Nästa dagordning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vill du lägga till ärenden, ta kontakt med någon i styrelsen. Se även Föreningens_arbete#Dagordning.

Dagordningen är under framtagande och agendapunkter kan läggas till fram till och med onsdagen den 16 september.

Nästa ordinarie styrelsemöte

Tid
Torsdag 17 september 2020 klockan 18.30–20.00 via Google Meet.
 • Schema för styrelsens möten verksamhetsåret 2020 återfinns här. Se även Årscykel

Mötets öppnande

Val av justerare

Val av sekreterare

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

 • Genomförande av krishanteringsövning bör planeras in. Ansvariga: Verksamhetschef och ordförande.
  • 2017-05-27: Styrelsen diskuterade hur ett scenario skulle kunna simuleras. Mattias och John kontaktar övriga ordförande och verksamhetschefer och hör efter vilka erfarenheter som finns i andra föreningar.
  • 2017-09-10: Punkten kvarstår. Offentlig konst-frågan har under sommaren varit en form av krishantering.
  • 2018-01-20: Föreslogs att ta upp frågan framåt sommaren.
  • 2018-03-17: Punkten kvarstår.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
  • 2018-09-22: Punkten kvarstår. Diskussion om krishantering har förts med WMF inför Wikimania.
  • 2018-10-21: Punkten kvarstår.
  • 2019-01-12: Punkten kvarstår.
  • 2019-03-16: Punkten kvarstår.
  • 2019-04-28: Kontakt med WMF:s krishanteringsteam inför Wikimania.
  • 2019-10-05: Punkten kvarstår. Följande krishanteringsåtgärder noterade:
   • Hjärt- & lungräddning i samband med Wikimania för volontärer.
   • Trust & safety team hos WMF i samband med Wikimania. Ett dokument, som kan användas framöver togs fram.
   • Inga övningar i teamet på kansliet har genomförts.
   • Sammanställning över kontaktuppgifter till anhöriga till anställda framtagen.
  • 2019-11-24: Punkten kvarstår.
  • 2020-01-11: Punkten kvarstår.
  • 2020-02-15: Arbetet har kommit igång i samband med material för volontärer och svar på frågor från lägerdeltagare.
  • 2020-05-31: Arbetet tas upp under kommande månader.
  • 2020-06-28: Arbetet kommer att startas.
  • 2020-08-20: Arbetet påbörjat.

Projekt/budget 2020

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året.
  • Status/aktualitet beträffande finansieringsplan till följd av ändringar till följd av hubben och covid-19.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

 • Rapport skickas ut till styrelsen och endast väsentliga punkter tas upp för presentation och diskussion. Ledamöterna får naturligtvis ställa frågor, eller inleda en diskussion, om punkter.

Strategiarbete

 • Planering av arbetet med föreningens strategi för de kommande fyra åren.

Policyer

Direktiv och rekommendationer beträffande av WMSE och gemenskapen arrangerade skrivstugor

Universal Code of Conduct

Kommande styrelsemöten

 • Lördag 10 oktober: Planerat som möte på kontoret. Skall den formen kvarstå, eller skall vi hålla det digitalt? Hur mycket har vi att behandla på mötet?
 • Söndag 22 november: Planerat som eventuellt fysiskt möte mellan styrelsen och kansliets personal. Skall det kvarstå i den formen? Behöver beslutas minst en månad i förväg på grund av övertid för personalen.

Styrelseutbildningar

 • Har styrelsens gått, eller planerar att gå, några utbildningar?

Personalfrågor

Övriga frågor

Mötets avslutande