Checklista för årsmöte

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta är en minneslista för vad som man kan behöva tänkas på för att ordna ett årsmöte. "Årsmöte skall hållas årligen, innan april månads utgång." Skapa den här checklistan genom att lägga {{subst::Checklista för årsmöte}} (med två kolon) på Årsmöte XXXX/Checklista och bocka av punkterna där när de genomförts.


Före

Början av december

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Utse en ansvarig för anordnandet Verksamhetschefen
Bestäm datum och ort Styrelsen
Bestäm lokal matchande mot behovslistan
Börja leta efter årsmötesordförande efter att detta är bestämt
Skapa en sida på wikin för årsmötet (med Mall:Pågår) Organisationsassistenten
Skriva förslag på eventuella propositioner Verksamhetschefen

Första styrelsemötet på året (under januari)

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Verksamhetsplan bör fastställas Verksamhetschefen
Budget bör fastställas Verksamhetschefen
Verksamhetsberättelse bör färdigställas Verksamhetschefen
Årsredovisning bör färdigställas Verksamhetschefen
Engelsk översättning av verksamhetsberättelse
Inkomna motioner ska behandlas Ordföranden
Dubbelkolla protokollet från förra året om något särskilt ska göras inför detta årsmöte Ordföranden

Åtta veckor innan

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Skriv kallelsen till årsmötet och, om den hålls i samband med årsmötet, Wikipediadagen. Skicka kallelsen för synpunkter och godkännande till styrelseordföranden, kassören och verksamhetschefen. Organisationsassistenten
Utannonsera på Bybrunnen att det är dags att nominera till Wikimediapriset (exempel från 2019 här).
Besluta om bemanning på årsmötet Verksamhetschef

Sex veckor innan

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Skicka ut kallelse till årsmötet till alla medlemmar. Kallelsen ska innehålla uppgifter om tid och plats för mötet, samt om möteshandlingar. Om Wikipediadagen hålls i samband med årsmötet, skicka även med information om den. Organisationsassistenten
Börja samordna resor. Organisationsassistenten
Kontakta volontärer.

Fyra veckor innan

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Revisorerna ska senast fyra veckor före årsmötet av styrelsen få tillgång till samtliga handlingar som skall ligga till grund för revisionsberättelsen Verksamhetschefen
Koordinera utskick kring Wikimediapriset, årsmötet och Wikipediadagen i sociala kanaler, blogginlägg samt bannrar på WMSE-wikin och wikipedia.se Verksamhetschefen
Kontrollera de tekniska förutsättningarna i lokalen (mikrofoner, streaming och så vidare) Organisationsassistenten

En vecka innan

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Påminn revisorerna om revisionsberättelsen Verksamhetschefen
Påminn valberedningen om förslag Verksamhetschefen
Catering
Förslag till plats för träff före/efter årsmötet
Offentliggör adressen som det kommer att videostreamas ifrån
Förbered en utvärdering, så den är redo att skickas ut efter årsmötet
Förbered kommunikation runt årsmötet och Wikipediadagen, både under dagen och efter dagen
Gör ett körschema för dagen och håll ett möte med alla inblandade och gå igenom det

Dagen innan

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Säkerställ att medlemshanteringssystemet går att använda i lokalen för årsmötet Organisationsassistenten
Skriva ut möteshandlingar till mötespresidiet och funktionärer Organisationsassistenten
Färdigställa nödvändiga presentationer, kopiera alla dokument som kan behöva visas på projektorn på ett dator/usb-minne så att de finns snabb tillgänglig under årsmötet

Dagen för årsmötet

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Skylta till lokalen
Kontrollera logistiken (catering m.m.)
Gör en säkerhetsgenomgång
Medlemsregistrering
Placera ut give-aways och informationsmaterial
Rigga kamera för livestreamvideo
Städa upp i lokalen

Efter

Detta är en minneslista för vad som man kan behöva tänka på efter ett årsmöte.

