Mötesprotokoll/Protokoll 2018-09-22

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 19 oktober 2018 kl. 20.06 (CEST)[svara]
Justeringsman JONSSSVE (diskussion) 19 oktober 2018 kl. 10.25 (CEST)[svara]


Tid
Lördag 22 september 2018 klockan 10.30-17.10 på kontoret.
Närvarande
Mattias Blomgren, Ylva Pettersson, Kristina Berg, Sofie Jansson, Bengt Oberger, Erik Åström, Elza Dunkels (t.o.m. kl 13.00), Brit Stakston, Sven-Erik Jonsson, John Andersson (föredragande)
Frånvarande

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

 • Genomförande av krishanteringsövning bör planeras in. Ansvariga: Verksamhetschef och ordförande.
  • 2017-05-27: Styrelsen diskuterade hur ett scenario skulle kunna simuleras. Mattias och John kontaktar övriga ordförande och verksamhetschefer och hör efter vilka erfarenheter som finns i andra föreningar.
  • 2017-09-10: Punkten kvarstår. Offentlig konst-frågan har under sommaren varit en form av krishantering.
  • 2018-01-20: Föreslogs att ta upp frågan framåt sommaren.
  • 2018-03-17: Punkten kvarstår.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
  • 2018-09-22: Punkten kvarstår. Diskussion om krishantering har förts med WMF inför Wikimania.
Från styrelsemötet 2018-01-20
 • Styrelsen beslöt att ge Mattias och John i uppdrag att ta fram förslag på policyer beträffande bedrägeri, korruption och terrorism för beslut på styrelsemötet i mars. Se nedan.
  • 2018-03-17: Se punkt nedan.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
  • 2018-09-22: Utkast framtaget. Se punkt nedan.
Från styrelsemötet 2018-01-20
 • Styrelsen beslöt att arbetsgruppen för finansieringsfrågor består av Sven-Erik, Mattias och Erik, samt att John utser kanslirepresentanter.
  • 2018-09-22: Se punkt nedan.
Från styrelsemötet 2018-05-26
 • Styrelsen beslöt att uppdra åt John och Mattias att arbeta vidare med e-postpolicyn.
  • 2018-09-22: Se punkt nedan.

Rapportering från verksamhetschefen

Budgetuppföljning
 • 100 % täckning för 2019 års kostnader.
 • Minst 300 000 kr till besparingar. Diskussioner förs med WMF.
 • Inbetalningar från PTS, Postkodstiftelsen, WMF har skett.
Ledningsrapport - viktiga händelser
 • Halvårsrapport till WMF godkänd.
 • Wikispeech initierat.
  • WMDE behjälpliga.
  • WMF ser positivt ut.
 • FindingGLAMs initierat.
  • Kommunikation har skett.
  • Pågående planering för fallstudierna och kampanj.
  • Involvering av RAÄ, Nordiska museet och Musikverket undersöks.
 • WikiGap med Näringsdepartementet genomfört.
 • Arbetet med biblioteksdata långt gånget.
  • Data om källanvändning på svenskspråkiga Wikipedia.
  • Planering för inkludering av auktoriteter. Sammankoppling gjord.
  • Andra dataset undersöks.
 • Utvecklingsstöd till gemenskapen initierat.
 • Sponsring från Google Ads Grant (100 000 kr/månad) påbörjat - styrelsebeslut nedan.
 • Regeringskansliet utbildning (opolitiska tjänstemän).
  • Ytterligare personal från Näringsdepartementet inplanerat.
 • Partners informerade om Wikimania.
 • Wikimedia Northern Meeting är organiserat.
 • Medlemsmöte inplanerat.
 • Arbetsmiljögenomgång genomförd.
 • Avslagna ansökningar:
  • WMF för Wikimania 2019 troligtvis avslagen, visst arbete kommer då att ske inom ramen för FindingGLAMs.
   • Tråkigt, men en tydlig plan finns tack vare arbetet med ansökan.
 • Ersättningsrekrytering för Sara pågår och flera ansökningar har kommit in.
Kommande händelser
 • Wikispeech 2:s projektplan färdigställs.
 • Wikimedia Northern Meeting genomförs.
 • Nyanställning (ersättning).
 • Wikimania.
 • Ansökningar på gång:
  • Ansökan för Fragile Heritage Hub med University of Bradford pågår.
  • Ansökan om Fake News (uppskattningsvis 500 000 kr).
  • Ansökan för Wikispeech taldatainsamlaren färdig i december (uppskattningsvis 3 MSEK/20 månader).
  • Arbete med regionsbibliotek (uppskattningsvis 500 000–1 000 000kr).
  • Teknisk utveckling inom GLAM med stöd från WMF (kan innebära åtskilliga miljoner fortgående)
  • Kulturbryggan (uppskattningsvis 500 000 kr)
  • Riksantikvarieämbetet (uppskattningsvis 100 000 kr * 2)

Ledningsrapporter för projekt

Wikimania

 • Tema för Wikimania diskuterades.

Finansieringsfrågor/-strategi

 • Sven-Erik rapporterade från finansieringsgruppens (Sven-Erik, Erik, Mattias, John, André) möte 2018-09-03. Fortsättningsmöte hålls 2018-10-03.

Medlemsmöte

E-postpolicy

Tillgänglighetspolicy

 • Diskussion om Google Ad Words och dess påverkan på föreningens integritetspolicy (se beslutsunderlag)
 • Styrelsen beslöt att inte aktivera Google Ad Grants erbjudande om fri annonsering till ett värde av 10 000 USD/månad. Detta till följd av Googles motkrav på spårning av användare av vår webbplats som inte ligger i linje med föreningens syn på den personliga integriteten på internet.

Nya policyer

Styrelseutbildningar

 • Mattias åker till Chair's meeting i Prag i november.

Personalfrågor

 • Rapporterades under punkten Rapportering från verksamhetschefen ovan.

Övriga frågor

 • Inga övriga frågor behandlades.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.