Nästa dagordning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vill du lägga till ärenden, ta kontakt med någon i styrelsen. Se även Föreningens_arbete#Dagordning.

Dagordningen är under framtagande och agendapunkter kan läggas till fram till och med måndagen den 26 juni.

Nästa ordinarie styrelsemöte

Tid
Tisdag 25 juni 2019 klockan 19.00–20.00 via Google Meet/på kontoret.
 • Schema för styrelsens möten verksamhetsåret 2019 återfinns här. Se även Årscykel

Mötets öppnande

Val av justeringsman

Val av sekreterare

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

 • Genomförande av krishanteringsövning bör planeras in. Ansvariga: Verksamhetschef och ordförande.
  • 2017-05-27: Styrelsen diskuterade hur ett scenario skulle kunna simuleras. Mattias och John kontaktar övriga ordförande och verksamhetschefer och hör efter vilka erfarenheter som finns i andra föreningar.
  • 2017-09-10: Punkten kvarstår. Offentlig konst-frågan har under sommaren varit en form av krishantering.
  • 2018-01-20: Föreslogs att ta upp frågan framåt sommaren.
  • 2018-03-17: Punkten kvarstår.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
  • 2018-09-22: Punkten kvarstår. Diskussion om krishantering har förts med WMF inför Wikimania.
  • 2018-10-21: Punkten kvarstår.
  • 2019-01-12: Punkten kvarstår.
  • 2019-03-16: Punkten kvarstår.
  • 2019-04-28: Kontakt med WMF:s krishanteringsteam inför Wikimania.
Från styrelsemötet 2019-04-28
 • Styrelsen beslöt att John och Mattias tar fram en plan och prioritering för revidering av övriga policyer.
Från styrelsemötet 2019-05-28
 • Styrelsen beslöt att uppdra åt Kristina, Sofie, Elza och Göran att ta fram förslag på reviderade inköps- och resepolicyer.
 • Styrelsen beslöt att uppdra åt Sven-Erik, Mattias och John att ta fram förslag på reviderad placeringspolicy

Projekt/budget 2019

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året.
  • Tas ej upp 2019-06-25.

Ledningsrapporter för projekt

Wikimania

 • Information och eventuella beslut.

Regler, riktlinjer och policyer

Wikimedias strategiarbete

 • Stående punkt under 2019 angående Wikimedias strategiarbete.
  • Tas ej upp 2019-06-25.

Styrelseutbildningar

 • Har styrelsens gått, eller planerar att gå, några utbildningar?
  • Tas ej upp 2019-06-25.

Personalfrågor

Övriga frågor

Mötets avslutande