Nästa dagordning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vill du lägga till ärenden, ta kontakt med någon i styrelsen. Se även Föreningens_arbete#Dagordning.

Dagordningen är under framtagande och agendapunkter kan läggas till fram till och med onsdagen den 12 januari.

Nästa ordinarie styrelsemöte

Tid
Torsdag 13 januari 2022 klockan 19.00–20.30 via Google Meet.
  • Schema för styrelsens möten verksamhetsåret 2021 återfinns här. Se även Årscykel

Mötets öppnande

Val av justerare

Val av sekreterare

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Projekt/budget 2021

Budgetuppföljning

  • Prognos för kommande året.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

  • Information skickas ut inför mötet.

Årsmötesplanering

  • Datum för motionsstopp
  • Utlysande av nominering till Wikimediapriset

Mötets avslutande