Projekt:GLAM 2021/Wikimedia Commons guide/Efterarbete

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
1. Introduktion 2. Wikimedia Commons 3. Datamodellering 4. Wikidata 5.1. Manuell uppladdning 5.2. Storskalig uppladdning 6. Efterarbete 7. Statistik
I detta kapitlet skriver vi om några vanliga underhållsåtgärder man kan göra med filer på Wikimedia Commons.

Filnamnändring

Ibland kan saker gå fel, och man är inte nöjd med det namn under vilket en fil har laddats upp. Kanske är filnamnet felstavat, eller så är det helt felaktigt. Som "vanlig" användare kan du inte döpa om filer på Wikimedia Commons. Det kan enbart administratörer och andra användare med högre tekniska behörigheter göra. Du måste dem att göra det åt dig.

denna hjälpsidan på Commons kan du läsa mer om när det kan vara okej eller rent av nödvändigt att byta namn på en fil. Eftersom en filnamnändring kan ställa till det för andra – till exempel för utvecklare av externa verktyg och databaser som hänvisar till material på Wikimediaplattformarna – vill man göra det så sällan som möjligt. Det är därför man inte får göra det när som helst.

Det finns ett tillägg till Wikimedia Commons, RenameLink, som underlättar processen. Tillägget är påslaget som standard för alla inloggade användare. Du kan dubbelkolla att det är påslaget genom att gå till Inställningar (Settings) (längst upp på sidan, i raden där ditt användarnamn finns) och sedan till Finesser (Gadets) och Gränssnitt: Filer och kategorier (Interface: Files and categories).

Så här gör du för att begära att en fil döps om:

 1. Klicka på Mer (More) i raden ovanför filnamnet på Commons.
 2. Välj Flytta (Move).
 3. I det nyöppnade fönstret kan du nu klicka på rätt motivering i policyn. Det finns ett fält där du kan ange nytt namn, samt ett fält där du ange en förklaring.
 4. Klicka på knappen Begär flytt.
 5. Det kan ta några timmar innan din begäran granskas av en administratör och ändringen genomförs.

Ladda upp en ny version av en bild

När man redigerar en Wikipediaartikel går dess äldre version ej förlorad – alla artikelversioner sparas och kan läsas i historiken. Filer på Wikimedia Commons fungerar på ett liknande sätt; man kan ladda upp en ny version av samma fil som kommer att vara tillgänglig under samma filnamn. När du är inne på en filsida och scrollar ner, kan du se filens historik. I de allra flesta fallen innehåller den bara en fil, den nuvarande. Här hittar du även en knapp för att ladda upp en ny version av filen.

Det finns några situationer där det är befogat; dessa avhandlas på sidan Commons:Overwriting existing files och inkluderar till exempel:

 • En mer högupplöst version av samma bild.
 • Små och okontroversiella förbättringar, som färgkorrigering.
 • Ta bort ett vattenmärke.
 • Rotera bilden.

Om man däremot vill beskära bilden på ett substantiellt sätt eller göra andra större ändringar, ska man ladda upp den redigerade bilden separat.

Radering

Denna bild av den österrikiske konstnären Johann Victor Krämer (1861–1949) laddades upp 2018 och raderades kort efter det, eftersom mindre än 70 år hade passerat sedan konstnärens död. Den återställdes i januari 2020, efter att upphovsrätten gått ut.

Ibland måste någon fil tas bort från Wikimedia Commons. Detta görs av sidans administratörer; som vanlig användare måste du göra en begäran om du vill att någon fil raderas.

När kan en fil raderas?

De vanligaste anledningarna är:

 • Upphovsrättsbrott, till exempel:
  • Filen uppges vara i public domain, men är inte det, såsom när mindre än 70 år har passerat sedan skaparen dog.
  • Filen uppges ha skapats av uppladdaren, och släppts under en fri licens, när den i själva verket är stulen från en upphovsrättsskyddad källa.
  • Filen har en licens som inte är kompatibel med Wikimedia Commons, t.ex. Erkännande Icke Kommersiell, vilken förbjuder användning i kommersiellt syfte.
 • Filen fullständigt saknar licensinformation; sådana filer raderas efter sju dagar.
 • Filen är en exakt dubblett av en annan fil.
 • Filen kan inte på något tänkbart sätt användas, är ett självklart fall av klotter eller på något annat sätt inte bidrar till Wikimedia Commons syfte.

