Årsmöte 2020/Motioner

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Följande motion har inkommit till årsmötet 2020.

Motion angående en världsröstning

Jag heter Michaël Edquist. Jag skriver till er för att uppmuntra er till att använda detta tillvägagångsätt, metod.

Därför att vi kan visa varandra i världen vad vi människor har för mål på jorden.

Korten gjordes ursprungligen för barn för att de ska kunna rösta och då får vi vuxna naturligtvis också rösta.

i ( I vote for life and non - violence among.. ingår nedrustning av alla slag men också ett rättvist syn och tillvägagångssätt vilket hörsammar naturen.

De så kallade "Natural Rights" men där ingår också möjligheterna att via en kärleksfull handling (röst) manifestera de "mänskliga rättigheterna" dvs också barnens rättigheter.

Det är samhällets skyldighet att uppfylla dessa krav vi ställer!

På röstkortet står bla.

- clean water - clean air -

- clean earth - bör på engelska vara ca

- clear water - clear air -

- clear and cleaned earth.

Text går alltid att variera.. det är en smaksak för lingvister.

Huvudsaken är att vi förstår varandra globalt.

Röstkortet är en stark sammanfattning av mänskliga rättigheter för att så många som möjligt skall förstå och enkelt kunna gensvar, på det här.

Ett slags kontraktskrivning för mänskligheten.

Den finns på internet worldcall.nu

Där är problemet jag har ingen internet adress till FN så att röstningen kan landa som på en plattform i New York UN.

Jag har heller ingen comments to worldcall e-mail som riktas och fungerar in i FN för detta ändamål.

När en världsröstning inträffar går vårt gemensamma intresse fortare framåt.

Jag gjorde de första korten till det här 1980 ca 40 år sedan.

Jag har i princip uppvaktat hela världen med dessa kort.

I flera år har Wikipedia kämpat för sin existens, inte minst ekonomiskt, för sin överlevnad.

I samband med en världsröstning, finns det en möjlighet att be om bistånd, vädja till människors frivillighet, för saken när hela världen bjuds in.

Detta kommer att garantera Wikipedia den överlevnad vi så gärna eftersträvar.

Jag har då ett önskemål att hälften av de pengar som kommer in skall gå till FN:s hjälpbehövande arbete för att säkerhetställa tryggheten för de individer som såväl behöver det och att hjälp program stöds och fortutvecklas.

Med vänliga hälsningar

Till Wikipedia, styrelsen och alla medlemmar och alla andra människor på hela jorden!

Vänligen

Michaël Edquist

Styrelsens utlåtande

Styrelsen tackar för motionen, men har lite svårt att se exakt hur det är tänkt att fungera och vad motionären vill att Wikimedia Sverige skall göra i frågan. Styrelsen önskar ett mer konkret förslag från motionären att ta ställning till och föreslår årsmötet därmed anse motionen besvarad.

Uppföljning av motion angående deltagande i årsmöte på distans från 2018/2019

På årsmötet 2018 lades motion om deltagande i årsmöte på distans fram. Vid årsmötet 2019 lade styrelsen fram ett yttrande, och årsmötet beslöt att återremittera motionen till styrelsen för nytt förslag till årsmötet 2020.

Under året har frågan utretts och styrelsen har lagt fram följande yttrande: Wikimedia Sveriges stadgar och distansbaserade årsmötesbeslut.