Nästa dagordning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vill du lägga till ärenden, ta kontakt med någon i styrelsen. Se även Föreningens_arbete#Dagordning.

Dagordningen är under framtagande och agendapunkter kan läggas till fram till och med fredagen den 23 april.

Nästa ordinarie styrelsemöte

Tid
Söndag 25 april 2021 klockan 10.00–13.00 via Google Meet.
 • Schema för styrelsens möten verksamhetsåret 2020 återfinns här. Se även Årscykel

Mötets öppnande

Val av justerare

Val av sekreterare

Konstituering

Val av kassör

 • Sven-Erik Jonsson

Val av övriga ledamöter

Följande ansvar har gällt under 2020:

HR grupp är ansvarig för relation/kontraktsfrågor med verksamhetschefen
 • Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson och Brit Stakston
Styrelseledamöter har fokus på följande områden
Gemenskapen
 • Sofie Jansson, Bengt Oberger och Mattias Blomgren
GLAM
 • Johanna Berg och Göran Konstenius
Utbildning
 • Ylva Pettersson och Sofie Wennström
Kommunikation och påverkansarbete
 • Brit Stakston, Ylva Pettersson och Göran Konstenius
Ansvarig för internationella samarbeten
 • Bengt Oberger och Mattias Blomgren

Firmatecknare

 • Föreningens firma tecknas av ordföranden Mattias Blomgren, kassören Sven-Erik Jonsson och verksamhetschefen John Andersson, var för sig.

Ordinarie möte

Styrelsens arbete/Schema för styrelsemöten

 • Antal möten, mötesformer, samt datum för mötena.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

Projekt/budget 2021

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

 • Rapport skickas ut till styrelsen och endast väsentliga punkter tas upp för presentation och diskussion. Ledamöterna får naturligtvis ställa frågor, eller inleda en diskussion, om punkter.

Personalfrågor

Övriga frågor

Mötets avslutande