Lediga jobb/Organisationsstrateg 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tjänsten har tillsatts av David Haskiya.

Led arbetet med att utveckla och underhålla mjukvara för att tillgängliggöra material från partners från hela världen!

Vill du göra Wikipedia ännu bättre? Vill du möjliggöra för världens kulturarvsinstitutioner att tillgängliggöra sitt material på Wikimedias plattformar? Vill du lägga den grund som behövs för att föreningen ska kunna arbeta med att utveckla tekniska lösningar som underlättar för våra partners att arbeta med Wikimediarörelsen och för våra volontärer att genomföra framgångsrika initiativ?

Wikimedia Sverige påbörjar flera stora och nyskapande projekt under 2020 och behöver en skicklig och erfaren organisationsstrateg med fokus på den tekniska expansion som föreningen planerar under 2020.

Om tjänsten

Wikimedia Sverige undersöker och förbereder organisationen inför möjligheten att ta en formell ledar- och koordineringsroll inom Wikimediarörelsen. Fokuset är på att utveckla metoder, mjukvara och samarbeten för att snabbare, enklare och med högre kvalitet tillgängliggöra material från olika partners.

Arbetet syftar till att skapa en grund för att våra olika målgrupper såsom volontärer, partners och andra Wikimediaorganisationer lättare kan samarbeta och säkerställa att så mycket fri kunskap som är möjligt kan tillgängliggöras via Wikimediaplattformarna. Inledningsvis fokuserar vi på material från kulturarvssektorn, men även akademi, civilsamhället, myndigheter och kommersiella aktörer är relevanta i framtiden. En teknisk inriktning tas fram tillsammans med vår partner Wikimedia Foundation.

Mångfald och globalt fokus är centralt i allt arbete som sker inom ramen för den här tjänsten. Det innebär att all utveckling skall fungera inte bara i ett svenskt och europeiskt kontext utan i en global kontext där anpassningar behöver vara möjliga.

Med ett utökat ansvar behöver vårt team öka i storlek, utan att förlora det som gjort oss framgångsrika så här långt. Denna tjänst fokuserar på att fram till juli 2020 lägga en grund för att snabbt kunna skala upp arbetet (huvudsakliga arbetsområden beskrivs övergripande i punktlistan nedan). Existerande arbete med mjukvaruutveckling skall integreras i dessa processer. Arbete sker i nära samarbete med verksamhetschef och operativ chef.

Arbetet ska ske i nära samarbete och aktiv involvering av andra Wikimediaorganisationer, volontärer och andra intressenter, inklusive kulturarvssektorn. Konsultationer med dessa intressenter kommer att ske även gällande tidiga skisser och förslag. Dessa konsultationer kan komma att innefatta både presentationer, workshops, enkätundersökningar och möten. Internationella resor kan bli aktuella.

Wikimedia Sverige bryter genom detta arbete ny mark internationellt och de slutsatser och experiment vi genomför kommer att bidra till att snabba på arbetet så att fler organisationer i Wikimediarörelsen kan ta ett utökat ansvar för mjukvaruutveckling och leda arbetet inom olika områden. Noggrann dokumentering och transparens är centralt i rollen för att möjliggöra detta.

Arbetsuppgifter februari–juli 2020

Tillsammans med resten av teamet kommer du att arbeta med att ta fram följande delar som ska vara en del av vårt White paper:

 • Utveckla en teknisk inriktning (Technical Direction) med förslag på övergripande produktdesign och vad som skall byggas först.
 • Koordinera med Wikimedia Foundations tekniska team för att säkerställa att våra processer är i linje med deras.
 • Utveckla en plan för hur vi på lång sikt kan arbeta tillsammans med Wikimedia Foundation, Wikimedia Deutschland och andra aktörer som bygger mjukvara inom Wikimedia.
 • Ta fram en organisationell plan för att sätta upp olika tekniska team i organisationen och över hur de kan samarbeta.
 • Ta fram en plan för uppskalning och rekrytering av tekniska team.
 • Ta fram en plan för ett enhetligt arbete bland utvecklarna i alla våra tekniska projekt (samt med andra Wikimediaorganisationer).
 • Ta fram en plan för praktikanters (inkl. GSoC, Outreachy m.m.) och volontärers deltagande i den tekniska utvecklingen.
 • Initiera arbetet med att ta fram avtal för att anställa internationellt.
 • Initiera arbetet med att ta fram avtal för att ta in konsulter (i Sverige och internationellt).
 • Utveckla förslag på strategier för att förankra och få återkoppling om tekniska projekt (internationellt) och process för att säkerställa korrekt kravprofil samt bemanningsplan.
 • Övrigt arbete efter behov.

