Nästa dagordning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vill du lägga till ärenden, ta kontakt med någon i styrelsen. Se även Föreningens_arbete#Dagordning.

Dagordningen är under framtagande och agendapunkter kan läggas till fram till och med måndagen den 20 juni.

Nästa ordinarie styrelsemöte

Tid
Tisdag 21 juni 2022 klockan 19.00–20.30 via Google Meet.
  • Schema för styrelsens möten verksamhetsåret 2022 återfinns här. Se även Årscykel

Mötets öppnande

Val av justerare

Val av sekreterare

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Projekt/budget 2022

Budgetuppföljning

  • Prognos för kommande året.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

  • Information skickas ut inför mötet.

Deltagande i förfrågningar från WMF

Policyer

  • Distansarbetspolicy
  • Miljöpolicy

Personalfrågor

Övriga frågor

Mötets avslutande