000 kronor (Fas A) + 50 000 kronor (Fas B). Detta kommer att användas till inköp av utrustning. Av föreningssekreterarens tjänst använder projektet 0.03 + 0.02 FTE.[1]

Tidplan

Sammansättning av utskott

  1. Projektet utlyses på Wikimediaprojekten senast den 18 mars 2012.
  2. Utskottet skall ha satts samman senast den 8 april 2012.

Inköp

  1. Inköp enligt Fas A skall ha beslutats och genomförts senast den 30 juni 2012.
  2. Inköp enligt Fas B skall ha beslutats och genomförts senast den 30 september 2012.

Rapportering

Progressrapport ska lämnas två dagar före varje styrelsemöte och slutrapport skall redovisas för styrelsen senast 60 dagar efter projektets avslutande. Rapportering sker i kvartalsrapport till WMF.

Projektdeltagare

Projektledare: Mattias Blomgren[2]

Genom annonsering på Wikimediaprojekten sätts ett utskott bestående av tre deltagare + projektledare samman.

Av utskottet beslutade inköp genomförs av föreningssekreteraren.[2]

Genomförande

Ett utskott, vars uppgift är att ta fram förslag till, och inom projektets budget, besluta om inköp av utrustning tillsätts under mars 2012. Utskottet fattar löpande beslut om inköp av utrustning.

Media framtagna med utrustningen skall nomineras till kvalitetsutmärkelser på Commons för att ge marknadsföring inom projekten.

Inköp koordineras på Verksamhetsplan 2012/Teknologi/Inköp.

Föreningssekreteraren handhar utlåning av utrustningen.

Mål

Enligt verksamhetsplanen är projektet framgångsrikt om utrustningen användas och genererar innehåll till projekten vid 50 olika tillfällen.

Referenser

  1. Årsmöte 2012/Budget 2012
  2. 2,0 2,1 Mötesprotokoll/Protokoll 2012-03-03

Se även