Mötesprotokoll/Protokoll 2022-05-22

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 24 maj 2022 kl. 19.35 (CEST)[svara]
Justerare JONSSSVE (diskussion) 24 maj 2022 kl. 15.45 (CEST)[svara]


Tid
Söndag 22 maj 2022 klockan 10.30–15.20 på kontoret i Stockholm.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Sofie Jansson, Johanna Berg, Olle Terenius, Bengt Oberger, Brit Stakston (t.o.m. kl. 14.45)
Frånvarande
Ylva Pettersson, Per Hasselberg, John Andersson

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justerare

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Projekt/budget 2022

Budgetuppföljning

 • Den utskickade ekonomiska sammanställningen gicks igenom och diskuterades.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

 • Rapport hade skickats ut till styrelsen inför mötet. Styrelsen gick igenom rapporten och diskuterade en del av punkterna.
 • Beträffande rapportering av föreningens förbättringsarbete, föreslogs en uppföljning i ett kalkylark framöver.
Ansökningar
 • Ny version av ansökan till Postkodstiftelsen för Wikipedia för hela Sverige arbetas med. Arbetet är dock försenat på grund av sjukdom och annan frånvaro.
 • En ansökan till Allmänna Arvsfonden för Wikispeech planeras att utvecklas baserat på en tidigare ansökan till Vinnova. Arbetet är dock försenat på grund av sjukdom och annan frånvaro. Den långa handläggningstiden på Arvsfonden kan göra att projektstart skjuts till årets sista månader eller början av 2023.
 • Ett avtal med Nordiska museet för konsultarbete inom ett digitaliserings- och massuppladdningsprojekt är på väg att färdigställas.
 • Ett avtal med Musikverket för konsultarbete diskuteras.
 • Flera förfrågningar från FN-organ om möjligheten att ta in en Wikimedian in Residence. Kan eventuellt vara personal från Wikimedia Sverige.
 • Konsultuppdraget med Kalmar län för skrivstugor avbröts på grund av för få anmälda. Nya möjligheter undersöks.
Viktiga händelser
 • Expertkommittén för Helpdesk med medlemmarna från den internationella Wikimediagemenskapen har gjort sin första bedömning på en förfrågan vi fått in från Wikimedia UK om en massuppladdning från British Museum. De är positiva till uppladdningen och har gett ett antal förslag för att säkerställa framgång.
 • Arbetet med den regionala hubben Wikimedia Europe går framåt. Stadgar har reviderats efter ett antal möten. Efter ett möte i Bryssel den 12 maj har en överenskommelse med Wikimedia Foundation nåtts om att bekosta ytterligare en heltidstjänst för påverkansarbete i Bryssel.
 • Tre personer från personalen har fått godkännande att delta på Stockholm+50. Vi undersöker möjligheten för ytterligare en person från styrelsen kan komma att delta för att antingen representera föreningen, alternativt en person från gemenskapen för att ta bilder på evenemanget.
 • Föreningen deltog på en paneldiskussion på Biblioteksdagarna, vilket hade en publik på upp till 400 personer.
 • En presentation har getts för SCB och de 28 statistikansvariga myndigheterna om möjligheten med Wikidata.
 • Diskussioner har påbörjats med Wikimediaföreningar om samarbeten med FN-organ.
 • Förberedande arbete för att möjliggöra anställningar av personal utanför EU har påbörjats och möjliga vägar diskuteras med Wikimedia Foundation.
 • Avtal för att anlita konsulter inom EU har tagits fram av advokatbyrå.
 • Vårt avslutade Wikispeech-projekt har presenterats för Post- och telestyrelsen.
 • Flera skrivstugor har skett med museer och med universitet.
 • Deltagande på WIPO:s möte i Genevé och efterföljande kommunikation om vår avslagna ansökan om observatörsstatus. Det fick stort genomslag i svensk media.
Kommande händelser
 • En rapport baserat på intervjuerna med Wikimediaföreningar om hur de arbetar med innehållspartnerskap är snart färdig för publicering.
 • En ny version av Wikipedia för hela Sverige tas fram och avtal skrivas med Postkodstiftelsen.
 • Policy för distansarbete färdigställs och diskuteras med personalen inför beslut av styrelsen.
 • Arbete med att utveckla nya måltal fortsätter.
 • Diskussioner med Wikimedia Deutschland om hur stöd bäst kan ges till volontärer i länder som är på USA:s sanktionslista och där Wikimedia Foundation inte kan ge ekonomiska bidrag. Utredning pågår och ett memo kommer att sammanställas till styrelsen.
 • Lönesamtal samt planering av fortbildning kommer att ske med all personal i maj.
 • En mer omfattande kommunikation om vår Helpdesk samt expertkommittén sker. Det första praktiska stödet kommer att färdigställas.
 • Diskussioner förs med det internationella teamet för Wiki Loves Monuments för samarbete inom ramen för hubben.
 • Flera Wikimedian in Residence-roller kan komma att organiseras hos FN-organ och vi planerar för hur detta kan ske mer strukturerat och inkludera stöd från andra Wikimediaföreningar. Diskussioner med flera föreningar sker kommande veckorna.
 • Arbete med en plan för insamling under 2022 tas fram. En kravspecifikation för ett CRM-system håller på att upprättas och initiala diskussioner förs med lämpliga leverantörer.

Politiskt påverkansarbete

 • Styrelsen diskuterade föreningens arbete med politiskt påverkansarbete och konstaterade att föreningen skall vara duktig och ha kunskaper inom ett antal områden, så att vi blir en naturlig part, som blir tillfrågad vid behov av expertkunskap, samt blir remissinstans inom dessa områden.
 • De prioriterade områdena, där vi alltid skall tillse att vara med, är upphovsrätt, fri kunskap, fritt internet och öppna data. I övrigt får det avgöras i samband med projekt om resultatet av dessa är något vi vill skall användas för påverkansarbete. Arbetet för det kan då tas med i projektplan och -budget.
 • Styrelsen ansåg att det är viktigt att det på föreningens webbplats framgår vilka frågor vi arbetar med.

Deltagande i förfrågningar från WMF

 • Frågan togs inte upp vid detta möte.

Policyer

Personalfrågor

 • Redogjordes för i verksamhetschefens rapportering.

Övriga frågor

 • Wikimedia Foundation Board of Trustees election: Styrelsen beslöt att utse Mattias till representant, som avger föreningens röst, samt ställer eventuella frågor till kandidaterna, i valet till Wikimedia Foundation Board of Trustee. Styrelsens ledamöter läser i igenom kandidaternas presentationer till nästa styrelsemöte, då frågan om föreningens val av kandidater tas upp.
 • Wikimedia Summit 2022: Representant för deltagande på distans diskuterades. Ytterligare avstämning görs.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.