Mötesprotokoll/Protokoll 2020-02-15

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 28 februari 2020 kl. 21.52 (CET)
Justeringsman JONSSSVE (diskussion) 27 februari 2020 kl. 11.10 (CET)


Tid
Lördag 15 februari 2020 klockan 10.30–16.00 på kontoret.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Göran Konstenius, Bengt Oberger, Brit Stakston, Sofie Jansson, Ylva Pettersson (via länk), Kristina Berg, John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Elza Dunkels

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

 • Genomförande av krishanteringsövning bör planeras in. Ansvariga: Verksamhetschef och ordförande.
  • 2017-05-27: Styrelsen diskuterade hur ett scenario skulle kunna simuleras. Mattias och John kontaktar övriga ordförande och verksamhetschefer och hör efter vilka erfarenheter som finns i andra föreningar.
  • 2017-09-10: Punkten kvarstår. Offentlig konst-frågan har under sommaren varit en form av krishantering.
  • 2018-01-20: Föreslogs att ta upp frågan framåt sommaren.
  • 2018-03-17: Punkten kvarstår.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
  • 2018-09-22: Punkten kvarstår. Diskussion om krishantering har förts med WMF inför Wikimania.
  • 2018-10-21: Punkten kvarstår.
  • 2019-01-12: Punkten kvarstår.
  • 2019-03-16: Punkten kvarstår.
  • 2019-04-28: Kontakt med WMF:s krishanteringsteam inför Wikimania.
  • 2019-10-05: Punkten kvarstår. Följande krishanteringsåtgärder noterade:
   • Hjärt- & lungräddning i samband med Wikimania för volontärer.
   • Trust & safety team hos WMF i samband med Wikimania. Ett dokument, som kan användas framöver togs fram.
   • Inga övningar i teamet på kansliet har genomförts.
   • Sammanställning över kontaktuppgifter till anhöriga till anställda framtagen.
  • 2019-11-24: Punkten kvarstår.
  • 2020-01-11: Punkten kvarstår.
  • 2020-02-15: Arbetet har kommit igång i samband med material för volontärer och svar på frågor från lägerdeltagare.
Från styrelsemötet 2019-04-28
 • Styrelsen beslöt att John och Mattias tar fram en plan och prioritering för revidering av övriga policyer.
Från styrelsemötet 2020-01-11
 • Lägg in i årsplanen om social aktivitet styrelsen och anställda.
  • 2020-02-15: Utfört.
 • Lägg in årlig genomgång av föreningens medlemskap i årscykeln.
  • 2020-02-15: Utfört.
 • John tar upp frågor i Erfarenhetsutbyte och lägerguide med kansliet.
  • 2020-02-15: Utfört. Svar finns i dokumentet.

Projekt/budget 2019

Budgetuppföljning

 • Ingen genomgång gjordes.

Ledningsrapporter för projekt

 • Ledningsrapport 2020
  • John informerade. Viss osäkerhet om massuppladdningar beroende på prioriteringar. Just nu finns 5-6 partner som är intresserade.

Rapportering från verksamhetschefen

Nya ansökningar
 • Medlemskap i Giva Sverige godkänd! (Det serverades tårta på styrelsemötet för att fira.)
 • Förmånstagare hos Svenska Postkodlotteriet, 50 % färdig. Skall in till den 31 mars.
 • Storlek på hubbens budget år 1 diskuteras. Minst 3 miljoner.
Möjliga ansökningar
 • Fri mjukvara för civilsamhället från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Grand Tour for Wikimedia från Erasmus eller liknande
 • Democratizing Artificial Intelligence Research från DAIR
 • Peer reviewing Wikipedia från Vetenskapsrådet eller liknande
 • Implementering av resultat från Diversity Conference i Norge från NIKK
 • Fortsättning på FindingGLAMs-projektet med kartdata runt institutionerna från Postkodstiftelsen
 • EU-ansökan om Wiki Loves
Viktiga händelser
 • Årsuppstart genomförd
 • Wikispeech-utvecklare var på utbyte till WMDE i en vecka
 • Wikipedia i biblioteken: Kurser på Digiteket färdiga. 5 event genomförda med runt 100 deltagare
 • Samarbeten med Biståndsorganisationer. RFSL, UNHCR. Formalisering pågår-
 • Bokslut färdigt (siffrorna)
 • Impact report (90 % färdigt)
 • Flera nya kollegor har börjat
 • Deltagande på Samling mjukvarusverige (event av Swedsoft)
 • Finansiering av event i flera länder
 • FindingGLAMs-kampanjen förberedd. Startar på måndag 17 februari.
 • John huvudtalare (keynote) i Schweiz 21 februari om FindingGLAMs
 • Event på UNESCO 26 februari för nationella representanter. Även Postkodstiftelsen deltar. Möte med flera ambassadörer samt chefer på UNESCO.
 • Talare på UNESCO Mobile Learning Week 2-4 mars om Wikispeech, 250 presentationer inskickade ett fåtal antagna
 • Volontärstrategi samt utbildningsstrategi utarbetas
 • Kampanj på sociala medier för fler följare (dubblera antalet på Facebook)
 • Autogiro aktiveras
 • Utveckling av information på föreningswikin
 • WikiGap 6 mars. 24 färdiga, men upp till 55 event möjligt. Enklare fotoutställning är nytt för i år samt onlinetävling. Möten om breddat fokus planerat.
 • Årsmöte och Wikipediadag planeras. Fokus på Wikidata
 • Brit till Big Fat Brussels Meeting
 • Färdigställande av fallstudier och White paper för FindingGLAMs-projektet
 • Rapportering av FindingGLAMs-projektet i mars
 • Verksamhetsberättelse skrivs
 • Teknisk inriktning för hubben fastställs till mars
 • Enas om omfattning av hubben år 1 med WMF.
 • Handlingsplan vid kriser utvecklas innan övningar planeras. Finns för läckor av personuppgifter. Utvecklas vid händelse på evenemang samt när volontärer driver projekt. Undersökning av försäkringssituationen pågår.
 • Deloitte sponsrar dag i oktober då deras konsulter arbetar gratis åt oss
Utveckling med WMF
 • Satsar stort!
 • Rekommendationer för den globala strategin kommer att påverka
 • Presentation på Wikimedia Summit
 • Mål och omfattning utarbetas
 • Teknisk färdplan utarbetas
 • Forskning av WMF
 • Finansieringsmöjligheter identifieras och diskuteras

Årsmötesplanering

 • Behandlas på nästa möte.

Wikimedias strategiarbete

 • Strategidokument med 13 rekommendationer framtaget. Styrelsen kommer att lämna kommentarer på dokumentet till John. Styrelsen lämnar inget särskilt yttrande över dokumentet.

Styrelseutbildningar

 • Sofie redogjorde vid förra mötet för workshop om värde och värdeskapande för föreningen. Vid dagens möte beslöts att ta kontakt med utbildare och planera in efter konstituerande möte.

Personalfrågor

 • John rapporterade.

Övriga frågor

 • Inga övriga frågor togs upp.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.