Mötesprotokoll

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Få det justerat, först on-wiki, skicka sedan till organisationsassistenten för digital signatur Organisationsassistenten
Skrivskydda protokollet Organisationsassistenten
Skrivskydda alla sidor som lades till handlingarna under mötet Organisationsassistenten

Uppdatera wiki-sidor och dokument

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Arkivera föregående års funktionärer Organisationsassistenten
Uppdatera funktionärssidorna på andra språk: En, No, Pt, Ru, Fi Organisationsassistenten
Uppdatera uppgifter på Funktionärer#Styrelse Organisationsassistenten
Uppdatera eventuella tidigare funktionärer med tidigare Organisationsassistenten
Skapa användarsidor med relevanta kvalifikationer för nya i styrelsen Organisationsassistenten
Uppdatera dokumentet Uppgifter om styrelsen på Drive (Kontaktuppgifter för styrelsen [ÅR]) Organisationsassistenten
Om antalet ledamöter i styrelsen eller valberedningen har ändrats, uppdatera https://wikimedia.se/om-oss/ Organisationsassistenten
Vid behov uppdatera stadgarna, med länk till mötesprotokollet i sammanfattningsrutan Verksamhetschefen
Kontrollera om tabellen behöver uppdateras http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters Organisationsassistenten
Kontrollera om tabellen behöver uppdateras https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Gender_Gap_Observatory Organisationsassistenten
Uppdatera Medlemsavgift (både i text och datat) Organisationsassistenten
Om avgiften har ändrats, uppdatera även samarbeta-med-oss och bli-medlem samt Medlemskap/Zynatic/Manuella_utskick/Medlemskapsförnyelse samt i Zynatic Organisationsassistenten
Uppdatera sidan Årsmöte Organisationsassistenten

E-post och Google Workspace

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Skapa konto i Google Workspace (för alla nya förtroendevalda), inklusive sätta upp aviseringar
Uppdatera grupper för styrelsemedlemmar som börjat eller slutat. Det gäller grupperna "drivegrupp-styrelse" och "Kansli och styrelse (mejllista)"
Uppdatera vilka som får mail som går till valberedningen(at)wikimedia.se
Uppdatera vilka som får mail som går till revisorer(at)wikimedia.se
Uppdatera vilka som får mail som går till jobb(at)wikimedia.se

Övrigt

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Betala ut reseersättningar Organisationsassistenten
Lägg upp bilder på Wikimedia Commons Organisationsassistenten
Beställ visitkort till nya styrelsemedlemmar Organisationsassistenten
Protokoll med firmateckningsordning skall skickas ut till samtliga signerande firmatecknare (underskriven och vidimerad kopia) Organisationsassistenten
Skicka ut utvärdering till deltagarna
Sammanställ resultatet av utvärderingen som skickades till deltagarna
Om medlemsavgiften har ändrats. Uppdatera i Zynatic (instruktion) Organisationsassistenten
Mejla en kopia av årsmötesprotokollet, konstituerande, och firmateckningsordningen till Swedbank, Nordea, Marginalen bank, Svensk Insamlingskontroll (har stadgar ändrats ska även dessa skickas med) Organisationsassistenten
Om firmateckningsordningen har ändrats, fyll i och skicka in Fullmakt ideell förening till Swedbank Organisationsassistenten
Ta kreditupplysning på de nya styrelsemedlemmarna. Antingen gör WMSE detta själv 1. (via abonnemang) eller via Svensk Insamlingskontroll 2 Organisationsassistenten
1. Beställ Kreditupplysning via abonnemang Organisationsassistenten
2. Beställ Kreditupplysning av Svensk Insamlingskontroll, antingen i samband med ansökan av förläning av giltighetstid för 90-konto, alternativt via ändringsblankett (kontakta dem för kompletterande frågor och pris för året) Organisationsassistenten
Uppdatera https://wikimedia.se/om-oss/ med nya länkar till: Årsmötesprotokoll, Verksamhetsplan, Verksamhetsberättelse samt Årsredovisning Organisationsassistenten
Be nya styrelsemedlemmar skriva under Deklaration beträffande möjlig intressekonflikt/möjligt jäv i mitt arbete i Wikimedia Sverige Organisationsassistenten
Be nya styrelsemedlemmar presentera sig i ett blogginlägg
Skicka blommor och tackkort till styrelsemedlemmar och andra förtroendevalda som avgått Organisationsassistenten
Uppdatera vilka som ingår i styrelsen i kursen "Om Wikimedia Sverige" på Wiki LearnAllmänt