Mötesprotokoll/Protokoll 2018-05-26

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 25 juni 2018 kl. 20.51 (CEST)[svara]
Justeringsman JONSSSVE (diskussion) 25 juni 2018 kl. 07.26 (CEST)[svara]


Tid
Lördag 26 maj 2018 klockan 10.30-17.00 på kontoret.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Erik Åström, Brit Stakston, Sofie Jansson, Kristina Berg, Bengt Oberger (fr.o.m. klockan 13.15 punkten Wikimania), John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Ylva Pettersson, Elza Dunkels

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

 • Genomförande av krishanteringsövning bör planeras in. Ansvariga: Verksamhetschef och ordförande.
  • 2017-05-27: Styrelsen diskuterade hur ett scenario skulle kunna simuleras. Mattias och John kontaktar övriga ordförande och verksamhetschefer och hör efter vilka erfarenheter som finns i andra föreningar.
  • 2017-09-10: Punkten kvarstår. Offentlig konst-frågan har under sommaren varit en form av krishantering.
  • 2018-01-20: Föreslogs att ta upp frågan framåt sommaren.
  • 2018-03-17: Punkten kvarstår.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
Från styrelsemötet 2018-01-20
 • Styrelsen beslöt att ge Mattias och John i uppdrag att ta fram förslag på policyer beträffande bedrägeri, korruption och terrorism för beslut på styrelsemötet i mars. Se nedan.
  • 2018-03-17: Se punkt nedan.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.

Rapportering från verksamhetschefen

 • John rapporterade viktiga händelser:
  • Ytterligare en sponsrad plats på Goto10
  • Sponsring från Google G Suite (20 000 kr/år samt AdWord (10 000 USD/månad)
  • 90-konto först nästa år på grund av att stadgeändringarna måste godkännas på nästa årsmöte
  • Ansökningar inskickade:
   • KÖK 2 inskickad
   • HBTQI-litteratur med GU och Södertörns högskola
   • SU-presentationer
   • WMF för Wikimania 2019
   • Ansökan för Fragile Heritage Hub med University of Bradford
  • Sounds of Change mindre i omfattning i år
  • 400-årsfirande på Riksarkivet – vill finna former för större samarbete
  • Wikimedia Conference och strategiarbete (se nedan)
  • Medlemsregistret + utskick framgångsrikt 443 medlemmar
  • GLAM-event
  • GDPR förberett (se nedan)
  • Samsyn funkar
  • Samtal på Riksdagen med företrädare för tre partier (C, V & S)
  • WikiGap i Umeå med Näringsdepartementet
  • Löneförhandling genomförd
 • Kommande händelser:
  • Svar och uppföljning av flera utlysningar (inklusive KÖK 2 och Wikispeech 2)
  • Wikimedia Diversity Conference-rapport
  • Arbetsmiljögenomgång nästa vecka
  • Uppstart KB-projektet
  • Progress Report till FDC den 31 juli
  • Wikimania i Kapstaden – presentation och video
  • Northern Europe Meeting – val av datum
  • Team building-aktiviteter

Projekt/budget 2018

Budgetuppföljning

 • John rapporterade:
  • 97 % täckt av årets kostnader som det ser ut nu – ca 130 000 kr till behövs.
  • Inbetalningar har inkommit från:
   • SU för Samsyn.
   • WMF för Northern Europe Meeting.
   • KB för biblioteksprojektet kommer nästa vecka.
  • Ytterligare en mindre inbetalning från WMF förväntad.
  • Inbetalning från WMF för 2019 sker i november/december 2018.
  • 2 personer på deltid som går upp först när ansökan gått in.
  • Spara pengar.

Ledningsrapporter för projekt

Wikimania 2019

 • 14–18 augusti 2019
 • 1 200–1 500 deltagare
 • Val av ort:
  • Besökt Stockholm och Göteborg
  • Hotell och lokaler (Aula Magna/Gothia Towers)
  • Catering
  • Resor
  • Fest 16 augusti
 • Mer information kommer.
 • Tema: Formulering av tema för konferensen diskuterades och styrelsen uppmanades att kommentera vidare i utskickat dokument.

Finansieringsfrågor/-strategi

 • Föreningens eget kapital. Frågan bordlades 2018-04-15 och 2018-05-26.
 • Strategier/åtgärder för finansiering (Se tidigare diskussionsunderlag: Hur öka långsiktig finansiering?)
 • Sven-Erik föreslog att sätta samman en arbetsgrupp om cirka fem personer (styrelse+kansli), som tar fram förslag för beslut av styrelsen.
 • Styrelsen beslöt att arbetsgruppen består av Sven-Erik, Mattias och Erik, samt att John utser kanslirepresentanter.

Regler, riktlinjer och policy

Nya policyer

EU:s dataskyddsreform

 • Mattias och John rapporterade om utfört arbete sedan förra mötet.
  • Integritetspolicyn publicerad och kompletterad sedan förra mötet. Flikarna har strukturerats om.
  • Dokument flyttade till NextCloud på egna servrar.
  • e-post och Google-dokument flyttat till G Suite (GDPR-godkänd).
 • Styrelsen diskuterade användningen av e-postadresser wikimedia.se.
 • Styrelsen beslöt att uppdra åt John och Mattias att arbeta vidare med policyn.

Inför nästa årsmöte

 • Styrelsen beslöt att Mattias går igenom de utestående frågorna och skickar ut hur de bör hanteras.

Wikimedias strategiarbete

Wikimedia Conference

 • John. Sofie och Mattias rapporterade från Wikimedia Conference i Berlin.
  • Konferensen går mer mot att diskutera styrning (governance) på kommande konferenser.
 • Community Capacity Map hade tagits upp konferensen. Styrelsen beslöt att Mattias tar bort raderna för Wikimedia Sverige och svenskspråkiga Wikipedia, då dessa fyllts i på ett sådant sätt att de ger en missvisande bild av förmågorna. Att fylla i dem på ett korrekt sätt skulle kräva ett omfattande arbete och bedömdes inte vara meningsfullt.
 • En rapport från konferensen kommer att läggas upp på wikin.

Styrelseutbildningar

 • Sofie har gått konflikthanteringskurs i sitt arbete. Den gav medvetenhet om när man blir triggad och hur lätt det är att trigga andra.

Personalfrågor

 • Inga personalfrågor behandlades.

Övriga frågor

 • Framfördes uppskattning till John för hans första 380 dagar.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.