Årsmöte 2019/Checklista

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Före

Början av december

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Utse en ansvarig för anordnandet John Ja Mia är ansvarig med stöd av Eric, John och Evelina
Bestäm datum, ort och lokal John Ja 27 april, Stockholm, Riksarkivet
Börja leta efter ordförande efter att detta är bestämt John Ja Karin Linder
Skapa en sida på wikin för årsmötet (med Mall:Pågår) John Ja Årsmöte 2019
Skriva eventuella motioner Mattias Ja Årsmöte 2019/Motioner

Första styrelsemötet på året (20 januari)

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Verksamhetsplan bör fastställas John Ja Verksamhetsplan 2019
Budget bör fastställas John Ja Budget 2019
Verksamhetsberättelse bör färdigställas John Ja Verksamhetsberättelse 2018
Årsredovisning bör färdigställas John Ja Årsredovisning 2018
Engelsk översättning av verksamhetsberättelse John
Inkomna motioner ska behandlas Mattias Ja Årsmöte 2019/Motioner

Sex veckor innan

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Utlysning av Wikimedia-priset samt Wikipedia-dagen Mia/Mattias Ja Mejlet "Kallelse till Wikimedia Sveriges årsmöte 2019" skickades ut 2019-02-14 via medlemssystemet. Samma dag publicerades ett inlägg på Bybrunnen.
Skicka ut kallelsen till alla medlemmar. "Kallelsen skall innehålla uppgifter om tid och plats för mötet, samt om möteshandlingar." Därtill information om motioner. Mia Ja Mejlet "Kallelse till Wikimedia Sveriges årsmöte 2019" skickades ut 2019-02-14 via medlemssystemet.
Börja samordna resor Evelina Ja Info om att de som vill ha resestöd ska mejla info stod i mejlet "Kallelse till Wikimedia Sveriges årsmöte 2019" som skickades via medlemssystemet 2019-02-14.
Uppföljning av beslut vid förra årsmötet och dess påverkan på årets årsmöte. (Livstidsmedlemskap samt deltagande på distans.) John Ja Årsmöte 2019/Motioner

Fyra veckor innan

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Inkomna motioner ska behandlas Mattias Ja Årsmöte 2019/Motioner
"Revisorerna skall senast fyra veckor före årsmötet av styrelsen få tillgång till samtliga handlingar som skall ligga till grund för revisionsberättelsen." John Ja
Koordinera utskick i sociala kanaler med verksamhetsrevisorn. John Ja Via medlemsutskick

En vecka innan

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Påminn revisorerna om revisionsberättelsen John Ja Finns i slutet av Årsredovisningen
Påminn valberedningen om förslag John Ja Årsmöte 2019/Kandidater 2019
Fika? Mia Ja
Förslag till plats för träff före/efter årsmötet Mia Ja
Offentliggör adressen som det kommer att videostreamas ifrån Mia Ja

Dagen innan

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Skriva ut senaste medlemslista eller säkerställ att medlemshanteringssystemet går att använda i lokalen för årsmötet. Evelina Ja Skrev inte ut någon medlemslista, men gick igenom listan med anmälda på morgonen.
Skriva ut möteshandlingarna i ett exemplar och se till att en digital kopia av handlingarna finns tillgänglig offline. Evelina Ja Filen Årsmöteshandlingar 2019.pdf i Drive.
Färdigställa nödvändiga presentationer, kopiera alla dokument som kan behöva visas på projektorn på ett dator/usb-minne så att de finns snabbt tillgängliga under årsmötet. Evelina Ja
Ta fram mobilen som används för betalningar med Izettle, ladda den och gör de uppdateringar som behöver göras. Evelina Ja

Dagen för årsmötet

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Skylta till lokalen Mia Skyltarna fanns men förstördes på vägen till lokalen.
Kontrollera logistiken (catering m.m.) Mia Klart
Gör en säkerhetsgenomgång Mia Klart
Medlemsregistrering Evelina Klart
Placera ut give-aways och informationsmaterial Evelina Klart
Rigga kamera för livestreamvideo Eric Klart
Städa upp i lokalen Eric, Evelina, Mia Klart

Efter

Detta är en minneslista för vad som man kan behöva tänka på efter ett årsmöte.

Mötesprotokoll

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Få det justerat, först on-wiki och sedan i en utskriven pappersversion Evelina
Skrivskydda protokollet Evelina
Skrivskydda alla sidor som lades till handlingarna under mötet Evelina

Uppdatera sidor om nya Funktionärer

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Arkivera föregående års funktionärer Evelina klar
Uppdatera funktionärssidorna på andra språk: En, No, Pt, Ru, Fi Evelina klar
Uppdatera uppgifter på http://chapters.wikimedia.ch/Chapters#Wikimedia_Sweden Evelina klar Ingen uppdatering gjord. Det är ingen aktivitet på Chapters-wikin, och sidan är skrivskyddad. Vi avstår från att göra ytterligare försök att uppdatera informationen.
Uppdatera uppgifter på https://www.wikimedia.se/sv/styrelse Evelina klar

Epost

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Uppdatera vilka som får mail som går till listan för styrelse wmse-styrelse(at)styrelse.wikimedia.se John
Uppdatera vilka som får mail som går till listan för både styrelse och anställda wmse-all(at)styrelse.wikimedia.se Sebastian klar
Uppdatera vilka som får mail som går till valberedningen(at)wikimedia.se Sebastian klar Inget behövde göras.
Uppdatera vilka som får mail som går till revisorer(at)wikimedia.se Sebastian klar Inget behövde göras.
Uppdatera vilka som har tillgång till GSuite (styrelse) Sebastian klar Skapade kort instruktion för hur man gör detta, inklusive avisering, på Gsuite.
Behöver någon nyutnämnd (icke-styrelse) en wikimedia.se adress via Loopia? Sebastian klar Inget behövde göras.

Mailinglistor

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Uppdatera vilka som är med på chapters-l [1] Sebastian klar Används inte längre, se kommentaren under "Uppdatera sidor om nya Funktionärer" ovan.

Wiki

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Nya i styrelsen ska få administratörsrättighet på wikin John
Uppdatera vilka som har tillgång till http://chapters.wikimedia.ch/ Sebastian klar Används inte längre, se kommentaren under "Uppdatera sidor om nya Funktionärer" ovan.
Kontrollera om tabellen behöver uppdateras http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters John

Övrigt

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Betala ut resersättningar Evelina
Lägg upp bilder på Wikimedia Commons Eric Commons-kategori
Beställ visitkort till nya styrelsemedlemmar Evelina
Protokoll med firmateckningsordning skall skickas ut till samtliga berörda (underskriven och vidimerad kopia). Evelina