Projekt:En gemenskap för alla 2018/Resebeslut Umeå Sara

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
WikiGap Umeå
Sara Rese-id: 2018-16
Avresa (datum, tid)
2018-05-17
Hemkomst (datum, tid)
2018-05-17
Anmärkningar:

Resan bekostas av Näringsdepartementet

Uppskattad kostnad: 0 kr Kostnadsställe/Projekt: 185203 (En gemenskap för alla 2018)
Beslut: John Andersson (WMSE) (diskussion) 14 maj 2018 kl. 16.18 (CEST)[svara]
Reseutfall

Avvikelser:
inga avvikelser

Rapport:

Resan till Umeå gjorde det möjligt att inleda diskussioner med SLU Skogsfakulteten om att göra fler evenemang och lägga upp det kring att synliggöra kvinnors position inom ämnet Skogsnäring och hur den har förändrats, dessutom identifierades flera relevanta områden inom det akademiska fältet som helt eller delvis saknas från Wikipedia.

Evenemangets första del samlade ett hundratal anställda och studenter för att lyssna till Departementsråd på Näringsdepartementet och dekanen vid Skogsfakulteten, SLU. Där gav Wikimedia Sverige en bakgrund till Wikipedia och hur initiativet till WikiGap uppkommit. Ett 30-tal av deltagarna fortsatte i evenemangets andra och praktiska del som leddes av en grupp på 3 volontärer. 3 av 4 deltagare i den praktiska delen var kvinnor.
Skrivstugan handlade om att bidra till kvinnor inom skogsnäring på Wikipedia. Gemensamt förbättrades 15 artiklar, varav 10 artiklar var helt nya på Wikipedia. Dessutom kunde arbetet komma igång med ytterligare 5 artiklar om kvinnor inom skogsnäringen och arbetet med att publicera dessa på Wikipedia kommer att fortsätta.

En kortare rapport har skickats till Näringsdepartementet för att bli del av deras resultatkommunikation.

Länkar

Jag intygar att resan uppfyller rese- och miljöpolicy:

--Sara Mörtsell (WMSE) (diskussion) 18 maj 2018 kl. 11.00 (CEST)[svara]

Ersättningsblankett
Datum Land Ö H F L M Restid låg Restid hög
2018-05-17 07.00 – 08.00 1
2018-05-17 19.30 – 20.30 1
Summa: 2
Datum: Underskrift:
Redovisad:
Datum: Attesterad (verksamhetschef):
Datum: Attesterad (resenär):