Nästa dagordning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vill du lägga till ärenden, ta kontakt med någon i styrelsen. Se även Föreningens_arbete#Dagordning.

Dagordningen är under framtagande och agendapunkter kan läggas till fram till och med onsdagen den 13 oktober.

Nästa ordinarie styrelsemöte

Tid
Torsdag 14 oktober 2021 klockan 19.00–20.30 via Google Meet.
  • Schema för styrelsens möten verksamhetsåret 2021 återfinns här. Se även Årscykel

Mötets öppnande

Val av justerare

Val av sekreterare

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Projekt/budget 2021

Budgetuppföljning

  • Prognos för kommande året.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

  • Information skickas ut inför mötet.

Placeringspolicy

Alkohol- och drogpolicy

  • Beslut om ny alkohol- och drogpolicy.

Datum för workshop om föreningsengagemang

  • Beslut om datum för workshop med styrelsen och arbetsgrupp beträffande föreningsengagemang.

Övriga frågor

  • Per capsulam-beslut: Selector for Wikimedia Movement charter.

Mötets avslutande