Projekt:GLAM 2021/Wikimedia Commons guide

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
1. Introduktion 2. Wikimedia Commons 3. Datamodellering 4. Wikidata 5.1. Manuell uppladdning 5.2. Storskalig uppladdning 6. Efterarbete 7. Statistik

Wikimedia Sverige är en förening som jobbar för att tillgängliggöra fri kunskap och fria resurser för så många som möjligt. En viktig del av vårt arbete är samarbete med kulturarvsinstitutioner. De har ju både mycket värdefullt material och expertkunskap om kulturarvet och dess spridning. Vi har genom åren samarbetat med flera svenska kulturarvsinstitutioner, bland annat Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet, Nordiska museet, Musikverket, Kungliga biblioteket m.m. Vår insats kan bestå av allt från hjälp och rådgivning till institutioner som vill sätta igång med att arbeta med Wikipedia och Wikimedia Commons, till uppladdningar av tusentals filer med tillhörande metadata.

Wikimediaplattformarna är ett oerhört kraftfullt verktyg för kulturarvsinstitutioner som vill nå ut till allmänheten och visa upp sitt material och sin expertis. Därför har vi tagit fram denna guide för dig som vill förstå Wikimedia Commons och lära sig att ladda upp filer, med fokus på större samlingar. Efter att ha gått igenom guiden kommer du att:

  • förstå vad Wikimedia Commons är,
  • kunna granska och förbereda din samlings metadata innan uppladdning till Wikimedia Commons,
  • kunna använda vanliga metadatamallar och kategoristrukturer för kulturarvsfiler,
  • förstå Wikidatas roll för kulturarvsmaterial på Wikimediaplattformarna,
  • kunna ladda upp enstaka filer med hjälp av Wikimedia Commons' inbyggda verktyg,
  • kunna använda verktyget Pattypan för att konvertera metadata till wikitext och ladda upp stora filsamlingar,
  • känna till flera funktioner och verktyg för att jobba vidare med filerna på Wikimedia Commons och följa upp hur de används.