Nästa dagordning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vill du lägga till ärenden, ta kontakt med någon i styrelsen. Se även Föreningens_arbete#Dagordning.

Dagordningen är under framtagande och agendapunkter kan läggas till fram till och med fredagen den 18 november.

Nästa ordinarie styrelsemöte

Tid
Lördag 19 november 2022 klockan 10.30–ca 15 på kontoret.
  • Schema för styrelsens möten verksamhetsåret 2022 återfinns här. Se även Årscykel

Mötets öppnande

Val av justerare

Val av sekreterare

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Projekt/budget 2022

Budgetuppföljning

  • Prognos för kommande året.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

  • Information skickas ut inför mötet.

Verksamhetsplan 2023

  • Huvudsakliga dragen för verksamhetsplan 2023.

Föreningens förbättringsarbete

  • Diskussion om förbättringsarbetet.

Riskanalys

  • Diskussion om nya riskanalysen (första version skickas ut innan mötet).

Föreningens medlemskap

Policyer

  • Miljöpolicy: Inledande bakgrund nu tillagd.

Personalfrågor

Övriga frågor

Mötets avslutande