Detta är en tjänst för dig som vill arbeta med Wikimedia Sverige i en internationell miljö tillsammans med frivilliga krafter och anställda för att genomföra samarbeten och nya spännande idéer. Allt för att en av världens absolut största webbplatser ska bli ännu bättre och fri kunskap ska bli tillgänglig för alla!

Du kommer att jobba i en liten, dynamisk och internationell organisation som har en stor mängd samarbetspartner och mängder av olika typer av aktiviteter. Personalen på kontoret jobbar nära varandra i en stor mängd projekt som bygger på innovation och experimentlusta.

För verksamhetens bästa strävar vi efter en personalgrupp med en bredd avseende arbetslivserfarenhet, ålder, bakgrund och kön. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper.

Start och anställningsform

Vi söker någon som kan börja arbeta hos oss snarast. Vid en längre uppsägningstid kan en deltid inledningsvis vara möjlig för att underlätta introduktion till verksamheten. Arbetet är förlagt till Wikimedia Sveriges kansli i Stockholm, alternativt på distans efter överenskommelse. Tjänsten är en heltidsanställning för viss tid enligt tjänstemannaavtal mellan Idea och Unionen. Anställningen är för 5 månader.

Kvalifikationer

För att lyckas med uppdraget förväntar vi oss att du:

 • Delar Wikimedias värdegrund och önskan om fri kunskap och allas likvärdiga möjligheter att vara delaktiga i den.
 • Är analytisk, har god organisationsförmåga och är lösningsfokuserad.
 • Har erfarenhet av att driva, organisera och leda arbetet inom komplexa mjukvaruutvecklingsprojekt på ett målinriktat sätt.
 • Har erfarenhet av att leda internationella team av utvecklare.
 • Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
 • Har god förmåga att kommunicera komplexa tekniska frågor förståeligt till personer med en mer begränsad teknisk kompetens.
 • Har social kompetens med förmåga att effektivt samarbeta i små projektgrupper med kollegor, föreningens externa samarbetspartner samt volontärer.
 • Har ett flexibelt tänkande, med förmåga att arbeta effektivt i en snabbt växande organisation samt förmåga att identifiera möjligheter och hantera risker.

Krav

 • Akademisk utbildning med relevans för arbetsuppgifterna eller jämförbar erfarenhet.

Meriterande erfarenheter och kunskap

Vi är även intresserade av att veta ifall du har:

 • Förståelse av Wikimedias mål samt kulturen och arbetssätten inom Wikimediagemenskapen.
 • Erfarenhet av arbete med kollaborativ utveckling (open source).
 • Erfarenhet av MediaWiki och dess API:er.
 • Administrationskunskaper i MediaWiki och WordPress.
 • Erfarenhet av arbete från ett allmännyttigt eller ideellt område.
 • Kunskap i flera språk.

Vi erbjuder dig

 • Arbete med att göra kunskap tillgänglig för fler människor än någonsin tidigare. Du är delaktig i ett arbete som förändrar världen.
 • En möjlighet att få vara med och göra världens nionde största webbplats – Wikipedia – ännu bättre.
 • Arbete i en flexibel, öppen, transparent och internationell verksamhet.
 • En trevlig och inkluderande arbetsplats.
 • Anställning enligt kollektivavtal mellan Idea och Unionen.
 • Arbetsplats på modernt och tillgänglighetsanpassat kontor i Stockholm.
 • Generösa flextider och möjlighet att jobba hemifrån.
 • Distansarbete under längre perioder kan vara en möjlighet efter överenskommelse.
 • Friskvårdsbidrag.

Ansökan

Ansökan med personligt brev, meritförteckning, eventuella referenser/arbetsprover och tidigast möjliga startdatum skickar du till jobb(at)wikimedia.se. Bedömning sker löpande.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att mejla till jobb(at)wikimedia.se.

Om Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige bildades 2007 och är en ideell allmännyttig förening, verksam i Sverige. Vårt mål är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Vårt främsta verktyg i detta arbete är Wikipedia. Vi hjälper individer, organisationer och institutioner att på olika sätt både använda och bidra till Wikipedia. Vi jobbar nära en uppsjö av engagerade volontärer, Wikimedia Foundation i USA och drygt fyrtio andra Wikimediaorganisationer runt om i världen. Föreningen är inne i en tillväxtfas och kommer att utöka sin verksamhet markant de kommande åren. Vi hoppas att du vill bli en nyckelperson i det arbetet.

Se även