Nästa dagordning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vill du lägga till ärenden, ta kontakt med någon i styrelsen. Se även Föreningens_arbete#Dagordning.

Dagordningen är under framtagande och agendapunkter kan läggas till fram till och med fredagen den 12 februari.

Nästa ordinarie styrelsemöte

Tid
Lördag 13 februari 2021 klockan 10.00–13.00 på via Google Meet.
  • Schema för styrelsens möten verksamhetsåret 2020 återfinns här. Se även Årscykel

Mötets öppnande

Val av justerare

Val av sekreterare

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

Projekt/budget 2021

Budgetuppföljning

  • Prognos för kommande året.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

  • Rapport skickas ut till styrelsen och endast väsentliga punkter tas upp för presentation och diskussion. Ledamöterna får naturligtvis ställa frågor, eller inleda en diskussion, om punkter.

Strategiarbete

  • Fastställande av strategin.

Årsmötesplanering

  • Årsmötet 24/4 - digitalt?
  • Utlysning av Wikimedia-priset
  • Motionstid
  • Bokslutsplan. Underskrift digitalt i år?
  • Wikipedia-dagen

Personalfrågor

Övriga frågor

Mötets avslutande