Nästa dagordning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vill du lägga till ärenden, ta kontakt med någon i styrelsen. Se även Föreningens_arbete#Dagordning.

Dagordningen är under framtagande och agendapunkter kan läggas till fram till och med fredagen den 4 oktober.

Nästa ordinarie styrelsemöte

Tid
Lördag 5 oktober 2019 klockan 10.30–17.00 på kontoret.
 • Schema för styrelsens möten verksamhetsåret 2019 återfinns här. Se även Årscykel

Mötets öppnande

Val av justeringsman

Val av sekreterare

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

 • Genomförande av krishanteringsövning bör planeras in. Ansvariga: Verksamhetschef och ordförande.
  • 2017-05-27: Styrelsen diskuterade hur ett scenario skulle kunna simuleras. Mattias och John kontaktar övriga ordförande och verksamhetschefer och hör efter vilka erfarenheter som finns i andra föreningar.
  • 2017-09-10: Punkten kvarstår. Offentlig konst-frågan har under sommaren varit en form av krishantering.
  • 2018-01-20: Föreslogs att ta upp frågan framåt sommaren.
  • 2018-03-17: Punkten kvarstår.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
  • 2018-09-22: Punkten kvarstår. Diskussion om krishantering har förts med WMF inför Wikimania.
  • 2018-10-21: Punkten kvarstår.
  • 2019-01-12: Punkten kvarstår.
  • 2019-03-16: Punkten kvarstår.
  • 2019-04-28: Kontakt med WMF:s krishanteringsteam inför Wikimania.
Från styrelsemötet 2019-04-28
 • Styrelsen beslöt att John och Mattias tar fram en plan och prioritering för revidering av övriga policyer.
Från styrelsemötet 2019-05-28
 • Styrelsen beslöt att uppdra åt Kristina, Sofie, Elza och Göran att ta fram förslag på reviderade inköps- och resepolicyer.
 • Styrelsen beslöt att uppdra åt Sven-Erik, Mattias och John att ta fram förslag på reviderad placeringspolicy

Projekt/budget 2019

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året.

Ledningsrapporter för projekt

 • Ledningsrapport 2019
 • Uppföljning och diskussion om Wikimania.
 • Information om artikel 17 i upphovsrättsdirektivet.

Finansieringsplan

 • Information om Finansieringsplan för 2020.

Regler, riktlinjer och policyer

Årsplan 2020

 • Information. Beslut tas per capsulam.

Medlemsmöte

 • Diskussion om innehåll.

Wikimedias strategiarbete

 • Stående punkt under 2019 angående Wikimedias strategiarbete.

Styrelseutbildningar

 • Har styrelsens gått, eller planerar att gå, några utbildningar?
 • Fortbildning av styrelsen, social aktivitet styrelsen och anställda.

Personalfrågor

Per capsulambeslut

 • Integritetspolicyn uppdaterad.

Övriga frågor

Mötets avslutande