Någon vill radera min bild!

Om någon tycker att en fil borde raderas kan gemenskapen flika in med argument för och emot. Om det inte är uppenbart att filen inte hör hemma på Wikimedia Commons, till exempel när det gäller självklara fall av upphovsrättsbrott, brukar det ta en vecka innan en administratör raderar den. Om fallet är väldigt knepigt och användarna diskuterar det länge kan det ibland ta upp till flera månader. Sådana oenigheter kan uppstå till exempel när man diskuterar specifika upphovsrättsliga bestämmelser i olika länder.

Raderingsnotisen på filsidan innehåller alltid en länk till en diskussion där du kan göra din röst hörd.

Återställning av raderade filer

Filer som har raderats försvinner inte från databasen. Även vi inte kan se dem så kan administratörer fortfarande göra det, och de kan också återställa dem vid behov. Till exempel om en fil raderats av misstag, eller om dess upphovsrättsliga situation har redats ut. Ibland råkar någon ladda upp en bild som nästan passerat gränsen för public domain – sådana bilder kan återställas när upphovsrätten gått ut, ibland efter flera år!

Kategorisering

Med över 70 miljoner filer på Wikimedia Commons är kategorisystemet viktigt. Vi vill ju att så många som möjligt hittar till dem. Att märka en fil med en kategori har två effekter:

Det finns två sätt att märka en fil med en kategori: genom att redigera wikitexten (filsidans källkod) eller med hjälp av verktyget HotCat.

Redigera wikitext

När du väljer Redigera wikitext och tittar på sidan källkod, kan du se kategorierna längst ned, till exempel:

[[Category:Brunnsparken, Gothenburg]]
[[Category:Photographs in the City Museum of Gothenburg]]

Varje kategorinamn inleds med prefixet Category: och omringas av hakparenteser. Du kan lägga till en kategori i samma format.

HotCat

HotCat är ett verktyg som gör det smidigare att märka filer med kategorier. Man kan göra det utan att öppna filsidan i redigeringsläge.

För att kunna använda HotCat måste du slå på det i dina inställningar: InställningarFinesserVerktyg för kategorierHotCat.

När HotCat är påslaget dyker det upp lite nya tecken i kategoriraden längst ner på filsidan. Du kan lägga till en kategori med (+) eller ta bort en med (−). Om du vill ersätta en kategori klickar du på (±). Klicka OK för att spara ändringen.

HotCat ger förslag utifrån existerande kategorier när du börjar skriva. Det är smidigt när man inte kommer ihåg exakt vad kategorin hette.

Masskategorisering

Ibland behöver man kategorisera eller omkategorisera många filer på en gång. Verktyget Cat-a-lot gör det möjligt.

Verktyget är ett tillägg till Wikimedia Commons gränssnitt, och kräver därmed att man är inloggad. För att kunna använda det måste du aktivera det i dina personliga inställningar: InställningarFinesserVerktyg för kategorier. Detta är en till anledning till att skapa ett användarkonto!

När verktyget är påslaget så finns det en liten gul ruta längst ner till höger när du är inne på en kategorisida (som Category:Photographs in the City Museum of Gothenburg), eller en sökresultatsida.

Du kan antingen bearbeta alla filer i kategorin eller välja några enstaka (genom att klicka på dem). På hjälpsidan finns detaljerade instruktioner. Med hjälp av verktyget kan man:

 • Lägga filerna i en kategori.
 • Ta bort filerna från en kategori.
 • Flytta filer från en kategori till en annan.

Massändringar med VisualFileChange

Ibland vill man göra likadana ändringar på flera filer på Wikimedia Commons. Man kanske missade att lägga i något fält i informationsmallen, eller så blev skaparens namn felstavat. När man vill göra samma ändring i många filer på en gång behöver man göra det manuellt.

VisualFileChange är ett verktyg som kan användas i en sådan situation. I det kan man välja flera filer, till exempel från en kategori, eller filer uppladdade av en viss användare, och ersätta eller lägga till text i dem. Läs på verktygets sida om hur det kan läggas till i ditt gränssnitt på Wikimedia Commons, samt hur man gör några vanliga ändringar. VisualFileChange stödjer Regex (reguljära uttryck) för att kunna göra ändringar enligt en användardefinierad uppsättning regler.