Mötesprotokoll/Protokoll 2020-02-15

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 28 februari 2020 kl. 21.52 (CET)[svara]
Justeringsman JONSSSVE (diskussion) 27 februari 2020 kl. 11.10 (CET)[svara]


Tid
Lördag 15 februari 2020 klockan 10.30–16.00 på kontoret.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Göran Konstenius, Bengt Oberger, Brit Stakston, Sofie Jansson, Ylva Pettersson (via länk), Kristina Berg, John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Elza Dunkels

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

 • Genomförande av krishanteringsövning bör planeras in. Ansvariga: Verksamhetschef och ordförande.
  • 2017-05-27: Styrelsen diskuterade hur ett scenario skulle kunna simuleras. Mattias och John kontaktar övriga ordförande och verksamhetschefer och hör efter vilka erfarenheter som finns i andra föreningar.
  • 2017-09-10: Punkten kvarstår. Offentlig konst-frågan har under sommaren varit en form av krishantering.
  • 2018-01-20: Föreslogs att ta upp frågan framåt sommaren.
  • 2018-03-17: Punkten kvarstår.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
  • 2018-09-22: Punkten kvarstår. Diskussion om krishantering har förts med WMF inför Wikimania.
  • 2018-10-21: Punkten kvarstår.
  • 2019-01-12: Punkten kvarstår.
  • 2019-03-16: Punkten kvarstår.
  • 2019-04-28: Kontakt med WMF:s krishanteringsteam inför Wikimania.
  • 2019-10-05: Punkten kvarstår. Följande krishanteringsåtgärder noterade:
   • Hjärt- & lungräddning i samband med Wikimania för volontärer.
   • Trust & safety team hos WMF i samband med Wikimania. Ett dokument, som kan användas framöver togs fram.
   • Inga övningar i teamet på kansliet har genomförts.
   • Sammanställning över kontaktuppgifter till anhöriga till anställda framtagen.
  • 2019-11-24: Punkten kvarstår.
  • 2020-01-11: Punkten kvarstår.
  • 2020-02-15: Arbetet har kommit igång i samband med material för volontärer och svar på frågor från lägerdeltagare.
Från styrelsemötet 2019-04-28
 • Styrelsen beslöt att John och Mattias tar fram en plan och prioritering för revidering av övriga policyer.
Från styrelsemötet 2020-01-11
 • Lägg in i årsplanen om social aktivitet styrelsen och anställda.
  • 2020-02-15: Utfört.
 • Lägg in årlig genomgång av föreningens medlemskap i årscykeln.
  • 2020-02-15: Utfört.
 • John tar upp frågor i Erfarenhetsutbyte och lägerguide med kansliet.
  • 2020-02-15: Utfört. Svar finns i dokumentet.

Projekt/budget 2019

Budgetuppföljning

 • Ingen genomgång gjordes.

Ledningsrapporter för projekt

 • Ledningsrapport 2020
  • John informerade. Viss osäkerhet om massuppladdningar beroende på prioriteringar. Just nu finns 5-6 partner som är intresserade.

Rapportering från verksamhetschefen

Nya ansökningar
 • Medlemskap i Giva Sverige godkänd! (Det serverades tårta på styrelsemötet för att fira.)
 • Förmånstagare hos Svenska Postkodlotteriet, 50 % färdig. Skall in till den 31 mars.
 • Storlek på hubbens budget år 1 diskuteras. Minst 3 miljoner.
Möjliga ansökningar
 • Fri mjukvara för civilsamhället från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Grand Tour for Wikimedia från Erasmus eller liknande
 • Democratizing Artificial Intelligence Research från DAIR
 • Peer reviewing Wikipedia från Vetenskapsrådet eller liknande
 • Implementering av resultat från Diversity Conference i Norge från NIKK
 • Fortsättning på FindingGLAMs-projektet med kartdata runt institutionerna från Postkodstiftelsen
 • EU-ansökan om Wiki Loves
Viktiga händelser
 • Årsuppstart genomförd
 • Wikispeech-utvecklare var på utbyte till WMDE i en vecka
 • Wikipedia i biblioteken: Kurser på Digiteket färdiga. 5 event genomförda med runt 100 deltagare
 • Samarbeten med Biståndsorganisationer. RFSL, UNHCR. Formalisering pågår-
 • Bokslut färdigt (siffrorna)
 • Impact report (90 % färdigt)
 • Flera nya kollegor har börjat
 • Deltagande på Samling mjukvarusverige (event av Swedsoft)
 • Finansiering av event i flera länder
 • FindingGLAMs-kampanjen förberedd. Startar på måndag 17 februari.
 • John huvudtalare (keynote) i Schweiz 21 februari om FindingGLAMs
 • Event på UNESCO 26 februari för nationella representanter. Även Postkodstiftelsen deltar. Möte med flera ambassadörer samt chefer på UNESCO.
 • Talare på UNESCO Mobile Learning Week 2-4 mars om Wikispeech, 250 presentationer inskickade ett fåtal antagna
 • Volontärstrategi samt utbildningsstrategi utarbetas
 • Kampanj på sociala medier för fler följare (dubblera antalet på Facebook)
 • Autogiro aktiveras
 • Utveckling av information på föreningswikin
 • WikiGap 6 mars. 24 färdiga, men upp till 55 event möjligt. Enklare fotoutställning är nytt för i år samt onlinetävling. Möten om breddat fokus planerat.
 • Årsmöte och Wikipediadag planeras. Fokus på Wikidata
 • Brit till Big Fat Brussels Meeting
 • Färdigställande av fallstudier och White paper för FindingGLAMs-projektet
 • Rapportering av FindingGLAMs-projektet i mars
 • Verksamhetsberättelse skrivs
 • Teknisk inriktning för hubben fastställs till mars
 • Enas om omfattning av hubben år 1 med WMF.
 • Handlingsplan vid kriser utvecklas innan övningar planeras. Finns för läckor av personuppgifter. Utvecklas vid händelse på evenemang samt när volontärer driver projekt. Undersökning av försäkringssituationen pågår.
 • Deloitte sponsrar dag i oktober då deras konsulter arbetar gratis åt oss
Utveckling med WMF
 • Satsar stort!
 • Rekommendationer för den globala strategin kommer att påverka
 • Presentation på Wikimedia Summit
 • Mål och omfattning utarbetas
 • Teknisk färdplan utarbetas
 • Forskning av WMF
 • Finansieringsmöjligheter identifieras och diskuteras

Årsmötesplanering

 • Behandlas på nästa möte.

Wikimedias strategiarbete

 • Strategidokument med 13 rekommendationer framtaget. Styrelsen kommer att lämna kommentarer på dokumentet till John. Styrelsen lämnar inget särskilt yttrande över dokumentet.

Styrelseutbildningar

 • Sofie redogjorde vid förra mötet för workshop om värde och värdeskapande för föreningen. Vid dagens möte beslöts att ta kontakt med utbildare och planera in efter konstituerande möte.

Personalfrågor

 • John rapporterade.

Övriga frågor

 • Inga övriga frågor togs upp.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.