Nästa dagordning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vill du lägga till ärenden, ta kontakt med någon i styrelsen. Se även Föreningens_arbete#Dagordning.

Dagordningen är under framtagande och agendapunkter kan läggas till fram till och med fredagen den 26 juni.

Nästa ordinarie styrelsemöte

Tid
Söndag 28 juni 2020 klockan 10.00–13.00 via Google Meet.
 • Schema för styrelsens möten verksamhetsåret 2020 återfinns här. Se även Årscykel

Mötets öppnande

Val av justerare

Val av sekreterare

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

 • Genomförande av krishanteringsövning bör planeras in. Ansvariga: Verksamhetschef och ordförande.
  • 2017-05-27: Styrelsen diskuterade hur ett scenario skulle kunna simuleras. Mattias och John kontaktar övriga ordförande och verksamhetschefer och hör efter vilka erfarenheter som finns i andra föreningar.
  • 2017-09-10: Punkten kvarstår. Offentlig konst-frågan har under sommaren varit en form av krishantering.
  • 2018-01-20: Föreslogs att ta upp frågan framåt sommaren.
  • 2018-03-17: Punkten kvarstår.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
  • 2018-09-22: Punkten kvarstår. Diskussion om krishantering har förts med WMF inför Wikimania.
  • 2018-10-21: Punkten kvarstår.
  • 2019-01-12: Punkten kvarstår.
  • 2019-03-16: Punkten kvarstår.
  • 2019-04-28: Kontakt med WMF:s krishanteringsteam inför Wikimania.
  • 2019-10-05: Punkten kvarstår. Följande krishanteringsåtgärder noterade:
   • Hjärt- & lungräddning i samband med Wikimania för volontärer.
   • Trust & safety team hos WMF i samband med Wikimania. Ett dokument, som kan användas framöver togs fram.
   • Inga övningar i teamet på kansliet har genomförts.
   • Sammanställning över kontaktuppgifter till anhöriga till anställda framtagen.
  • 2019-11-24: Punkten kvarstår.
  • 2020-01-11: Punkten kvarstår.
  • 2020-02-15: Arbetet har kommit igång i samband med material för volontärer och svar på frågor från lägerdeltagare.
  • 2020-05-31: Arbetet tas upp under kommande månader.
Från styrelsemötet 2019-04-28
 • Styrelsen beslöt att John och Mattias tar fram en plan och prioritering för revidering av övriga policyer.
  • 2020-05-31: Arbetet tas upp under kommande månader.

Projekt/budget 2020

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

 • Rapport skickas ut till styrelsen och endast väsentliga punkter tas upp för presentation och diskussion. Ledamöterna får naturligtvis ställa frågor, eller inleda en diskussion, om punkter.

Strategiarbete

 • Planering av arbetet med föreningens strategi för de kommande fyra åren. Processförslag utskickat.
 • Uppföljning av medlemsmöte.

Wikimedia Movement Brand Project

Policyer

 • Styrelsen behöver anta följande policyer (underlag skickas ut via mejl):
  • Lönepolicy
  • Alkohol- och drogpolicy

Giva Sveriges krav

 • Årscykeln behöver uppdateras för att uppfylla krav från Giva Sverige.

Styrelseutbildningar

 • Har styrelsens gått, eller planerar att gå, några utbildningar?

Personalfrågor

Övriga frågor

Mötets avslutande